U Mladé Boleslavi začala stavba kruhové křižovatky na silnici do Jičína

Stavba okružní křižovatky na silnici I/16 u Plaz. Foto: ŘSDStavba okružní křižovatky na silnici I/16 u Plaz. Foto: ŘSD

Větší omezení čekají řidiče a cestující od poloviny května.

Na silnici I/16 dnes z Mladé Boleslavi do Jičína u obce Plazy dnes začala stavba nové kruhové křižovatky. Hotová by měla být v polovině srpna. Důvodem úpravy je snaha o vyšší bezpečnost provozu. Místem denně projede přes 25 tisíc aut.

Zakázku za 25,94 milionu korun získala společnost SaM silnice a mosty, odhadovaná cena byla o čtyři miliony korun vyšší. Přestavba začala frézováním konstrukčních vrstev části vozovky I/16 a silnice III/27515 na Kolomuty, přeložkou vodovodu a sdělovacích kabelů CETIN a dalšími zemními pracemi. „Místem stavby je veden provoz v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. S přechodem na další etapu, zhruba v polovině května 2022, bude provedena také přestavba dopravně inženýrského opatření. Jeden jízdní pruh bude uzavřen a provoz v pojížděném jízdním pruhu bude řízen kyvadlově,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Křižovatka bude mít elipsovitý tvar s délkou hlavní osy 40 metrů. Dojde k obnově autobusových zastávek linkové a městské dopravy nacházejících se v prostoru křižovatky (celkem čtyři) a jejich umístění mimo jízdní pruhy. Větve křižovatky směr Plazy a směr Kolomuty budou mírně upraveny. V rámci výstavby bude vybudováno také nové venkovní LED veřejné osvětlení a bude opravena a prodloužena stávající gabionová opěrná zeď podél silnice I/16. Součástí stavby jsou i komunikace pro pěší, které budou sloužit ke zpřístupnění jednotlivých zastávek autobusů. Překonání větví křižovatek bude řešeno pomocí míst pro přecházení přes středové dělící ostrůvky.

V úseku mezi Mladou Boleslaví a Sukorady se chystá přitom ještě další akce: v Řepově. Cílem je úprava křižovatky obsluhují i přilehlou průmyslovou zónu. Akce má schválenou zadávací dokumentaci stavby i pravomocné stavební povolení a bylo by tak možné zahájit výběrové řízení na jejího zhotovitele. „Nicméně je třeba zohlednit a zachovat požadovanou dopravní obslužnost lokality. Z tohoto důvodu nejprve vyhodnotíme dopravní situaci na silnici I/16 po zahájení stavby okružní křižovatky u Plaz a teprve poté rozhodneme o dalším postupu a eventuálním zahájení zkapacitnění křižovatky u Řepova až po uvedení do provozu nové okružní křižovatky u Plaz,“ dodal Buček.

Tagy I/16 okružní křižovatka Plazy Ředitelství silnic a dálnic ŘSD SaM silnice a mosty
9 komentářů