Ubrat plyn a zanořit příď. Na Slapech musejí lodě ode dneška výrazně zpomalit

Opatření má chránit koupající se. Hustota lodí na Slapech je nadprůměrná i ve srovnání s větším Orlíkem.

Na vodní nádrži Slapy začalo dnes platit mimořádné opatření, které potrvá až do konce prázdnin. Kvůli velkému nárůstu počtu plavidel a potřebě chránit koupající i menší lodě rozhodla Státní plavební správa (SPS) o zavedení takzvaného výtlačného režimu plavby na polovině plochy nádrže.

Motorové lodě musejí na vybraném úseku výrazně zpomalit a neklouzat po hladině se zvednutou přídí. Úpravu režimu plavby doporučila i policie a vodní záchranná služba. Při výtlačném režimu se plavidlu nezvedá příď a čára ponoru se nemění. Oproti plavbě „ve skluzu“ tak je výrazně menší i vzniklá vlna.

„Po zkušenostech z letní sezóny 2020 na Slapech, výraznému zvýšení provozu a nárůstu plavebních nehod, jsme museli zavést výtlačný režim plavby na velké části tohoto vodního díla. Společně s policií budeme dodržování tohoto bezpečnostního opatření pravidelně v terénu kontrolovat,“ uvedla ředitelka SPS Klára Němcová.

Plavidla na Slapech. Pramen: MDČR

Plavidla na Slapech. Pramen: MDČR

Počet plavebních nehod v roce 2020 vzrostl na 35 oproti roku 2019, kdy jich bylo oznámeno pouze 12. Na Slapech bylo oznámeno v roce 2020 šest nehod, z toho jedna velká, při které došlo ke zranění.

Opatření, které nařizuje výtlačnou plavbu, platí v úseku od hráze (říční kilometr 91,7) zhruba dvacet kilometrů proti proudu. Zároveň SPS s Povodím Vltavy vymezila 14 bezpečných ploch pro koupající, kam nesmí lodě vůbec vplout. K dispozici je i jeden prostor pro vodní lyžování a jedno místo pro akrobatickou plavbu vodních skútrů a jetsurfů.

Hustota lodí na Slapech je nadprůměrná i ve srovnání s větším Orlíkem. Celková kapacita stání malých plavidel podléhajících evidenci je na Slapech 2 764, z toho 91 procent (2 508 plavidel) trvale stojí v úseku dotčeném dopravním opatřením. Přestože je nádrž Orlík o třetinu delší než Slapy, celková kapacita stání malých plavidel podléhajících evidenci je o polovinu nižší (pouze 1 401 plavidel).

Na jeden říční kilometr výrazně širší nádrže Orlík připadá průměrně 25 kotvících plavidel, zatímco na nádrži Slapy je to 64 plavidel, tedy 2,5krát více. V úseku dotčeném uvedeným opatřením kotví na jednom říčním kilometru dokonce 96 plavidel. Provoz zahušťují i další plavidla, která připlují po řece či která nepodléhají evidenci.

Tagy rekreační plavba Slapy Státní plavební správa
3 komentáře