egoe-plus
Mimořádné události Železnice

PŘEHLEDNĚ: Stopka pro mezinárodní dopravu, uzavřené přechody, letadla jen do Prahy, předčasný konec spojů na Slovensko

Praha hlavní nádraží. Foto: Jan Sůra
Praha hlavní nádraží. Foto: Jan Sůra

(průběžně aktualizujeme) Českou dopravu čeká od zítřka kvůli vyhlášení nouzového stavu další zásadní redukce dopravních výkonů. Česko přijde dočasně o všechny mezinárodní vlaky a autobusy. O letecké spojení do zahraničí přijdou všechna letiště v Česku s výjimkou Letiště Václava Havla. Zatímco se všemi zeměmi začne opatření platit v půlnoci z pátku na sobotu, na Slovensko už dříve.

Vyplývá to z rozhodnutí vlády. „Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

Konec všech mezinárodních spojů ohlásily České dráhy na twitteru, ostatní dopravci zatím připravují detaily ke svým opatřením. „Od páteční půlnoci rušíme mezinárodní dopravu. Vlaky budou jezdit po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně,“ uvedly České dráhy na twitteru. Kompletní přehled změn v mezinárodní dopravě Českých drah je na konci textu.

Oznámení o konci v půlnoci se během čtvrtečního podvečera změnilo v případě Slovenska. Slovensko ukončí přijímání vlaků ze zahraničí už v 7 hodin ráno. „To znamená výrazné omezení a zrušení mezinárodní přepravy u většiny spojů již během zítřejšího dne. Všechny spoje jedoucí zítra z ČR na Slovensko budou zkráceny pouze po území ČR,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Zatímco česká vláda od půlnoci z pátku na sobotu zakáže příjezd vlaků ze zahraničí, slovenská zítra ráno i jejich odjezd.

„Spoje jedoucí zítra v opačném směru, buď překročí státní hranice do ČR před 7.00 hodinou ranní nebo pojedou v rámci Slovenska pouze jako vnitrostátní a hranici přejedou bez cestujících a následně budou pokračovat jako vnitrostátní spoje v rámci ČR,“ dodal Ondrůj. Cestujícím, kteří mají rezervace na spoje s odjezdy v termínu do 5. 4. 2020, budou automaticky vráceny peníze za jízdenky bez stornovacího poplatku.

Leo Express: obrátíme se na vládu kvůli kompenzacím

Leo Express ve svém prohlášení uvedl, že opatření má silné ekonomické dopady na firmu. „V souvislosti se šířením koronaviru se snížila poptávka a toto opatření ji sníží ještě více. Vzhledem k ekonomickým dopadům budeme s vládou jednat o možných kompenzacích pro dopravce. Vládě samozřejmě jako doposud poskytneme veškerou součinnost a spoje k danému termínu přerušíme. Omezení se aktuálně týká vlakových spojů do Polska a na Slovensko a autobusových spojů do Rakouska, na Slovensko a Ukrajinu,“ řekl mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Na českém území by mezinárodní vlaky Leo Express měly dál jezdit.

GW Train Regio zastaví vlaky do Německa v pátek večer. Po příjezdu posledního vlaku z Německa do Kraslic bude do odvolání přerušena mezinárodní osobní doprava do a z Německa. „Všechny vlaky ze Sokolova budou končit v Kraslicích a odtud budou rovněž vypravovány zpět do vnitrozemí. Přeshraniční doprava bude do odvolání zastavena,“ řekl člen představenstva Pavel Faugner. Firma později odpoledne oznámila, že zastaví i provoz vlaků do Polska, vlaky z Trutnova skončí v Královci.

V případě železniční dopravy není zatím jasné, zda pojedou i vlaky, které nezačínají ani nekončí v Česku, ale územím pouze projíždějí. Nejasný je také osud provozu na peážní trati přes Polsko mezi Libercem a Varnsdorfem. „Řešíme různé varianty, jak se se zákazem vypořádat, během dnešního dne se definitivně rozhodne,“ řekl jednatel Die Länderbahn Michal Barták. Jisté podle něj je, že vlaky z Česka nebudou zastavovat v německé Žitavě.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda vydal už příkaz, který řeší zastavení přeshraniční dopravy. Nově se na stanicích objeví textové upozornění na informačních tabulích i nové hlášení nádražního rozhlasu. „Upozorňujeme cestující, že na základě opatření vlády ČR je s účinností od 14. 3. 2020 od 00.00 hodin v mezinárodní drážní osobní dopravě zakázána přeprava cestujících přes hranice ČR, a to v souvislosti s opatřeními k omezení šíření onemocnění koronavirem,“ uvádí se v příkazu.

Omezení čeká i cestující na regionálních letištích. Podle rozhodnutí nesmí letadla na mezinárodních linkách přistát jinde než na Letišti Václava Havla v Praze. Provoz tak utichne v Brně, Pardubicích, Ostravě i Karlových Varech.

Jako za železné opony

S omezením musí počítat i řidiči. Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci z pátku na sobotu opět kontroly, přes hranice se dostanou jen ti, kteří pracují do 50 kilometrů od hranic. Zákaz vstupu na území České republiky se netýká přeshraničních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve vzdálenosti do 50 kilometrů od hranice, a to v obou směrech. Na některé profese omezení pohybu přes hranice neplatí, jde například o řidiče a strojvedoucí. Kompletní seznam je na stránkách ministerstva vnitra.  Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Uzavření hranic bude podle ministerstva vnitra platit do půlnoci ze středy 18. března na čtvrtek 19. března. Je ale možné prodloužení tohoto termínu.

Hranice bude možné překračovat pouze na 11 hraničních pozemních přechodech, a to na hranici s Rakouskem v Dolním Dvořišti, Českých Velenicích, Mikulově a na Hatích. V případě Německa pak jsou vybrány přechody Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les a Hora Svatého Šebestiána. Překročit hranice bude možné také na pražských letištích Ruzyně a Kbely. Tyto přechody budou otevřeny bez časového omezení. Osoby, které prokazatelně překračují vnitřní hranice pravidelně, zejména takzvaní pendleři, mohou hranice překročit i na dalších sedmi místech, a to od 05:00 do 23:00. Do Rakouska se dostanou přes Vratěnín, Valtice a Novou Bystřici, do Německa přes Všeruby, Jiříkov, Vojtanov a Cínovec.

S komplikacemi musí počítat i lidé při cestách mezi Českem a Slovensko. Slovenská vláda nebude pouštět do země lidi, kteří nemají na Slovensku trvalý pobyt nebo tam pracují. Obnoví se hraniční kontroly. V praxi tak bude možný výjezd ze země aktuálně zatím jen přes Polsko.

 

Dokument ministerstva dopravy k zákazu přeshraniční veřejné dopravy

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku.
Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.

Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR).

Vláda umožňuje návrat občanům do České republiky

V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.

Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Jak se zastaví provoz mezinárodních vlaků Českých drah

Spolková republika Německo
• Vlaky Berliner Praha – Berlín – Hamburk / Kiel pojedou pouze v úseku Praha – Děčín a zpět, poslední vlak do Německa odjede v pátek 13. března 2020 v 16:26 z Prahy hl.n. (EC 170).
• Vlaky Západní expres do / z Mnichova pojedou pouze v úseku Praha – Domažlice a zpět. Poslední vlak do Německa odjede v pátek 13. března 2020 v 17:43 z Prahy hl.n. (Ex 350)
• Regionální vlaky linky U28 Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk pojedou pouze na území ČR v úseku Děčín – Dolní Žleb a Dolní Poustevna – Rumburk.
• Provoz regionálních osobních vlaků v Karlovarském kraji bude zajištěn do pohraničních stanic, případně dle provozních podmínek do posledních zastávek na území ČR, jedná se o úseky Karlovy Vary – Potůčky, Cheb – Plesná a Aš – Cheb. Spěšné vlaky (v Německu RE) Norimberk – Cheb budou ukončeny na území Německa a nepojedou do Chebu.
• V Plzeňském kraji bude zajištěn provoz regionálních vlaků do pohraniční stanice Železná Ruda-Alžbětín (trať 183 Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín). Na trati 180 Plzeň – Domažlice – Německo budou osobní vlaky z Německa ukončeny ve stanici Furth im Wald. V úseku Česká Kubice – Domažlice se předpokládá zajištění osobní dopravy vlaky ČD.
Rakouská republika
• Spoje railjet Vindobona Praha – Vídeň – Štýrský Hradec pojedou pouze v úseku Praha – Břeclav a zpět, poslední vlak do Rakouska odjede v 18:44 z Prahy hl. n. (railjet 375).
• Spoje Jižní expres Praha – Linec pojedou pouze v úseku Praha – Rybník a zpět.
• Regionální osobní vlaky Jihočeském kraji pojedou nejdále pouze do pohraničních přechodových stanic. V úseku České Budějovice – Summerau budou mezinárodní osobní spoje ukončeny v Rybníku nebo Horním Dvořišti, vlaky ve směru České Budějovice / Veselí nad Lužnicí – České Velenice pojedou do pohraniční stanice České Velenice. Vlaky ÖBB z / do Rakouska ukončí jízdu v pohraničních stanicích Summerau a Gmünd (NÖ).
• Regionální vlaky mezi Jihomoravským krajem a Rakouskem zajišťují svými náležitostmi ÖBB a budou ukončeny ve stanicích na rakouském území.
Slovenská republika
• Doprava z a na Slovensko bude v souvislosti s rozhodnutím slovenského krizového štábu zastavena již v pátek 13. března v ranních hodinách.
• Vlaky EuroCity Metropolitan Praha – Bratislava – Budapest a další spoje na této lince (např. Hungaria, Slovenská strela atp.) pojedou pouze v úseku Praha – Břeclav a zpět, poslední denní vlak na Slovensko odjede z Prahy hl.n. dnes v 19:44 (railjet 285). Zcela poslední vlak pak bude noční spoj Metropol, ve směru ze Slovenska v pátek Ex144 Ostravan s odjezdem
• Valašské expresy Praha – Púchov / Žilina pojedou pouze v úseku Praha – Horní Lideč a zpět, poslední vlak na Slovensko odejel z Prahy hl. n. dnes v 15:23 (Ex 221).
• Mezistátní dálkové vlaky na přechodu Mosty u Jablunkova – Čadca, vlaky SC Pendolino Košičan 241 / 240 pojedou v úseku Praha – Český Těšín a zpět. Spoj SC 243 pojede pouze do Bohumína. Vlaky Ex Ostravan a Fatra pojedou pouze do stanice Návsí.
• Předpokládané poslední vlaky ze Slovenska budou noční spoje a zítřejší ranní vlaky railjet Slovenská strela s odjezdem z Bratislavy 5:15 hod. a spoj EC Metropolitan Slovenská strela s odjezdem z Bratislavy v 6:10 hod.
• Regionální osobní vlaky z Jihomoravského kraje na Slovensko na trati č. 343 Hodonín – Vrbovce budou jezdit pouze do / ze zastávky Javorník nad Veličkou. Vlaky ze slovenské strany budou ukončeny na slovenském území. Na trati Břeclav – Kúty nepojedou žádné osobní vlaky.
• Regionální vlaky mezi Moravskoslezským krajem a Slovenskem budou ukončeny v zastávce Mosty u Jablunkova.
Polská republika
• Mezistátní dálkové vlaky EuroCity z Prahy, Ostravy, Rakouska a Slovenska / Maďarska do Polska pojedou na území České republiky pouze po stanici Bohumín.
• Zastavena bude také regionální doprava mezi Moravskoslezským krajem a Polskem. Osobní vlaky na Těšínsku budou končit ve stanici Český Těšín. Na Ostravsku ukončí jízdu osobní vlaky z Polska ve stanici Chałupki a nepojedou do Bohumína.
• Provoz na peážní trati přes Głuchołazy v úseku Krnov – Jeseník bude zachována, na území Polska nebude možné opustit vlakovou soupravu (zakázaný výstup a nástup cestujících).
• V Libereckém kraji bude přerušena mezistátní osobní doprava na trati 036 do Szklarske Poręby. Vlaky z Liberce a Tanvaldu ukončí, resp. zahájí svou jízdu v Harrachově.
Noční dálková doprava
• Naposledy bude zajištěna plnohodnotná noční dálková doprava v noci 12. / 13. března.
• • V noci 13. / 14. března již noční vlaky nepojedou. Půjde o spoje EN 442, EN 443, NJ 456, NJ 457, IC 406, IC 407, EN 476, EN 477.

19:15 doplněny informace o uzavřených hraničních přechodech, detaily k omezení provozu Českých drah

18:22 upřesnění ohledně provozu na Slovensko

17:14 doplněny informace o zastavení letů na letiště mimo Prahu

16:56 doplněno o informace ze Správy železnic

16:40 doplněno o další vývoj u GW Train

16:00 doplněno vyjádření RegioJet a Leo Express

15:35 doplněno o vyjádření GW Train, Die Länderbahn a ministerstva dopravy

198 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Vyhlídka na věčnost

A já se domníval že volný pohyb osob je základní pilíř evropské integrace. Zase lhali…

-TR-

Evropská integrace je bublina, která právě praskla. A těším se na mínusy za tento názor 😀

BoH

Nerozumím. Toto samozřejmě zůstává a jakmile nebude Covid-19 celoevropským problémem, tak se vše vrátí k normálu. Nebo si snad přejete, aby se tím virem každý nakazil?

Petr

Všiml jste si s jakou lehkostí to (zbytečné) uzavření hranice směrem ven proběhlo? Mě už bude 50 a leccos si pamatuji.

BoH

Vy v tom vážně vidíte spiknutí proti demokratickému státu? Mnohé další země toto opatření zavádí a důvod je velice rozumný, protože vidíme, jakou rychlostí se virus šíří, pokud máte možnost neomezeně cestovat.

Petr

Zavádí, ale POUZE pro vstup.

BoH

Nerozumím, co tím myslíte….

Vláda zakázala vycestování z území ČR českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit z neděle na pondělí.

Vláda od 16. března (od půlnoci z neděle na pondělí) zakazuje vstup všem cizincům, s výjimkou lidí s trvalým nebo přechodným pobytem, na území České republiky, řekl premiér Andrej Babiš.

