Stát sešktral bezplatné cestování Ukrajinců, pravidla mění i kraje a města

Příjezd ukrajinských uprchlíků do Česka. Foto: České dráhyPříjezd ukrajinských uprchlíků do Česka. Foto: České dráhy

Ve všech vlacích bude možné zdarma jezdit jen pět dnů po vydání víza na strpění.

Bezplatné neomezené cestování ukrajinských občanů po Česku končí. Po některých městech a krajích výrazně omezí tuto možnost i stát.

Podle dnes zveřejněného cenového výměru budou mít uprchlíci možnost cestovat vlakem prvních pět dní po získání dokladů o dočasné ochraně. Zdarma mohou jezdit v mezinárodních vlacích. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022.

„Smyslem bezplatné přepravy lidí prchajících z Ukrajiny ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Na druhé straně je nutné přepravě vtělit určitá pravidla, protože není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v Čechách, a nastalý stav se jich přímo nedotýká,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Stát bude dopravcům jízdenky zdarma kompenzovat stejným způsobem, jako slevy pro seniory či studenty.

Opatření cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu. Bezplatně se ve 2. vozové třídě z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přepravují uprchlíci z Ukrajiny ve vlacích překračujících státní hranici a poskytuje se po dobu pěti dní od získání dokladů o dočasné ochraně i v dalších spojích na území České republiky.

Nárok na přepravu v mezinárodních vlacích se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.

Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let.

Toto bezplatné cestování se předpokládá poskytovat po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Finanční kompenzace této uložené povinnosti proběhne shodně jako u jiných státem nařízených bezplatných přeprav, typicky pro děti do 6 let, tj. na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket), který je v platném cenovém výměru vyhlášen.

K podobnému opatření už přistoupily i kraje a města. Liberecký kraj dnes oznámil, že zdarma nechá cestovat jen Ukrajince se statusem dočasné ochrany. Zdarma budou cestovat v celém kraji s výjimkou městské dopravy v České Lípě. Bezplatnou dopravu mají i ti, kdo mají uděleno vízum na strpění.

Citace podmínek poskytnutí bezplatné přepravy vyhlášených ve Výměru MF č. 03/2022:

Podmínky uplatňování bezplatné přepravy pro osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu
1. Bezplatně se ve 2. vozové třídě přepravují
a) osoby ve vlacích, které překračují státní hranici,
b) osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana Českou republikou, ve všech vlacích na území České republiky.

2. Nárok podle odst. 1 písm. a) se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.

3. Nárok podle odst. 1 písm. b) se dokládá
a) cestovním dokladem nebo
b) hraniční průvodkou,
ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza s označením D/DO/667 nebo 668 nebo 669, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany.

4. Bezplatná přeprava podle odst. 1 písm. b) se poskytuje po dobu pěti dní, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum, záznam nebo razítko dle odst. 3.

5. Bezplatná přeprava se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoba podle odst. 1 doprovází.

Vzhledem k pravidelnému náletu některých diskutujících neschopných rozeznat koblihu zdarma před útěkem před válkou nejsou komentáře k tomuto textu povoleny. 

Tagy Ministerstvo dopravy pomoc Ukrajině
Žádné komentáře