Správa železnic chce snížit počet seřaďovacích stanic, jejich obnova by byla drahá

Nový nákladní vůz pro přepravu dřeva. Foto: Jan ŠindelářNový nákladní vůz pro přepravu dřeva. Foto: Jan Šindelář

Správa železniční dopravní cesty chce snížit počty seřaďovacích stanic. „Nemůžeme udržet v plném rozsahu a stoprocentním stavu všechny seřaďovací stanice.

Správa železniční dopravní cesty chce snížit počty seřaďovacích stanic. „Nemůžeme udržet v plném rozsahu a stoprocentním stavu všechny seřaďovací stanice. Je třeba zacílit na body, kde mají smysl,“ nechal se nedávno slyšet generální ředitel Jiří Svoboda. Za smysluplnou označil například pražskou Libeň. SŽDC nyní pracuje na koncepci seřaďovacích stanic.

V současné době je na železniční síti 51 vlakotvorných stanic, z toho 28 stanic je seřaďovacích, což správa železnic považuje vzhledem k velikosti českého území za „velmi vysoké číslo“. Seřaďovací stanice mají vyšší stupeň vybavení, disponují například pahrbkem či kolejovými brzdami.

Podle správců železnice je většina těchto stanic na konci své životnosti a žádá si významné investice. „Kompletní obnova všech stanic by znamenala enormní náklady, které by ovšem, vzhledem k současným a výhledovým potřebám, nebyly obhajitelné a samozřejmě by tyto investice také výrazně ovlivňovaly možnosti realizace jiných velmi důležitých infrastrukturních záměrů. Koncepce seřaďovacích stanic předpokládá, že v síti bude několik základních velkých seřaďovacích stanic, které budou mít pahrbek a budou disponovat vysokým stupněm automatizace. Ostatní stanice budou lokálního charakteru, buď s nebo bez mechanizace a pahrbků, práce budou probíhat spouštěním nebo posunem lokomotivou – vše na základě místních potřeb,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Síť vlakotvorných stanic. Pramen: SŽDC

Síť vlakotvorných stanic. Pramen: SŽDC

Dodal, že změna přístupu neznamená automatické rušení kolejové kapacity těchto lokálních stanic. „Případné snesení kolejí je až posledním řešením při opodstatněném předpokladu nepotřeby těchto kapacit. Cesta k tomuto cíli musí začít od stanic nejméně využívaných, jejich konsolidací a centralizací prací v regionech, úpravou zátěžových proudů v síti a určením zmíněných hlavních seřaďovacích stanic, u kterých bude dále určen stupeň vybavenosti a scénář vývoje z hlediska času a investic,“ doplnil Illiaš.

Nákladní dopravci a jejich sdružení ŽESNAD.CZ kroky SŽDC pozorně sledují. „Obecně platí, že je ŽESNAD.CZ systémově proti jakékoliv nesmyslné redukci kolejové kapacity, zejména ve vztahu k propustnosti tratí, protože to je přesně tím limitujícím prvkem, který nám znemožňuje rozšíření podnikatelské činnosti. Nicméně chápeme dnešní  investiční situaci SŽDC a proto jsme již několikrát navrhli jednání státním institucím o prioritách  v investiční výstavbě pro nákladní dopravu. Jednoduše říkáme – investujme tam, kde to bude mít největší přidanou hodnotu, synergické efekty, prostě bude to mít  hlavu a patu. V případě  seřazovacích stanic, které mění svoje funkce i  vzhledem k narůstajícímu využití vícero členy našeho spolku, jsme připraveni se detailně zabývat každou lokalitou ve všech souvislostech,“ uvedl šéf ŽESNADu Oldřich Sládek.

Tagy seřaďovací stanice SŽDC Top Žesnad.cz
132 komentářů