U Mladé Boleslavi začne proměna řepovské křižovatky, omezení potrvá přes tři měsíce

Křižovatka na silnici I/16 u Řepova. Foto: ŘSDKřižovatka na silnici I/16 u Řepova. Foto: ŘSD

Dojde k prodloužení připojovacích pruhů, práce zaberou tři měsíce.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájí v pondělí 18. března proměnu rušné křižovatky na silnici I/16 u Řepova u Mladé Boleslavi. Denně tu projede 17 000 vozidel.

Hlavním cílem úprav je zkapacitnění průsečné křižovatky.  Zakázku za 19,4 milionu korun získala společnost SaM silnice a mosty. Hotovo má být v červnu.

„V pondělí od ranních hodin bude v místě stavby rozmisťováno přechodné dopravní značení. Následovat bude frézování povrchu vozovky a další práce dle stanoveného harmonogramu,“ řekl Jiří Veselý z týmu komunikace ŘSD.

Po celou dobu prací bude doprava v místě ovlivněna pouze částečně a průjezd křižovatkou bude umožněn ve všech směrech. „Semafory budou po celou dobu v provozu. Doporučujeme motoristům sledovat přechodné dopravní značení,“ dodal Veselý.

Křižovatka řeší kromě napojení Řepova ještě příjezd do průmyslové zóny. Úprava začíná na silnici I/16 cca 157 m před obcí ve směru od Mladé Boleslavi. Ve směru na Jičín opraví autobusovou zastávku, podél které budou osazeny bezbariérové obrubníky a opraven chodník, který bude opatřen zámkovou dlažbou. V tomto úseku dojde také k odstranění svodidel umístěných na chodníku a jejich náhradě za zábradlí výšky 1,1 m.

Ke zkapacitnění dojde prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, delší bude i připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu.

Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová. Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech. Budou reagovat na aktuální dopravní situaci.

Křižovatka na silnici I/16 u Řepova. Foto: ŘSDKřižovatka u Řepova. Foto: ŘSDKřižovatka u Řepova. Zdroj: ŘSD
Tagy I/16 Ředitelství silnic a dálnic Řepov ŘSD SaM silnice a mosty
3 komentáře