LOT 3a leaderboard

PŘEHLEDNĚ: Stopka pro mezinárodní dopravu, uzavřené přechody, letadla jen do Prahy, předčasný konec spojů na Slovensko

Praha hlavní nádraží. Foto: Jan SůraPraha hlavní nádraží. Foto: Jan Sůra

(průběžně aktualizujeme) Českou dopravu čeká od zítřka kvůli vyhlášení nouzového stavu další zásadní redukce dopravních výkonů. Česko přijde dočasně o

(průběžně aktualizujeme) Českou dopravu čeká od zítřka kvůli vyhlášení nouzového stavu další zásadní redukce dopravních výkonů. Česko přijde dočasně o všechny mezinárodní vlaky a autobusy. O letecké spojení do zahraničí přijdou všechna letiště v Česku s výjimkou Letiště Václava Havla. Zatímco se všemi zeměmi začne opatření platit v půlnoci z pátku na sobotu, na Slovensko už dříve.

Vyplývá to z rozhodnutí vlády. „Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

Konec všech mezinárodních spojů ohlásily České dráhy na twitteru, ostatní dopravci zatím připravují detaily ke svým opatřením. „Od páteční půlnoci rušíme mezinárodní dopravu. Vlaky budou jezdit po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně,“ uvedly České dráhy na twitteru. Kompletní přehled změn v mezinárodní dopravě Českých drah je na konci textu.

Oznámení o konci v půlnoci se během čtvrtečního podvečera změnilo v případě Slovenska. Slovensko ukončí přijímání vlaků ze zahraničí už v 7 hodin ráno. „To znamená výrazné omezení a zrušení mezinárodní přepravy u většiny spojů již během zítřejšího dne. Všechny spoje jedoucí zítra z ČR na Slovensko budou zkráceny pouze po území ČR,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Zatímco česká vláda od půlnoci z pátku na sobotu zakáže příjezd vlaků ze zahraničí, slovenská zítra ráno i jejich odjezd.

„Spoje jedoucí zítra v opačném směru, buď překročí státní hranice do ČR před 7.00 hodinou ranní nebo pojedou v rámci Slovenska pouze jako vnitrostátní a hranici přejedou bez cestujících a následně budou pokračovat jako vnitrostátní spoje v rámci ČR,“ dodal Ondrůj. Cestujícím, kteří mají rezervace na spoje s odjezdy v termínu do 5. 4. 2020, budou automaticky vráceny peníze za jízdenky bez stornovacího poplatku.

Leo Express: obrátíme se na vládu kvůli kompenzacím

Leo Express ve svém prohlášení uvedl, že opatření má silné ekonomické dopady na firmu. „V souvislosti se šířením koronaviru se snížila poptávka a toto opatření ji sníží ještě více. Vzhledem k ekonomickým dopadům budeme s vládou jednat o možných kompenzacích pro dopravce. Vládě samozřejmě jako doposud poskytneme veškerou součinnost a spoje k danému termínu přerušíme. Omezení se aktuálně týká vlakových spojů do Polska a na Slovensko a autobusových spojů do Rakouska, na Slovensko a Ukrajinu,“ řekl mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Na českém území by mezinárodní vlaky Leo Express měly dál jezdit.

GW Train Regio zastaví vlaky do Německa v pátek večer. Po příjezdu posledního vlaku z Německa do Kraslic bude do odvolání přerušena mezinárodní osobní doprava do a z Německa. „Všechny vlaky ze Sokolova budou končit v Kraslicích a odtud budou rovněž vypravovány zpět do vnitrozemí. Přeshraniční doprava bude do odvolání zastavena,“ řekl člen představenstva Pavel Faugner. Firma později odpoledne oznámila, že zastaví i provoz vlaků do Polska, vlaky z Trutnova skončí v Královci.

V případě železniční dopravy není zatím jasné, zda pojedou i vlaky, které nezačínají ani nekončí v Česku, ale územím pouze projíždějí. Nejasný je také osud provozu na peážní trati přes Polsko mezi Libercem a Varnsdorfem. „Řešíme různé varianty, jak se se zákazem vypořádat, během dnešního dne se definitivně rozhodne,“ řekl jednatel Die Länderbahn Michal Barták. Jisté podle něj je, že vlaky z Česka nebudou zastavovat v německé Žitavě.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda vydal už příkaz, který řeší zastavení přeshraniční dopravy. Nově se na stanicích objeví textové upozornění na informačních tabulích i nové hlášení nádražního rozhlasu. „Upozorňujeme cestující, že na základě opatření vlády ČR je s účinností od 14. 3. 2020 od 00.00 hodin v mezinárodní drážní osobní dopravě zakázána přeprava cestujících přes hranice ČR, a to v souvislosti s opatřeními k omezení šíření onemocnění koronavirem,“ uvádí se v příkazu.

