U Ústí nad Orlicí se znovu začala opravovat silnice II/315. Práce na rok zastavil sesuv

Silnice II/315 u Ústí nad Orlicí. Foto: Pardubický krajSilnice II/315 u Ústí nad Orlicí. Foto: Pardubický kraj

Hotovo by mělo být do příštího roku.

Po zhruba roce se vrátili opět stavbaři na silnici II/315 z Ústí nad Orlicí do Chocně v úseku mezi Ústím a Hrádkem. Její opravu museli loni přerušit kvůli sesuvu půdy svahu v blízkosti Tiché Orlice.

První etapu stavěl Strabag, druhou začíná za 42 milionů společnost Eurovia CS. Tento týden začala i I. etapa modernizace silnice II/315 ve směru na Lanškroun.

Kvůli sesuvu bylo nutné vypracovat nová nezbytná opatření pro modernizaci silnice týkající se sanace území a vypracování opatření proti erozi břehů koryta řeky. Po vyřešení všech nezbytných opatření mohla být stavba znovuzahájena s předpokládaným termínem dokončení na konci léta příštího roku.

„Pokračování modernizace silnice II/315 z Ústí nad Orlicí směrem na Hrádek je jednoznačně dobrou zprávou pro všechny řidiče a obyvatele celé oblasti, ale také pro nás jako kraj, protože nikdo z nás nečekal, že se bude jednat o takto komplikovanou stavbu, která si vyžádá nepředpokládaná řešení a časové posuny,“ uvedl hejtman Martin Netolický s odkazem na sesuv půdy, který nastal v létě 2020, tedy nedlouho po uzavření výběrového řízení na zhotovitele stavby.

V sesuvem zasaženém území nebylo možné pokračovat v modernizaci silnice, práce proto probíhaly na dalších částech. Celkové náklady na modernizaci silnice, a to včetně již dokončených prací a nutných sanačních opatření dosáhnou necelých 71 milionů korun.

„Po dohodě se zhotovitelem a na základě odborného doporučení jsme ještě před zahájením samotné stavby přistoupili k provedení hloubkových vrtů s instalací inklinometrů pro přesné měření případných pohybů svahu. Následně byla provedena tři měření, v rámci kterých nebyl zaznamenán žádný posun,“ dodal hejtman.

Tagy Eurovia CS II/315 Pardubický kraj
2 komentáře