SŽDC chystá modernizaci pravobřežní tratě z Ústí do Děčína, připraví ji na změnu trakce

Nákladní vlak v Königsteinu na hlavní trase Děčín - Drážďany. Foto: LVT771, Wkimedia CommonsNákladní vlak v Königsteinu na hlavní trase Děčín - Drážďany. Foto: LVT771, Wkimedia Commons

Správa železniční dopravní cesty zaměřila zraky na jednu z nejvytíženějších tratí v tuzemsku, fakticky dožilou pravobřežní spojnici z Ústí nad

Správa železniční dopravní cesty zaměřila zraky na jednu z nejvytíženějších tratí v tuzemsku, fakticky dožilou pravobřežní spojnici z Ústí nad Labem-Střekova do Děčína východ. Tu hojně využívají především nákladní dopravci. Stát nyní chystá její celkovou modernizaci v předpokládané hodnotě tři miliardy korun.

Hlavním cílem je rekonstrukce všech částí infrastruktury, stavba zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku, dále obnovu trakčního vedení, zřízení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie a sanaci mostních a tunelových objektů,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Správa železnic předložila dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), termíny výstavby zatím neuvádí. Záměr projektu chce předložit centrální komisi ministerstva dopravy v roce 2020.

Budou zajištěny parametry pro provoz nákladni dopravy, zejména se jedná o dostatečnou délku staničních kolejí (780 m), tak aby byl umožněn průjezd nákladnich vlaků délky 740 metrů, píše se v dokumentaci EIA. Ve stanicích budou zbudována nová nástupiště.

Otázkou zůstává trakční soustava, tedy zda na trati zůstaně stejnosměr 3000 V nebo se přemění na střídavou soustavu o 25 kV. „Zatím se stavba připravuje na stejnosměrnou trakci, s výhledem možnosti přepojení na střídavou,“ doplnil Illiaš. Trakční stožáry a další infrastruktura už by měla být připravena na přepnutí na střídavou soustavu.

Tu prosazují nákladní dopravci, a to pro celou trasu tratě od stykové stanice v Kutné Hoře.

Podle SŽDC navrhované technické řešení vychází ze „Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“ od firmy Sudop Praha, kterou schválila centrální komise už v roce 2015. Ta by se ale nyní zřejmě měla aktualizovat.

Tragický stav celé tratě na pravém břehu Labe trápí nejvíc právě nákladní dopravce. K úseku ze Střekova do Děčína chce SŽDC letos požádat o územní rozhodnutí.

Tagy Děčín nákladní pravobřežní SŽDC Ústí nad Labem
30 komentářů