Omezení čeká i cestující na regionálních letištích. Podle rozhodnutí nesmí letadla na mezinárodních linkách přistát jinde než na Letišti Václava Havla v Praze. Provoz tak utichne v Brně, Pardubicích, Ostravě i Karlových Varech.

Jako za železné opony

S omezením musí počítat i řidiči. Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci z pátku na sobotu opět kontroly, přes hranice se dostanou jen ti, kteří pracují do 50 kilometrů od hranic. Zákaz vstupu na území České republiky se netýká přeshraničních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve vzdálenosti do 50 kilometrů od hranice, a to v obou směrech. Na některé profese omezení pohybu přes hranice neplatí, jde například o řidiče a strojvedoucí. Kompletní seznam je na stránkách ministerstva vnitra.  Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Uzavření hranic bude podle ministerstva vnitra platit do půlnoci ze středy 18. března na čtvrtek 19. března. Je ale možné prodloužení tohoto termínu.

Hranice bude možné překračovat pouze na 11 hraničních pozemních přechodech, a to na hranici s Rakouskem v Dolním Dvořišti, Českých Velenicích, Mikulově a na Hatích. V případě Německa pak jsou vybrány přechody Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les a Hora Svatého Šebestiána. Překročit hranice bude možné také na pražských letištích Ruzyně a Kbely. Tyto přechody budou otevřeny bez časového omezení. Osoby, které prokazatelně překračují vnitřní hranice pravidelně, zejména takzvaní pendleři, mohou hranice překročit i na dalších sedmi místech, a to od 05:00 do 23:00. Do Rakouska se dostanou přes Vratěnín, Valtice a Novou Bystřici, do Německa přes Všeruby, Jiříkov, Vojtanov a Cínovec.

S komplikacemi musí počítat i lidé při cestách mezi Českem a Slovensko. Slovenská vláda nebude pouštět do země lidi, kteří nemají na Slovensku trvalý pobyt nebo tam pracují. Obnoví se hraniční kontroly. V praxi tak bude možný výjezd ze země aktuálně zatím jen přes Polsko.

 

Dokument ministerstva dopravy k zákazu přeshraniční veřejné dopravy

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku.
Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.

Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR).

Vláda umožňuje návrat občanům do České republiky

V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.

Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Jak se zastaví provoz mezinárodních vlaků Českých drah