BoH

Jinými slovy – nikdo cizí dovnitř, nikdo z nás ven. Bohužel jinak to nejde (i když osobně bych nedovolil ani českým volnomyšlenkářům v Itálii vrátit se do země, dokud pandemie neodezní, ale bohužel to není možné).

Petr

Mluvím o ostatnich zemích EU. Uzavírají hranice, ale pouze pro vstup. To uzavření i pro opuštění země je výhradou ČR, nenašel jsem jedinou informaci (nečtěte jen titulky, je třeba si dohledat detaily) o tom, že by to udělala i jiná země. Že pak není kam jet (takže ve výsledku je to vlastně stejné) je sice pravda, ale v principu je to velký rozdíl. Pokud máte jinou ověřenou informaci, tak ji prosím uveďte.

BoH

A k čemu by to opatření mělo být tak dobré, kdyby Češi mohli cestovat, kam se jim zachce a pak se zase vraceli zpět? No to tedy, plně souhlasím s kroky české vlády a za mě by klidně mohly být ještě tvrdší (případně OK, jeďte si kam chce, ale do konce pandemie se nevracejte).

Petr

Nemluvím se o vracení se zpět, dokud to nepomine. Pak jsou i jiná snadná řešení, návrat možný pouze s negativním testem ne starším než xy dnů a podobně. Tak jak je to nastavené je zkrátka úlet (chápu ale, že některým to připomíná mládí) a ta kritika ze strany EU to jen potvrzuje.

Petr

Oprava, samozřejmě mám namysli se nevracet dříve, než to pomine.

BoH

Jak říkám, reálná řešení jsou 2. Buď zákaz cestovat ven nebo zákaz cestovat dovnitř. Protože druhá možnost není protlačitelná (protože by všichni řvali, že se o ně stát nepostará), tak zbyla možnost číslo 1. Jestli máte z dětství nějaké psychické problémy, chápu a nebudu do vás rýpat, ale prostě tady nejde o nějakou sabotáž demokracie, ale racionální opatření, aby se minimálně zpomalilo toto šíření.

BoH

P. S. Pokud po skončení této pandemie vláda hranice neotevře, pak se prosím ozvěte a uznám, že máte pravdu. Do té doby je tato diskuse o připomínkách socialistických dob irelevantní. Přeji hezký den.

BoH

P. P. S.: Ještě doplním, že kontrola všech lidí na hranici prostě není možná (i kdyby ten test byl hotový za minutu) a nějaké potvrzení je irelevantní, protože neodráží stav dotyčného na hranicích, ale nějakého předcházejícího dne.

Milda

Uvidíme jak bude fungovat doprava přes Glucholazy (a Zittau) po pondělním uzavření hranic.

-TR-

Přes Głuchołazy se bude jezdit nadále, ovšem cestující nebudou smět nastupovat a vystupovat na polském území. Tento zákaz již platí, protože ho už dříve vyhlásily polské úřady.

PetrB

České Budějovice: od 13.3
2020 jsou do odvolání zrušeny noční trolejbusové linky a je zákaz nástup předními dveřmi

Japak

Seďte doma na prdeli, je nouzovej stav, tak to zklidněte!

Jiří 2

Trochu Vláda zapomněla, že se přes hranice České republiky uskutečňuje také posun lokomotiv v železniční dopravě. Výjimka se dle všeho vztahuje pouze na strojvedoucí v nákladní dopravě, posun v PPS Železná Ruda-Alžbětín/Bay. Eisenstein ale provádějí strojvedoucí v osobní dopravě.

-TR-

Nařízení vlády si vykládáte špatně. To znamená, že přes hranici můžou jet nákladní vlaky nebo soupravové vlaky bez cestujících. Pouze provoz osobních vlaků je zakázán.

Zda někdo pracuje pro ČD nebo ČD Cargo, je z toho pohledu úplně jedno.

Jiří 2

Jo, pardon. Někde bylo rozděleno „nákladní doprava: (…) strojvedoucí, (…)“ a v osobní dopravě zmíněni nebyli, na stránkách Ministerstva dopravy je to ale správně.

Že se to nerozděluje na ČD/ČDC je mi jasné, už jen kvůli tomu, že dopravců je asi stovka.

Jiří 2

Původně jsem nechtěl udávat jako Andrej při tiskovce, ale blbě to mají na stránkách Ministerstva dopravy…
screenshot: https://ctrlv.cz/YQmh

Jaaa

Dokonce by mohly přes hranice jezdit i pravidelně osobní vlaky, jen bez cestujících.

Frantisek

A co dezinfekce?

Sotous

Ve vlaku regoojetu který zastavili kvůli italúm bylo 50 lidí? Já myslel že regoojetu lame rekordy a jezdí úplně plný?

-TR-

Hlupáku, během epidemie koronaviru každý rozumný člověk se snaží cestování minimalizovat, tedy max. do práce, na nákup a zpět. Školy mají mimořádné prázdniny, včetně těch vysokých. Takže studenti teď taky moc nejezdí.

Jste banda kreténů, kteří po epidemii koronaviru budou mlít nesmysly, že je třeba všechno zrušit, a budou to podkládat statistikami, na které měl koronavirus vliv. To ale samozřejmě neřeknete, proč ta čísla byla tak nízká.

Jiří 2

Modrogumíkům stačí málo, aby kopali do žlutých (a dalších barev). Ale neuvědomují si přitom, že sedí v poloprázdném vlaku ČD (který je poloprázdný ze stejného důvodu jako žlutý).

Jiří Voseček

Dnešní ranní vlak HK – Praha: obsazenost asi 25% oproti standardních 90%. To je realita Home Officu.

petr766

Tak to je suverénně nejtrapnější a nejhloupější příspěvek tady. I MHD je poloprázdná oproti předchozím dnům, co z toho vyvozuješ?

Ano 2020

Hyenismus Leo Expresu nezná meze. Nejdřív kompenzace astronomicky (čti nesmyslně) drahých jízdenek. Teď tohle.

Nikdy do toho nesednu.

BoH

Abych pravdu řekl, nerozumím, co tentokrát chce Leoš zase ze státu vytřískat. V podstatě jediné, s čím má něco společného česká vláda, je to omezení do Rakouska. A co se týče kompenzací, měly by platit systémově pro všechny stejně, ne že si Leoš zase systém nějak obejde po svém, jak to tak rád dělá.

Vlado

Vše bych chápal ,jen ne to proč mě ješte cca před 5 ti minutami nabízel e shop ČD jízdenku na 15.3 do Popradu za cenu 516kč?E shop Regiojet a Leo mě napíše že spojení neexistuje ,tentokrát asi u modrých trošku chybka

-TR-

Třeba to ještě nestihli vymazat. I v IDOSu lze stále vyhledat mezinárodní vlaky.

PetrPetr

Chápu to správně, že cizinci z nakažených oblastí k nám nemohou přejet autem, autobusem nebo vlakem, ale mohou stále přiletět přes Ruzyňské letiště?

Vojtěch Říha

Velmi omezeně. Občané z 15 rizikových zemí k nám nepustí ani když přiletí na Ruzyň, pokud u nás nemají trvalý pobyt. Naopak například občan Portugalska k nám může přes Frankfurt přiletět, pokud tedy Lufthansa příslušné spoje nezruší.

