Spor: ČD vymazaly z knižního jízdního řádu konkurenční dopravce. Je to správně?

Jízdní řád Českých drah 2017/18. Foto: Jan SůraJízdní řád Českých drah 2017/18. Foto: Jan Sůra

České dráhy letos vůbec poprvé vydávají knižní jízdní řád bez ostatních dopravců, kteří jezdí v závazku veřejné služby. Komerční dopravce

České dráhy letos vůbec poprvé vydávají knižní jízdní řád bez ostatních dopravců, kteří jezdí v závazku veřejné služby. Komerční dopravce vymazávají už několik let. Autoři deníku Zdopravy.cz mají na věc odlišný názor. Jeden postup drah kritizuje a vnímá jako chybný, druhý hájí svobodu ČD, které nemají suplovat Správu železniční dopravní cesty. Pod oba názory přikládáme anketu.

Jan Sůra (proti ČD)

U tratí, kde dnes jezdí pro kraje či stát jiní dopravci, najdete nově prázdný list papíru se vzkazem „Trať není tohoto času obsluhována vlaky dopravce České dráhy.“ Případně na ní najdete pouze jeden vlak, který vypravují České dráhy.

Když se tak chce někdo podívat v jízdním řádu, jak se například dostane z Tábora do Českého Krumlova vlakem, může nabýt dojmu, že vlastně jezdí jediný vlak denně (Jižní Express). O dalších se nedozví, protože z Českých Budějovic do Českého Krumlova jezdí GW Train Regio. Co mu zbude? Jet oním jediným vlakem, hledat informace jinde, nebo se na vlak vykašlat a jet autem.

Lze pochopit, proč vymazávají ČD komerční vlaky konkurence na hlavních trasách. Tam jim mohou přetáhnout zákazníky a snížit tržby. Gumování dopravců na tratích, kde nejezdí, je už těžko pochopitelné: konkurencí pro ně byl dopravce v době, kdy se rozhodovalo o tom, kdo na trati bude jezdit. Teď by naopak dráhy měly pracovat na tom, aby do vlaků přitáhly co nejvíce lidí. Třeba tím, že ukážou, že vlaky na sebe navazují. Takto přístup firmy, která si říká Národní dopravce, připomíná spíše postup Uraženého Národního dopravce, který o pár tratí přišel.

Jen pro porovnání: jízdní řád GW Train Regio na trati 194 obsahuje i oba vlaky Českých drah, které zajíždějí do Českého Krumlova. ČD nic tímto výmazem neušetřily: papír zůstává, jen je nepotištěný. Naopak, ještě SŽDC musely zaplatit za úpravu jízdního řádu. Kolik, to ani jedna strana nechce uvést.

Oblíbenou argumentací je zastánců mazačů z ČD je porovnání s obchodním řetězci, které  si vzájemně také neinzerují ve svých letácích. To je jistě pravda, pak ale nelze pochopit, proč vůbec ČD uvádějí v jízdním řádu tratě, kde vůbec nejezdí. Nebo snad obchodní řetězce roznášejí ve městech, kde nepůsobí, prázdné letáky s oznámením „V tomto městě momentálně nemáme nabídku“?

ČD se mylně domnívají, že jiní dopravci na tratích v závazku, jsou pro ně konkurencí. Jsou, ale jen v době soutěží. Pak už je jejich konkurencí (i všech další) někdo jiný: auto. Pokud ČD nepochopí, že dopravci musejí táhnout v boji o lidi z aut za jeden provaz, lze jim popřát pouze hodně zdaru v dalším mazání.

Knižní jízdní řády. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Knižní jízdní řády.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Jan Šindelář (pro ČD)

Nejprve je třeba si ujasnit několik základních faktů. České dráhy už dávno nejsou zodpovědné za vydávání a zpřístupňování celostátních jízdních řádů. Takovým subjektem je Správa železniční dopravní cesty, která se už před lety vydávání jízdního řádu v papírové podobě z dobrých důvodů vzdala. Ten hlavní je prostý: drtivá většina cestujících knižní jízdní řád nepotřebuje a nepoužívá. Má spoustu jednodušších a rychlejších možností.

Že dodnes existuje knižní jízdní řád, je spíše kuriozita než cokoliv jiného. Je třeba jej vnímat spíše jako marketingový nástroj, reklamní leták, sbírkový předmět a suvenýr pro příznivce železnice a novináře. Ano, z hlediska knižního trhu je to stále bestseller, počet prodaných či rozdaných kusů se počítá na desítky tisíc. V záplavě milionů cestujících na železnici je to ale kapka v moři.

České dráhy se pohybují na otvírajícím se trhu a reklamní aktivity jsou čistě jejich věc. Jízdní řád vydávají na své náklady, kvůli propagaci vlastních služeb a není důvod jim vyčítat, že v něm nechtějí dělat reklamu jiným firmám. Stejně jako to nevyčítáme společnostem v jiných odvětvích. Heslem doby je liberalizace železnice, která je drahám vnucována. Nikdy z ní nebyly nadšené a teprve se učí chovat tržně. Když se tak ale chovají, začneme jim to vyčítat? A vnucovat jim jakousi veřejnoprávní funkci? Funkci anděla strážného nad celou železnicí?

Lichý je i argument vůči ČD, že na železnici by všichni měli táhnout za jeden provaz, neboť jde o společné zákazníky a boj proti společnému nepříteli: automobilismu. Žádný zákazník už dnes nebude hledat návazné spoje v papíru. Argument o tahání za jeden provaz ku prospěchu železnice je sice obecně správný, měl by se ale uplatňovat výhradně u objednatelů dopravy. Až oni uznají za vhodné, že dopravce pod smlouvou musí tisknou i úplný jízdní řád, budiž. Nebo v touze po knižních jízdních řádech pišme na ministerstvo, nechť ono donutí SŽDC vytáhnout papír ze smetiště železničních dějin.

Do té doby ale nechme každou firmu, ať si tiskne reklamní letáky (včetně jízdního řádu), jaké sama uzná za vhodné.

Anketa

[yop_poll id=5]

Tagy České dráhy jízdní řád
128 komentářů