Spolková republika Německo
• Vlaky Berliner Praha – Berlín – Hamburk / Kiel pojedou pouze v úseku Praha – Děčín a zpět, poslední vlak do Německa odjede v pátek 13. března 2020 v 16:26 z Prahy hl.n. (EC 170).
• Vlaky Západní expres do / z Mnichova pojedou pouze v úseku Praha – Domažlice a zpět. Poslední vlak do Německa odjede v pátek 13. března 2020 v 17:43 z Prahy hl.n. (Ex 350)
• Regionální vlaky linky U28 Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk pojedou pouze na území ČR v úseku Děčín – Dolní Žleb a Dolní Poustevna – Rumburk.
• Provoz regionálních osobních vlaků v Karlovarském kraji bude zajištěn do pohraničních stanic, případně dle provozních podmínek do posledních zastávek na území ČR, jedná se o úseky Karlovy Vary – Potůčky, Cheb – Plesná a Aš – Cheb. Spěšné vlaky (v Německu RE) Norimberk – Cheb budou ukončeny na území Německa a nepojedou do Chebu.
• V Plzeňském kraji bude zajištěn provoz regionálních vlaků do pohraniční stanice Železná Ruda-Alžbětín (trať 183 Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín). Na trati 180 Plzeň – Domažlice – Německo budou osobní vlaky z Německa ukončeny ve stanici Furth im Wald. V úseku Česká Kubice – Domažlice se předpokládá zajištění osobní dopravy vlaky ČD.
Rakouská republika
• Spoje railjet Vindobona Praha – Vídeň – Štýrský Hradec pojedou pouze v úseku Praha – Břeclav a zpět, poslední vlak do Rakouska odjede v 18:44 z Prahy hl. n. (railjet 375).
• Spoje Jižní expres Praha – Linec pojedou pouze v úseku Praha – Rybník a zpět.
• Regionální osobní vlaky Jihočeském kraji pojedou nejdále pouze do pohraničních přechodových stanic. V úseku České Budějovice – Summerau budou mezinárodní osobní spoje ukončeny v Rybníku nebo Horním Dvořišti, vlaky ve směru České Budějovice / Veselí nad Lužnicí – České Velenice pojedou do pohraniční stanice České Velenice. Vlaky ÖBB z / do Rakouska ukončí jízdu v pohraničních stanicích Summerau a Gmünd (NÖ).
• Regionální vlaky mezi Jihomoravským krajem a Rakouskem zajišťují svými náležitostmi ÖBB a budou ukončeny ve stanicích na rakouském území.
Slovenská republika
• Doprava z a na Slovensko bude v souvislosti s rozhodnutím slovenského krizového štábu zastavena již v pátek 13. března v ranních hodinách.
• Vlaky EuroCity Metropolitan Praha – Bratislava – Budapest a další spoje na této lince (např. Hungaria, Slovenská strela atp.) pojedou pouze v úseku Praha – Břeclav a zpět, poslední denní vlak na Slovensko odjede z Prahy hl.n. dnes v 19:44 (railjet 285). Zcela poslední vlak pak bude noční spoj Metropol, ve směru ze Slovenska v pátek Ex144 Ostravan s odjezdem
• Valašské expresy Praha – Púchov / Žilina pojedou pouze v úseku Praha – Horní Lideč a zpět, poslední vlak na Slovensko odejel z Prahy hl. n. dnes v 15:23 (Ex 221).
• Mezistátní dálkové vlaky na přechodu Mosty u Jablunkova – Čadca, vlaky SC Pendolino Košičan 241 / 240 pojedou v úseku Praha – Český Těšín a zpět. Spoj SC 243 pojede pouze do Bohumína. Vlaky Ex Ostravan a Fatra pojedou pouze do stanice Návsí.
• Předpokládané poslední vlaky ze Slovenska budou noční spoje a zítřejší ranní vlaky railjet Slovenská strela s odjezdem z Bratislavy 5:15 hod. a spoj EC Metropolitan Slovenská strela s odjezdem z Bratislavy v 6:10 hod.
• Regionální osobní vlaky z Jihomoravského kraje na Slovensko na trati č. 343 Hodonín – Vrbovce budou jezdit pouze do / ze zastávky Javorník nad Veličkou. Vlaky ze slovenské strany budou ukončeny na slovenském území. Na trati Břeclav – Kúty nepojedou žádné osobní vlaky.
• Regionální vlaky mezi Moravskoslezským krajem a Slovenskem budou ukončeny v zastávce Mosty u Jablunkova.
Polská republika
• Mezistátní dálkové vlaky EuroCity z Prahy, Ostravy, Rakouska a Slovenska / Maďarska do Polska pojedou na území České republiky pouze po stanici Bohumín.
• Zastavena bude také regionální doprava mezi Moravskoslezským krajem a Polskem. Osobní vlaky na Těšínsku budou končit ve stanici Český Těšín. Na Ostravsku ukončí jízdu osobní vlaky z Polska ve stanici Chałupki a nepojedou do Bohumína.
• Provoz na peážní trati přes Głuchołazy v úseku Krnov – Jeseník bude zachována, na území Polska nebude možné opustit vlakovou soupravu (zakázaný výstup a nástup cestujících).
• V Libereckém kraji bude přerušena mezistátní osobní doprava na trati 036 do Szklarske Poręby. Vlaky z Liberce a Tanvaldu ukončí, resp. zahájí svou jízdu v Harrachově.
Noční dálková doprava
• Naposledy bude zajištěna plnohodnotná noční dálková doprava v noci 12. / 13. března.
• • V noci 13. / 14. března již noční vlaky nepojedou. Půjde o spoje EN 442, EN 443, NJ 456, NJ 457, IC 406, IC 407, EN 476, EN 477.

19:15 doplněny informace o uzavřených hraničních přechodech, detaily k omezení provozu Českých drah

18:22 upřesnění ohledně provozu na Slovensko

17:14 doplněny informace o zastavení letů na letiště mimo Prahu

16:56 doplněno o informace ze Správy železnic

16:40 doplněno o další vývoj u GW Train

16:00 doplněno vyjádření RegioJet a Leo Express

15:35 doplněno o vyjádření GW Train, Die Länderbahn a ministerstva dopravy

Tagy České dráhy koronavir Koronavirus omezení dopravy kvůli koronaviru Top
198 komentářů