Vojtěch Říha

Oprava: Občany 15 rizikových zemí…

Bože, co jsem to napsal 🙂

Petr

Mě spíš zajímá, zda ten zdejší zákaz vycestování do jiných zemí má vůbec nějakou oporu v unijních zákonech. Zákony EU jsou nadřazeny těm místním a ta nic takového globálně neomezila. Lze zcela pochopit, když si nějaká země stanoví omezení pro vstup (úplný zákaz, karanténa, potvrzení o negativním testu atd.). Aby ovšem někdo zakazoval vycestovat do jiné země EU (a zůstat tam než to celé pomine), která stejná omezení neuplatňuje, mi přijde dost zcestné. Uvítám odkaz na případný právní rozbor této věci.

-TR-

Nějaké předpisy EU v takové situaci nehrají roli. Je třeba předejít šíření nákazy a ochránit tak zdraví obyvatel. Co vypouští Brusel, nám může být úplně jedno.

Petr

Četl jste ten text? Jakým způsobem ohrožuje zdraví obyvatel v ČR vycestování do jiné země (bez návratu do ČR)?

-TR-

Bez návratu do ČR? Vlastním občanům nemůžete zakázat návrat do vlasti. Za určitých okolností jim ale můžete zakázat vycestovat ven, a to je v tuto chvíli na místě. Německo nezavedlo téměř žádná opatření proti nákaze.

Petr

Jaká opatření zavedlo Německo nechte laskavě na nich.

-TR-

Zasahovat jim do toho nemůžu, ale vyjádřit svůj názor můžu. Opatření v Německu jsou naprosto nedostatečná. Výrokem, že se nakazí 50 – 70 milionů Němců, prokázala Makrela svoji donebevolající lhostejnost.

Petr

Ano, že u nás děláme vše nejlépe víme. Proto máme stále za stejnou práci třetinovou odměnu oproti Německu 🙂

Výroky politiků na odborné otázky snad nikdo v žádné zemi nemůže brát vážně. Podstatné je skutečné řešení.

-TR-

Nikdy tady nebudou mzdy jako v Německu. A vůbec – potřebujeme to? Vyšší životní úroveň beztak vede k degeneraci obyvatelstva.

Německo je toho živoucím důkazem.

Pezos

Někde (myslím, že u ARD) jsem četl, že na to hodně může federalismus. Centrální vláda může len doporučit, nesmí téměř nic nařizovat. A vlády spolkových zemí se do zákazů nehrnou.
Ale s hodnocením výroku Merkelové souhlasím a navíc mi přijde, že naprosto překroutila to, co předtím oznámili vědci z Robert Kochova institutu (podobně to překroutili týden zpátky naše média).

Placebo

Tak odjeďte a už se nevracejte, nikdy !

Vojtěch Říha

Já bych si to vysvětlil tak, že se jedná o zákaz cestování do/z postižených oblastí. A ty jsou definované jako výčet konkrétních zemí.

Imho až pandemie pomine, bude se pravděpodobně zpětně řešit, nakolik byla nastavená opatření v souladu s evropskou legislativou a, doufám, dojde i a zpětnou vazbu a úpravu neflexibilních předpisů.

Petr

Tohle by dávalo smysl, kdyby to vždy platilo obousměrně. Například Německo by odmítalo vpustit obyvatele ČR a naopak. Pak je to zcela v pořádku. Situaci v zahraničí (na západ od nás) sleduji, protože tam mám dost známých. Některé země sice zavedly ještě více restriktivní opatření (například restaurace zavřené zcela, zavřená nákupní centra mimo potravin atd.), žádná z nich ale neomezila možnost vycestování. Samozřejmě při případném návratu pak platí příslušné restrikce. Přijde mi to totiž dost zneužitelné. Vzhledem ke zdejšímu přístupu „papežštější než papež“ se nechci dočkat situace, kdy při poklesu případů nebudou mít ostatní země problém se vstupem, ale nás… Číst vice »

Pravdepodobnost

Policista vykladal v televizi ze v pripade nutnosti vezmou narusitele (toho zavodu na lyzich v novym meste) na sluzebnu k … kucky kucky … doreseni situace. Nejsem pravnik, ale hruby pravni rozbor je tento: – na hranicich vas proste zhaftnou a poslou zpatky – pokud neuposlechnete tak vas zatknou a predvedou na sluzebnu k predvedeni kde to sepisete – tam s vama sepisou zaznam ve kterem bude ze vam zakazuji na zaklade rozhodnuti vlady opustit republiku – vy se proti tomuto odvolate nejprve k cesym soudu – ceske soudy rozhodnou ze republiku opustit smite a krizi smite preckat v jine… Číst vice »

Pette

Hlupaci z PCR nemaji zadne zakonne pravo k takovemu zabraneni. Bud tu budeme do puntiku dodrzovat zakony vsichni, nebo nikdo. Ale ze pilicajti neznaji zakony je bezne kdyz tam berou vyhradne odpad spolecnosti ktery nechteji zamestnat ani v obchode. Ale to je na delsi rozpravu. Kdo chce at si kludne necha kalet na hlavu. Ja si sva prava obhajim.

MiKi

Česká republika je suverénní stát, tudíž zákony EU nejsou nadřazeny.

Pette

Ty vychazis z toho Buresova prohlaseni ze nekrade a ze EU mu do toho nema co kecat, ze? Toto je jedna z mala vyhod EU.

Jaaa

Nařízení EU mají de iure statut mezinárodní smlouvy, a ta je dle Ústavy ČR nad zákony.

Jiří 2

Vláda má možnost uzavřít hranice. Při vstupu ČR do Schengenu se to zmiňovalo. Nejsem právník, nicméně na internetu je vše k dohledání.

Petr

Ano, pro vstup. Zatím se mi ale nepovedlo najít jak je to s opačným směrem.

Jiří 2

Obousměrně.

Jaaa

I pro výstup. Dočasně lze režim na hranicích upravit i totálním uzavřením a je to v souladu se Schengenem. Horší by bylo, kdyby to mělo být opatření trvalé.

Petr

Význam slova „dočasně“ již známe 🙂

Tomas

a že se vždy mezi čechy najde někdo, kdo prostě musí polemizovat a řešit nesmysly, a tahat do toho ještě EU.

Obavám se, že teď asi dostaneš infarkt, protože hranice republiky byly s platností od víkendu zcela uzavřeny, češi nesmí vycestovat a cizinci nesmí k nám. Jakkoli.

Přednosta

Má někdo tušení jak to bude u ČD s oběhy souprav? Jestli se bude jezdit klasicky podle toho jak je to nakreslené s tím, že se přes hranici pojede Sv bez cestujících nebo se vyčlení zvlášť nějaké soupravy pro vnitro?
A jak je to v mezinárodní dopravě? Strojvedoucí třeba od MTR můžou normálně jezdit třeba až do Hamburku nebo se jich týká také omezení 50 km od hranice?

Dominik

Soupravy budou točit v příhraničí, tedy v Břeclavi, apod..

