SŽDC upraví desítky přejezdů, zavede na nich sekvenční sklápění

Sekvenční sklápění testuje SŽDC už delší dobu v Pardubicích na křížení hlavního koridoru s Dašickou ulicí. Foto: SŽDCSekvenční sklápění testuje SŽDC už delší dobu v Pardubicích na křížení hlavního koridoru s Dašickou ulicí. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty po zkušebním provozu rozšíří výrazně na své síti počty přejezdů, které budou vybaveny takzvaným sekvenčním sklápěním.

Správa železniční dopravní cesty po zkušebním provozu rozšíří výrazně na své síti počty přejezdů, které budou vybaveny takzvaným sekvenčním sklápěním. Jde o přejezdy se dvěma břevny na každé straně, u kterých se výjezdové sklopí vždy později, než vjezdové. Opatření má zvýšit bezpečnost.

SŽDC sekvenční sklápění testuje zhruba rok u Pardubic. „Testy byly natolik úspěšné, že jsme rozhodli o aplikaci této funkcionality do ostrého provozu,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Proto SŽDC už vypsala soutěž na projektanta, který připraví modernizaci celkem 35 přejezdů na Moravě. Jde o přejezdy většinou na dvojkolejných tratích. Přesný seznam je v zadávací dokumentaci a v mapě. Odhadovaná cena zakázky je 4,5 milionu korun.

Mapa přejezdů, na kterých chce SŽDC zavést sekvenční sklápění. Foto: SŽDC

Mapa přejezdů, na kterých chce SŽDC zavést sekvenční sklápění. Foto: SŽDC

Jedná se pouze o doplnění aplikace která na přejezdu již osazeném závorami zajistí jejich postupné sklápění tak, aby při zavírání přejezdu vždy šly dolů nejdříve vjezdová břevna a teprve později výjezdová. Tato funkce umožní bezpečně opustit přejezd i těm řidičům, kteří na přejezd vjedou již během předzváněcí doby,“ popsal přejezd se sekvenčním sklápěním Illiaš.

SŽDC plánuje investovat v letošním roce 814 milionů korun do zvýšení zabezpečení 82 úrovňových přejezdů. Vedle modernizací nejstarších typů zabezpečovacích zařízení doplní u dvacítky přejezdů závory a na další čtyři přejezdy nainstaluje výstražná světelná zařízení. Desítky dalších přejezdů projdou kompletní rekonstrukcí, která se zaměří také na povrch přejezdové konstrukce

SŽDC se zaměřuje i na další způsoby zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Například dlouhodobě testuje detektory překážek na přejezdech, které včas rozpoznají přítomnost vozidla na přejezdu v činnosti. V letošním roce SŽDC plánuje detektor otestovat v ostrém provozu na dvou přejezdech na Olomoucku. Zařízení bude uzpůsobeno tak, aby v případě zaznamenání překážky došlo k okamžitému přestavení návěstidel před přejezdem na návěst stůj, tedy neprodleně varovat strojvůdce blížícího se vlaku.

Tagy přejezdy sekvenční sklápění SŽDC
44 komentářů