V Mladé Boleslavi začala stavba nového mostu přes Jizeru, více než třetinu zaplatí Škoda Auto

Vizualizace nového mostu přes Jizeru v Mladé Boleslavi. Foto: ExconVizualizace nového mostu přes Jizeru v Mladé Boleslavi. Foto: Excon

Na stavbu naváže proměna území podél soutoku Klenice a Jizery.

Cyklisté a pěší mají mít v budoucnu jednodušší cestu mezi levým a pravým břehem Jizery v Mladé Boleslavi. Podél železničního mostu začal vznikat nový most, který současně napojí i dálkovou cyklotrasu Greenway Jizera. Hotovo má být v dubnu 2023.

Tento projekt je dalším příkladem efektivní a úzké spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem i v oblasti udržitelnosti. Most přispívá k tomu, aby se Mladá Boleslav stala přívětivějším městem pro cyklisty i pěší, a tím podporuje také atraktivitu regionu,“ řekla Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura. Na most přispěl Nadační fond Škoda Auto částkou 26 milionů korun, další výdaje z celkových nákladů ve výši téměř 74,5 milionů Kč pokryjí dotace z Evropské unie a prostředky statutárního města Mladá Boleslav.

Podle šéfa odborů Škody Auto Jaroslava Povšíka u myšlenky vzniku nové lávky a nábřežní cyklostezky stáli zaměstnanci automobilky, kteří chtěli bezpečnější a rychlejší cestu do práce nebo zpět domů. „Beru to ale jen jako začátek polidštění celé lokality kolem Jizery směrem k bývalé Akumě. Těším se, že za několik let budeme stát o několik set metrů dále a zahajovat stavbu tzv. povodňového parku, který zvýší rekreační funkci Jizery a škodovákům i jejich rodinám přinese další příležitost kvalitního trávení volného času,“ řekl Povšík.

Délka budovaného přemostění řeky Jizery činí 196 metrů včetně předpolí a celkový návrh je citlivě zasazen do stávající krajiny, využívá místní architektury a zahrnuje i rekultivaci přilehlé oblasti. Orientaci mostu ovlivnily trasy původních cest, které jsou v terénu stále patrné. Autoři návrhu pod vedením architekta Josefa Pleskota také zohlednili možnosti využití již existujících staveb, jako jsou podpory a náspy, aby se řece nebránilo ve volném toku v případě vysokého stavu vody, protože okolní břehy lze v případě hrozících záplav využít k přirozenému rozlití řeky. S tím počítá i další rozvoj celé lokality podél řeky Jizery, jehož součástí je její revitalizace do budoucího pásu městské a veřejné zeleně.

Vizualizace nového mostu přes Jizeru v Mladé Boleslavi. Foto: Excon

Vizualizace nového mostu přes Jizeru v Mladé Boleslavi. Foto: Excon

Velká proměna oblasti kolem Jizery a Klenice

Území bude zahrnovat také připravovaný park Tří císařů, na jihu je vymezeno soutokem Jizery s Klenicí. Celým parkem bude procházet nábřežní cyklostezka. Park bude mít dvě úrovně – nižší kolem koryta řeky je navržena k zaplavení v případě hrozící povodně a bude podle toho krajinářsky řešená, výše umístěné území bude obklopovat cyklostezku a svým charakterem lákat k odpočinku nebo aktivnímu trávení volného času.

Při výstavbě se bude dbát i na zachování stávajících hodnot celého území – zůstanou zde části porostů dřevin, slepých ramen, dynamického biotopu i mostních pilířů bývalé železnice jako připomínky historického odkazu tohoto místa s pestrou průmyslovou tradicí. Součástí plánů je také příprava cyklostezek a jejich napojení na místní i dálkové trasy. V jižní části má vzniknout další lávka přes Klenici, která umožní pokračovat směrem k parku Štěpánka, plaveckému stadionu, na nádraží a do širšího centra města. Stezka se stane součástí dlouhodobého projektu Greenway Jizera, jehož cílem je vytvoření bezpečného a atraktivního koridoru podél řeky, který zajistí nejen místní sportovní vyžití například na bruslích, ale naváže na dálkové turistické trasy pro snadné a ekologické spojení pěšky, na kole či lodí se vzdálenějšími regiony, jako jsou Jizerské hory, západní část Krkonoš, Český ráj, Polabí či Praha.

Tagy Greenway Jizera Mladá Boleslav Škoda Auto
3 komentáře