Jiří 2

Mezinárodní nákladní doprava bez omezení. Čili Uhříněves – Hamburg by, pokud jsem to správně pochopil, neměl být problém.

Mezinárodní osobní doprava je zastavena. Počítá se s otáčením souprav před hranicemi (Domažlice, Břeclav, …), jen je umožněno, aby české soupravy k 14.3. 0:00 projely soupravově do Čech a opačně.

Přednosta

Jde mi o to, že naše soupravy zajišťují velkou část výkonů v zahraničí a třeba na railjetech jezdí Taurusy ÖBB. Tak jak to bude s vyrovnávkou výkonů. Jestli si skutečně ČD stáhnou všechny soupravy k nám nebo něco zůstane v zahraničí. A kdo bude řešit údržbu třeba u těch rakouských Taurusů?

Jerry

Leo express hnedka myslí na peníze..sak lidí jak sraček.nakladnich vlaku se to netýká? A kamionu .. určitě ne ,kdyby zastavili dovoz těch sraček z EU tak do týdne je po nás.hlavne že jsme si nechali zlikvidovat zemědělství ono se pozná kdo je samostatný stát ..

Frantisek

Hlavně v tom kamionu nebo vlaku nejede většinou více osob než v osobním autě, a ta jsou povolena. Že se přes půl světa vozí zbytečně moc věcí, je bohužel fakt, ale na nich jsou nezdravá ta kvanta obalů a zplodin, ne virus…

dada

Armagedon začal! Bude sranda! By mne zajímalo, kolit tahle sranda ve finále bude stát…

Dotace

Ušetří se na dotacích pro ČD za pohraniční úseky, tak to zas tak drahý nebude.

roman

Od kdy ČD berou dotace?

Dotace

Od té doby, co existují.

Pavel

Bože…

Jiří 2

V minulosti i na Pendolino, teď na něj jen v úseku Plzeň – Cheb – Fr. Lázně. Když to zkrátím, s výjimkou vlaků Praha – Ostrava – Bohumín na všech ostatních linkách.

Petr

V tom článku je věta, kterou čtu poprvé: „Uzavření hranic bude podle ministerstva vnitra platit do půlnoci ze středy 18. března na čtvrtek 19. března. Je ale možné prodloužení tohoto termínu.“. Je to stále aktuální? Všude jinde se to prezentuje tak, že to platí na těch 30 dnů. Takto by to vypadalo přece jen rozumněji.

Spravedlnost

Lide se nyni vrati do bezpeci aut a poklesne pocet lidi vyuzivajicich socku, nacez nastane soumrak lokalek. 😉

-TR-

Koronavirus nečíhá jen ve vlacích, ale i v obchodních centrech a na ulici. Ale dobrá, můžeme se vrátit na stromy, jak nám káže sv. Gréta, a problém bude vyřešen.

BND30

Pozor – přetížené stromy mohou spadnout na trať….

K.S.

Toto je už fakt diagnóza…

svojsin

Pokles ve vlacích a busech začal částečně ještě před opatřením vlády.

K.S.

Šlo spíš o Spravedlnosťovy hatey na lokálky.

Ten co občas skutečně vlakem jezdí

Do toho bezpečí kde každý den v průměru zemře 3400 lidí? A propó, chápu to správně, že řikáte že lokálkami lidi jezdí? Co ta otočka o 180°?

Frantisek

Tak to je bezva vtip, s tím bezpečím aut. 🙂 Pomine virus, zase začneme umírat na škodliviny…

Pezos

Pokud dojde na zastavení VHD, po kterém tu šotoušci tak volají, lidé kteří se nedostanou do práce Vám určitě vysvětlí, kam si tu „dopravu budoucnosti“ máte strčit.

-TR-

K úplnému zastavení VHD dojde až v krajním případě.

BND30

Ještě vyřešit, co je to ten krajní případ.
Klasik praví, že ještě nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř 🙂

-TR-

Koronavirus se zatím šíří kontrolovaně. Pokud se tempo šíření nezrychlí, tak by k takovému kroku ani nemuselo dojít.

...

Koronavirus se rozhodně kontrolovaně nešíří. Kdybychom ho měli pod kontrolou, nedalo by se hovořit o šíření. Navíc máme s testy a příznaky zpoždění pět dní oproti skutečnosti, čili ta vládní opatření přišla o týden později, než přijít měla.

Viťa

Tak víc než koronaviru se teď bojím, že v důsledku dalších burešovo-prchalovských opatření nám v úterý zruší zpáteční let a já se nedostanu z dovolené domů!

Vnejší pozorovatel

Tak to by mne štvalo taky, hlavně pak doma neříkejte, že jste byl v zahraničí, někteří by Vás mohli chtít internovat za ostnatý drát, jen kdyby měli tu možnost. Raději nečtěte internetové diskuse, mohl byste pak prosit, aby ten let zrušili, to samé platí o rozhovorech s Prymulou a Hamáčkem…

Viťa

Spíš by mě rovnou zastřelili, kdyby věděli, že tu bojuju s nachlazením (z klimatizace!)

dada

jo to bude na letišti sranda… už to vidím, zásah oskafandrovaných týpků, majáky houkačky….

Pette

Ale houby. Urcite jsi lyzar. Na ty se ted poradaji hony silenejsi nez sveho casu na cerne otroky🤣🤣🤣

BND30

A nezačínej na Ruzyni : Bonžórno – hepčí – eche – ehce 🙂

Tomas

Toto je po dlouhé době konečně opatření, které má smysl.

K.S.

Ano, ale nemůžete nechat vlastní občany trčet v zahraničí. Tady by se do toho měl vložit tamější konzulát a vybavit to. Buď se vypraví speciál, nebo se vyjedná nějaké řešení. Ale je třeba to začít řešit, takže bych asi co nejrychleji zkontaktoval příslušný konzulát.

Mio

Ne, nemá. Tím, že se šíření rozjelo naplno i u nás formou Čech Čechovi, který necestoval, tak je už teď nějaké zahraničí jedno.

Frantisek

Vždyť jediné, co zůstane, budou auta a letadla, ne?

Jaaa

Ten vám zruší aerolinky samy.

libor

Trochu drsné, někdo je na výšlapu v Tatrách, vrací se o víkendu vlakem a má celkem smůlu. To by snad pro takové lidi vláda mohla poslat speciál, ne?

K.S.

No ale vlakový, letadlo nemá možná smysl z kapacitních důvodů. Jsem si ale jistý že se to případně nějak podaří vyřešit.

roman

na předčasný návrat je relativně dost času, takže jestli to někdo nevyužije jeho problém.

Petr

Já myslím, že zrovna u Slovenska to není až takový problém. Prostě se svezete na hranice, v tom nejhorším případě vás bude čekat pár kilometrů pěšky nebo taxíkem a za čárou sednete na český vlak. Měl jsem koupené jízdenky do Bratislavy a z Regiojetu napsali, že vlak bude vypraven, ale bude zkrácen do Břeclavi.

Rtep

Pokud ten někdo používá hlavu, tak mu problém opravdu nevznikne žádný. Takový člověk s touto situací samozřejmě počítal. Pokud ten někdo hlavu nepoužívá, tak rozhodně nemá co pohledávat někde na horách.

