SŽDC za 178 milionů upraví před 8 lety modernizovanou trať Plzeň – Cheb, řízení přepojí do Prahy

Lokomotiva Siemens Vectron v Plané u Mariánských Lázní na trati 170 mezi Prahou a Chebem. Foto: Jan SůraLokomotiva Siemens Vectron v Plané u Mariánských Lázní na trati 170 mezi Prahou a Chebem. Foto: Jan Sůra

Jen pár let po dokončení modernizace trati z Plzně do Chebu Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chystá další velkou investici

Jen pár let po dokončení modernizace trati z Plzně do Chebu Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chystá další velkou investici do této tratě. Za 178 milionů chce změnit dálkové ovládání. I přesto, že stávající funguje bez problémů.

Zakázku podle informací ve věstníku veřejných zakázek získala společnost AŽD Praha, která byla jediným uchazečem v soutěži. Dálkové řízení této trati funguje od roku 1967, při modernizaci třetího koridoru dokončené v roce 2011 bylo vyměněn starý reléový systém za moderní elektronický. Teď se ale opět bude systém řízení měnit: namísto z Plzně se bude trať řídit z Prahy.

SŽDC investuje peníze do tratě 170 v době, kdy na jiných úsecích stejné tratě naopak peníze chybí. Jde hlavně o vylepšení a zvýšení propustnosti úseku z Prahy do Berouna. Ten je stále ovládán zařízením z konce šedesátých let minulého století a je na něm výrazně větší provoz, než mezi Plzní a Chebem.  Investici placenou z evropských peněz SŽDC vysvětluje tím, že stávající systém se jeví už jako nevyhovující.

Podle mluvčí Kateřiny Šubové byla při modernizaci trati a jejího dálkového ovládání výstavba centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze ještě daleko. Tím, že je už CDP v provozu a postupně se do něj zapojují další tratě, je potřeba podle ní upravit i dálkové ovládání tratě z Plzně do Chebu.

„Technologie postoupily za zhruba 10 let dopředu, precizovaly se požadavky na systém dálkového ovládání a přijala se zásada, že obsluha dálkově ovládaných tratí musí být systémově sjednocena. Centralizace dálkového ovládání přináší řadu synergických efektů, zejména zastupitelnost dispečerů, operativní rozhodování v rámci řízení dopravy, centralizace údržby technologií, řešení návazností na systémy GSM-R či ETCS a další,“ dodala Šubová. Na trati už ale v rámci modernizace bylo instalováno zabezpečovací zařízení třetí, nejvyšší kategorie.

V praxi to znamená, že dispečeři řídící trať z Plzně zmizí a trať bude řízená z Prahy. „Centralizaci řízení není možno řešit pouhým přenesením technologie z Plzně do Prahy. Vybudovaný systém dálkově ovládaného staničního zabezpečovacího zařízení v jednotlivých železničních stanicích však bude využit v plném rozsahu,“ dodala Šubová.

V rámci stavby nedochází k žádným úpravám v kolejišti. Doplňuje se pouze softwarové a hardwarové vybavení v jednotlivých železničních stanicích. V rámci stavby nedojde k omezování železniční dopravy, přepínaná železniční stanice bude po dobu přepínání obsazena výpravčím, stanice se budou přepínat postupně. „Stavba reaguje i na novou výstavbu staničního zabezpečovacího zařízení v uzlu Plzeň a na stavbu tunelu v úseku Rokycany – Plzeň. Je rozdělena do dvou etap v návaznosti na dokončování zmíněných rozhodujících staveb, které ovlivňují technické řešení stavby,“ dodala Šubová.

 

Tagy AŽD Praha CDP dálkové řízení Plzeň - Cheb SŽDC trať 170
28 komentářů