SŽDC spustila novou kampaň varující před frajeřinami na železnici

Záběr z kampaně SŽDC varující před hazardem na železnici. Foto: SŽDCZáběr z kampaně SŽDC varující před hazardem na železnici. Foto: SŽDC

Sérií čtyř videí chce Správa železniční dopravní cesty upozornit zejména mladší ročníky na nutnost dodržovat na železnici a v jejím

Sérií čtyř videí chce Správa železniční dopravní cesty upozornit zejména mladší ročníky na nutnost dodržovat na železnici a v jejím okolí bezpečnostní pravidla. Právě frajeřiny, zbytečný hazard nebo nepozornost bývají nejčastějšími příčinami nehod dětí a mladých lidí na železnici či v jejím bezprostředním okolí i v době prázdniny.

Motivací ke vzniku čtyř videí jsou statistiky mimořádných událostí na železnici.  Krátký příběh je vždy doplněný fotografiemi následků skutečných nehod. Každý červencový týden zveřejní SŽDC prostřednictvím sociálních sítí jeden příspěvek. První klip je sice částečně hraný, doplněný ale skutečnou událostí

Apelujeme hlavně na maximální pozornost a respektování všech prověřených pravidel. Ani prázdninové měsíce nejsou v dodržování pravidel výjimkou. Naším úkolem je podporovat prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti na železnici. A jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je komunikovat nejen s mladými lidmi například prostřednictvím youtube,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Cílovou skupinou kampaně jsou především teenageři, nicméně výzva k respektování pravidel bezpečnosti platí pro všechny. Jeden z následujících příběhů ukáže následky telefonování při řízení vozidla a s tím spojené nepozornosti v blízkosti železničního přejezdu.
Pravidla bezpečné železnice SŽDC
• Nepodceňuj vlaky na železničních přejezdech, vždy se dobře rozhlédni!
• Nepřecházej koleje mimo přechody a železniční přejezdy, riskuješ svůj život!
• Používej nadchody a podchody, vyhni se kolejím!
• Nenič zabezpečovací zařízení, ohrožuješ životy druhých!
• Nepokládej předměty na koleje, stáváš se pachatelem trestného činu!
• Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucího vlaku, přijdeš minimálně k úrazu!
• Nelez na odstavené vagóny ani sloupy, zasáhne tě elektrický proud!
• Stůj na nástupišti za bezpečnostním pásem, jinak tě smete vzdušný vír pod projíždějící vlak!

Tagy kampaň bezpečnost na železnici Správa železniční dopravní cesty SŽDC
36 komentářů