Karel

Leo express bude žádat kompenzace. Copak vláda může za to že je tu virus? Riziko podnikání bohužel.

Dushan

Tak od státu dostane kompenzace maximálně na dezinfekce, tak jako ostatní dopravci. Další může zkusit vymáhat leda od šmejdů, kteří do republiky přivlekli a šíří nákazu z italských lyžovaček.

K.S.

Blbost, je to rozhodnutí vlády ke kterému ji nikdo nenutil (stejně jako ty lidi jet do Itálie, nebo…, ale to je jedno), v takové situaci musí proplácet ušlý zisk, nebo jiné vhodné kompenzace, protože je to na základě jejího rozhodnutí a vláda nemůže, v právním státě, ze dne na den jen tak vážně ohrozit podnikání které není nijak společensky závadné. Pokud by tomu tak nebylo, nastal by s vysokou pravděpodobností stav neslučitelný se základy právního státu. Stát nemůže být entita, která si svévolně nakládá s majetkem, který jí nepatří a která si dělá co se jí zamane. Technické a praktické… Číst vice »

Vnejší pozorovatel

Kéž byste měl pravdu. Ale jak už jsem psal, at Babiš řekne, že zvedne příští rok daně, by bylo na náklady a kompenzace a rázem bude většina proti restrikcím.

Dushan

Zřejmě jste nepotřehl, že je vyhlášen Nouzový režim – krizový stav, v reakci na ohrožení zdraví a životů obyvatel nákazou velkého rozsahu. Nařízená opatření jsou zcela v souladu se zákony a v pravomoci vlády.

Josef Trögl

To je pravda. Ale to neznamená, že jsou v souladu s rozumem.
Jaký je asi rozdíl v riziku nákazy mezi cestou do pro mě bližších Drážďan (tam se nesmí) a do vzdálenější Prahy (tam se smí a riziko nákazy je tam vyšší)?
Co pracující v zahraničí dál než 50 km od hranic? Těch není zas tolik a obvykle nepředstavují významné riziko šíření. Atd.
Chtělo to udělat poněkud individuálnější opatření.

Pravdepodobnost

Vlada zacala s individualnima opatrenima.

Namatkou:

– rusi se akce nad 100 lidi …nejaky hostinsky natahl pasku pres sal a rekl ze jsou to dve akce po 85 lidech
– stoly musi byt od sebe minimalne metr … nejaky hostinsky srazl stoly do strudlu a rekl ze je to jeden stul metr daleko od druhyho strudlu

Kdyz lidi vochcavaj jemny opatreni cilici na skutecna rizika zavedou se opatreni pro vsechny a zavre se vsechno.

Pette

Pokud budou otevrene obchody plne lidi a mhd tak to je opatreni jenom pro koblihare!

Tomas

A jak byste si ta individuální opatení představoval? nějak nastavená být musí, a vždy se na jde někdo, kdo bude tvrdit něco … no, ve smyslu jako vy. Celá ta šaškárna není o tom, že by snad chtěli zabránit šíření viru (nebo tím zastavit epdiemii), ale je to jen o tom, aby ten nárůst byl kontrolovatelný a nezkolaboval zdravotní systém po vzoru itálie. a zavřít hranice a kontrolovat všechny příchozí je relativně jednoduché, a i v případě potvrzení nákazy se pořád snadněji dohledávají kontakty v rámci republiky, než přes hranice. Jakkoli jsou ta současná omezení docela omezující, tak konečně přišli… Číst vice »

K.S.

Ale i tak nemůže vláda jen tak někomu potopit podnikání, jedna věc je zastavit dopravu, druhá ohrozit fungování firmy, to určitě do pravomocí ani v současném stavu nepatří, stejně tak současný stav neznamená eliminaci právního státu, rozšiřuje vládě pravomoci, ale nedává jí samoděržaví. Teď je samozřejmě otázka, jestli v zákoně jsou či nejsou kompenzace, pokud ne, tak asi bude slušnost nějakou poskytnout, nicméně pokud tam ani není výslovně dáno že nesmí být poskytnuty, tak by to bylo na soudu, zda mají či nemají být poskytnuty. No a pokud vláda hodlá poskytnout náhrady jiným firmám v souvislosti s nařízeními vlády, tak… Číst vice »

K.S.

Opravdu si, mínusáři, myslíte že vláda si může dělat co chce? A vůbec uděláme si malé hlasování. Kdo si myslí že vláda si může bez následků a kompenzací dopadů dělat co chce, dá mínus, kdo ne, tak dá plus.

Jaaa

Ve výjimečných situacích zaviněných vyšší mocí může. Na vině je vyšší moc…

K.S.

Není, virus je sice vyšší moc, stejně jako povodeň, nebo skrytá vada materiálu, ale rozhodnutí učinili konkrétní lidé, kteří mají vždy, stejně jako kdokoliv jiný, minimálně dvě možnosti jak se rozhodnout.

PAN

V zásadě s Vámi souhlasím. Jen dodám, že právní stát v Česku bohužel nemáme už nějaký ten pátek, i když si většinová společnost (masy) mohou myslet, že ano. Ono stačí zažít tj. mít osobní zkušenost, pak se na tzv. právní stát díváte opravdu jinak. Je to prostě zkušenost aneb jiný úhled pohledu. Jako na tu plnou či polopráznou sklenici s vodou´či vínem, záleží na úhlu pohledu = osobní zkušenosti (netahám sem emoce anem psyché). Teoreticky právní stát samozřejmě máme ovšem mnohdy je praxe/reálná situace úplně jiná než jak je nastaveno „právo“, ne všchno jednání a konání osob můžete určovat a… Číst vice »

Tomas

Nemotejte do toho právní stát.
Stát do toho samozřejmě něco nutilo, a to “zdravotní” situace a eoidemiologická situace.

Ve spojení s mimořádným (dobře, nouzovým) stavem sice může Leo žádat o co chce, ale to je tak všech o, co může udělat.

Tomas

Tak ono k tomu vládu samozřejmě nutil – a to situace kolem korona viru. Ve spojení s nouzovým stavem je situace taková, že Leo Expres může žádat co chce, ale to je tak všechno, co může dělat.

V právním státě, kterým naštěstí ještě pořád jsme, a ve spojení s nouzovým stavem, může vláda leccos.

K.S.

Ano, může leccos, ale nemůže si myslet že škody nebude muset platit, zejména pokud by to mělo ohrozit existenci firmy.

S právností, no nevím, pokud vládu musí co měsíc krotit soudy a ta si pak na to rozhodnutí vymyslí nějakou obe-vku (daňové formuláře).

Tomas

Máte velmi zajímavou představu o tom, co ten stát bude a nebude platit.

A dopady opatření v rámci ochrany před epidemii vskutku platit nebude.

K.S.

V takovém případě stát ztratí u části veřejnosti další kus legitimity.Zejména pokud bude současnou situaci natahovat za nějakou časovou hranici, tak tím napáchá větší škody, než virus samotný.

Ten co občas skutečně vlakem jezdí

Vy si přejete zvýšení daní? Nebo kde si myslíte že by se vzaly peníze pro tyhle kompenzace?

