Stát hledá na řekách obratiště pro dlouhé lodě, zadal analýzu za půl milionu

Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.

Ředitelství vodních cest se rozhodlo zmapovat obratiště pro lodě a sestavy lodí na Labi a Vltavě. Zadalo proto zpracování vyhledávací

Ředitelství vodních cest se rozhodlo zmapovat obratiště pro lodě a sestavy lodí na Labi a Vltavě. Zadalo proto zpracování vyhledávací studie, kterou za 538 tisíc korun zpracují firmy Vodní cesty a PROVOD-inženýrská společnost. Vyplývá to z registru smluv. Zakázku kritizují ekologové.

Studie má prověřit stávající stav obratišť na labsko-vltavské vodní cestě a následně lokalizovat další vhodná místa pro zajištění bezpečného obracení plavidel. Na dolním Labi a Vltavě od Prahy k Mělníku se počítá se soulodími o délce až 137 metrů, na středním Labi 85 metrů.

Výsledkem studie mají být mimo jiné návrhy úprav, které by ulehčily lodím na řece obrátku. „Cílem koncepce vodní dopravy i ŘVC je umožnit využívání vodní cesty pro plavbu co největších lodí, aby byla vnitrozemská plavba co nejvíce konkurenceschopná,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

V současnosti je plavebním značením oficiálně vyznačeno 16 obratišť, nicméně jejich parametry nejsou podle Bukovského jednotně evidovány a není tak zcela zřejmé, pro jaká plavidla jsou vhodná. Některá obratiště prý neumožňují obrat celých sestav a budou muset být proto upravena. Dále je řada ostatních míst, kde je obrat proveditelný, ale nejsou oficiálně označena.

„Zpracování analýzy je poměrně časově náročné, ŘVC ČR nemá k dispozici volné personální kapacity a v dílčích částech zpracování vyžaduje specialisty, kterými ŘVC ČR nedisponuje, a z tohoto důvodu se nám jeví jako efektivnější zabezpečení této analýzy externím subjektem,“ dodal Bukovský.

Do zakázky se obul ekologický spolek Děti Země. Podle něj je samotný cíl zakázky „absurdní, neboť je s podivem, že stát dosud neví, kde by se mohly dlouhé lodě na Vltavě a Labi obracet, navíc prý jde o virtuální problém, neboť jen stěží k nám v nejbližších třiceti letech takové lodě zajedou.“ Děti Země kritizují i skutečnost, že zakázka vychází z Koncepce vodní dopravy, kterou ale vláda kvůli problémům s jezem u Děčína neschválila, pouze ji vzala na vědomí.

Tagy Labe obratiště ŘVC Vltava
18 komentářů