MiKi

Vaříme z vody, anebo nemáme co dělat, tak píšeme nesmysly ?

libor

vláda může za to, že dělá paniku..

K.S.

Přesně tak, i kdyby to nebyla panika, tak vláda svým jednáním rozhodla o zastavení poskytované služby v zásadě ze dne na den. A tedy by měla vyplatit kompenzace ušlého zisku.

Bob

Tak ta panika má jasný účel – odvést pozornost od nových korupčních kauz hnutí ANO. Seznam Zprávy třeba dnes odhalily Burešův plán na vyvádění peněz z Českých drah prostřednictvím spřátelených právníků.

Honza

Vláda samozřejmě „může“ za nařízená opatření. Co řešíte?

Jiří 2

Firma přišla díky opatřením o zákazníky a musí splácet úvěry. Něco jako kdybyste vy (představte si, že jste živnostník) přišel o zákazníky a musel splácet úvěry za stroje, hypotéku apod.

Jen mluvit o tom teď není zrovna nejvhodnější doba, uznávám.

Petr

Mě na tom nejvíc vysírá, že nebýt našich sobeckých lyžujících spoluobčanů, tak bylo teďka nejspíš akorát přerušené spojení s Itálií a jinak klid.

kakov

přesně tak bohužel

Vnější pozorovatel

Ten řidič taxiku v Praze vozil jenom lyžaře?

Vnější pozorovatel

Já nebyl v Itálii 2 roky a nelyzoval jsem asi 10 let, ale budu-li upřímný, vysiraji mne lidi jako vy, jenom neříkám že nejvíc, tak moc mne zase nezajimate.

Japak

Budes asi vul!

Petr

Čím Vás přesně vysírám? Já nemyslím, že bychom bývali měli být obehnaní ostnatým drátem, naopak. Myslím, že kdyby se hned zkraje přerušil kontakt se zeměmi, kde to bylo od začátku zjevně zcela mimo kontrolu (zejména Itálie), nemusely by se teď prakticky zavírat hranice. Neříkám, že by se to sem nedostalo vůbec, ale až doposud byla většina případů právě z řad lyžařů.

Petr ZKP

Nebýt těch „sobeckých lyžařů“ tak to u nás vypukne později, zato v mnohém větší míře a s nesrovnatelně komplikovanějšími možnostmi to podchytit. Skutečně si myslíte, že by se to k nám jinak nedostalo?

Dushan

Na základě čeho můžete tvrdit, že by se nákaza šířila „v mnohém větší míře“, pokud by včas byly nakažené oblasti důsledně izolovány aspoň tak, jak platí v posledních dnech?! To samo o sobě je logický nesmysl.

Bob

Pokud vím, tak asi tři čtvrtiny případů sem zavlékli právě lyžaři.

K.S.

Tak já vám nastavím zrcadlo. Kdyby nebylo neskutečně sobeckých podělanců myslících jenom na svůj kejhák, nemusela se realizovat opatření poškozující ekonomiku a potenciálně vytvářející nebezpečnou záminku omezování křehkých svobod. V prvé řadě byste mohl naprosto to stejné použít na jakoukoliv jinou situaci, dohnáno do extrému by to vedlo k přerušení všeho cestování mimo ČR a do ještě většího extrému k omezení/zastavení cestování uvnitř ČR, vždy by se něco našlo. V Itálii je Covid, v Egyptě, třeba západonilský virus, jinde to bouchá, pak se pro „sobce“ musí posílat letadlo či tajné služby…, teď se dá letět z Vídně, tak se musí… Číst vice »

Jaaa

Stát nemá povinnost vám nahradit ušlou mzdu při ochraně zdraví v plné výši. Prostě nemá. Vaše zdraví je v prvé řadě váš problém.

K.S.

Tak pokud je mé zdraví můj problém, tak ať se stát o ně laskavě nestará a nechá lidi se zařídit podle svého uvážení, tedy ať je například zrušena zdravotní daň a dalších X věcí, které z něj dělají problém státu.

Placebo

To se prostě ani nedá číst. Vy by jste chtěl podnikat s jistotou a bez rizika , ale tak to prostě v životě není , vždy se něco může pokazit s tím se musí počítat. A nyní jde o ochranu našeho zdraví a to má přednost před vaším podnikáním. Tak to je a je to dobře. Všechny nás to bude něco stát i Vas.

K.S.

Ne, chci aby stát svévolně neničil lidem podnikání, to je trošku rozdíl. A pokud jsou přijata mimořádná opatření, tak chci aby ten kdo jimi způsobí škodu je nahradil. Nic víc.

Pette

Ale houby. Placali by jsme se v tom stejne a dele. Je opravdu treba si tim projit a vytvorit si protilatky viz prof. Pirk. Chranit a to dusledne se meli uz od zacatku hlavne seniori.

Placebo

Ano je potřeba sítím projít a taky si tím projdem. Teď jde jen o to , aby to nebylo moc lidí najednou. Je tak těžké to pochopit.

BND30

Chápu tvůj hněv, byť ho nepovažuji za oprávněný. Ale kdo mohl tušit, že to Italové tak těžce nezvládnou ? Jaké byly informace o viru v době odjezdu těch rodin s dětmi na lyže za vydělané peníze… Teď je každý chytrý, ale vědělo se prd. A na horách je přeci jen koncentrace lidí nižší než ve městě a na hory se jezdí za čistým vzduchem a pohybem tedy za zdravím. Proto jim rozumím, proč tam jeli. Je na to třeba koukat tehdejším pohledem a ne dnešním.

Vnější pozorovatel

Proč se do věcí nevlozi Evropska komise, když se podívám, jak zatocili se zarovkama a pomazankovym máslem, tak už mohlo být dávno po všem.

Jiří Kocurek

Ještě tam chybí výjimka pro ty, kteří pracují v Těšíně, ale bydlí na druhé straně řeky. A naopak. Přecijenom je to 70 metrů z města do města.

Vnější pozorovatel

Nelze, zdraví je přednější 🙂

dada

jo av Třineckých železárnách kvůli tomu nechaj asi vyhasnout vysoký pece…Což není jen tak sranda. Tady zas vítězí panika na celý čáře

Vnější pozorovatel

Jasně že jo, protože zatím to nikdo nepocítil v peněžence…

ngthrn

> Zákaz vstupu na území České republiky se netýká přeshraničních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve vzdálenosti do 50 kilometrů od hranice, a to v obou směrech

Jenda

Poláků se to opatření netýká, zatím.

roman

V polským Těšíně jsou 3 potvrzené případy koronaviru proto by měl být pohyb přes hraniční mosty omezen, bohužel je to daleko od Prahy aby si tohi naše vláda všimla

Vnější pozorovatel

Cítíte se tady nebezpečne? Abychom pochopili mentální pochod našich východních sousedů???

Vnější pozorovatel

Nezakazeme benzín a naftu povolime jen kamionum? Já jen že každý měsíc na silnici umrou desítky lidí, abychom něco nezanedbali…

Jiří Kocurek

Hmm, kolika cyklistům to zachrání život? A motorové pily vybavit kličkou pro ruční pohon řetězu. Ale to až po protestech, že se benzín používá i jinde než v autě a motorce.

Vnější pozorovatel

Znáte to, i kdyby jen jednomu…

Radek

Ono právě ta současná situace nejspíš pěkných pár životů na silnicích zachrání, bude to pěkně vidět ve statistikách. Těším se.

Vnější pozorovatel

Nasadí CD uvolněné vozy na jiné výkony? MISTO KOŽENEK?

Pražák

Dost pochybuji, pokud to tak půjde dál, tak brzy bude s přehledem na drtivou část výkonů stačit sólo šukafon.

Vnější pozorovatel

Můžou nasadit jeden vagón a 109E. To bude jízda.

Jiří 2

Moc vozů neušetří. Ta trocha tak maximálně pokryje jejich výpad.

Pette

Proc by to delali? Co si kraj zaplati, to ma.

David

Jak je to s tím Regiojetem o víkendu. „Vlakové a autobusové spoje mezi Českou a Slovenskou republikou pojedou naposledy v neděli 15. 3. 2020.“ Znamená to, že pojedou přes hranice prázdné? Nebo pustí na Slovensko jen vracející se občany a opačně? A kdo to bude kontrolovat? Průvodčí? Policie?

Jiří Kocurek

Babiš osobně 😀

Vnější pozorovatel

Ale ne, Hamacek s Vojtěchem a jistit to bude Prymula v plynové masce 🙂

David

A není to málo? Nemělo by být zakázané i cestování mezi kraji či okresy? Co mezi městy?

Vnější pozorovatel

Tak nebo mezi ulicemi, do jiného patra v paneláku budete potřebovat povolení…

Dushan

Jelikož byl v republice vyhlášen Nouzový stav a bude-li to vývoj nákazové situace vyžadovat, může být pohyb obyvatel omezen.

Lektor

Každej dostane na nohu kouli…

Pette

Tak hlavne by meli omezit ti pristup k pc. Do by bylo pro zdravi lidu prospesnejsi!🤣👍

Vnější pozorovatel

Jasně, jen ať to stát kompenzuje. Celé situaci by pomohlo, kdyby vláda řekla, že za každý další měsíc vyjimecneho stavu a těchto opatření bude v jednom následujícím roce o 5 procent vyšší dan z prijmu, aby bylo na kompenzace dopadů těchto opatření a na náklady statu s touto krizí. Odhaduji, že tak 80 procent nadšených prikyvovacu by náhle zjistilo, že ještě není bůh ví jak zle. Když to ZATIM ty lidi nic nestojí, tak jsou pro.

Petr

Pokud to pomine do léta, tak bude stačit až zjistí, že Euro je za nějakých 28 až 30 Kč 🙂

Martin Kosek

Že mne vůbec nepřekvapuje, který dopravce :-/

D.S.

LE se už zajímá o to, jak z vlády dostat kompenzace. Že mu není hanba. Potvrdil tím jen svůj charakter, jako v případu kompenzací za studenty a jeho kličky s cashbackem.

Dotace

Hlavně, aby ČD nezapomněli vrátit již vyplacené, resp. nepřijali nevyplacené dotace za pohraniční úseky. Aby se v tom spravedlivém hněvu měřilo všem stejně.

Martin Kosek

Za co ty mínusy? Zatímco všichni ostatní dopravci „Postaráme se, zařídíme, vraťte se do ČR, vrátíme jízdné,….“, což je to, co cestujícího zajímá, LE jen „chceme kompenzaci“ :-/

Milan

Je čas udělat Leoškovi pápá! Plakat nebudeme.

Jiří 2

Protože LE se topí ve s… dluzích a co jej drží nad vodou jsou studenti a mezinárodka. Zavřením škol a hranic přišli o obojí.

JaJeČ

Chudáček Leošek. Takhle mu zrušením školy nechat vyschnout pramen peněz. 😀 Schválně, kolik kompenzací se bude snažit státu vykázat během zrušeného vyučování? 😀

PetrB

Tak peazni trate by nemel byt problem nebo ano? Vlaky cizi uzemi proste jen projedou…

VIZEK2442

I těch se to týká.

Aleš

Vlaky společnosti Landerbahn obsluhují čtyři stanice na území Spolkové republiky Německa (Grossschonau, Hainewalde, Mittelherwigsdorf a Zittau), takže to je problém, a dost podstatný. Domnívám se, že i obtížně řešitelný…

Tomáš Záruba

Podle mě už to formálně není „peáž“, ale prostě mezinárodní doprava s několikanásobným překročením státní hranice. Obecně mnohem lepší řešení, ale v této době holt tím pádem smůla.

Pravdepodobnost

Vlaky cizim uzemi zvanym Glucholazy proste neprojedou nebot je v nich uvrat. Za dob hluboke totality to tam hlidal ozbrojeny prislusnik armady pry s ostryma v zasobniku.

To nadrazi je na kopci v podstate samota a na druhe strane je les. Pokud tam nekdo bude chtit vystoupit tak to udela.

Dáda

Já to říkal, že bude švanda. Ještě by mohli odboraři spustit tu slibovanou stávku za režijky!!!

VIZEK2442

Švanda to rozhodně nebude a stávku o režijky do nouzového stavu nemíchej.
V Břeclavi budou končit Metropolitany,railjety,Regiojety,Nightjety, v Horní Lidči Valašské expresy, v Návsí RJ,Ostravany,Fatry a Slovakie. Možná jich bude víc než jsem napsal.

Lolookie

Předpokládám, že Berlinery v Děčíně. Kde budou končit Jižní expresy? Už v ČB nebo pojedou někam dál?

Kuba

To asi zatím nikdo s jistotou neví, ale není důvod, aby nedojely aspoň do Rybníka – obyvatelé Velešína, Kaplice ani Vyššího Brodu v karanténě zatím nejsou.

Tomariero

Přepokládal bych že jižní expresy pojedou až do Rybníku. Západní asi do Domažlic

dada

Proč? kdyby do toho hodili vidle odbory zs SŽ tak se nehne ani koli a je po problému s cestováním. Se tím vyřeší hned 2 problémy. Stávka a snadné šíření koronaviru.

Vlado

No nejsem si jist vzhledem k možnostem PPS ,že všechny vlaky budou obracet stejně ,protože prostě kapacita těchto ŽST to nedovolí a budou vypracovány výlukové jízdní řády to znamená něco skončí již v Ostravě ,nebo Bohumíně či Č.Těšíně ,na Lideč asi dost spojů ve Vsetíně .Břeclav je v pohodě a Děčín také ,ale třeba zde bych Berliner vůbec nevypravoval (nebo jen určité spoje)stejně jako Fatru Ostrava-Návsí ,nebo Slovákiu na těchto usecích je doprava poměrně hustá a stejně se sníží poptávka po přepravě ,když je vše omezeno

Mirek

Asi ne, za stavu nouze je omezeno právo stávky.

55p

Automaticky je omezeno, nebo může být omezeno?

VIZEK2442

Když je stávka, nemůže být vyhlášen stav nouze. Tedy i opačně.

Jiří Kocurek

Takže vlastně stačí podplatit odboráře a poté napadnout vojensky ČR. Jelikož bude stávka, tak stav nouze nebude možné vyhlásit.

dada

Jdem do toho?