Silnici z Liberce do Děčína čekají letos dvě omezení v České Kamenici

Most přes Kamenici na silnici I/13 v České Kamenici. Foto: Google Street ViewMost přes Kamenici na silnici I/13 v České Kamenici. Foto: Google Street View

Úpravy Pivovarské ulice i nový most přes Kamenici přinesou kyvadlový provoz.

Řidiče a cestující na silnici I/13 čekají letos dvě omezení v České Kamenici, která přinesou několikaminutová zdržení na vytížené spojnici mezi Libercem a Děčínem. V obou případech bude provoz řízen semafory.

O chystaných akcích informovalo Ředitelství silnic a dálnic v tiskové zprávě. Jedna stavba řeší nevyhovující zatáčky v Pivovarské ulici a druhá rekonstrukci mostu přes řeku Kamenici. Na obě akce aktuálně probíhá příprava k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Stavební práce budou na obou místech provedeny po polovinách a provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení.

Odhadovaná cena obou zakázek je v součtu necelých 20 milionů korun. V Pivovarské ulici dojde ke zvětšení poloměru nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská a Štítného. Bude doplněn chodník a přechod pro chodce. Současně projde opravou zeď u silnice. Součástí úpravy je také instalace nového veřejného osvětlení přechodu pro chodce a nové části chodníku. Úprava silnice bude provedena ve třech etapách během 22 týdnů. Předpokládaná cena stavby je 7,5 mil. Kč bez DPH.

Most přes Kamenici zmizí úplně, je ve špatném stavu. Místo něj se postaví nový. Zůstane jen stávající klenbová nosná konstrukce, poprsní zídky budou přezděny. Nad klenbou bude zhotovena nová železobetonová deska s koncovými příč­níky, do nichž budou vetknuty mikropiloty. Stávající lávky po obou stranách mostu, které jsou ve správě města Česká Kamenice, budou demolovány a nahrazeny novou konstrukcí, resp. chodníkem na pravostranné římse. Předpokládaná cena stavby je 12,3 mil. Kč bez DPH.

Opravy v České Kamenici. Foto: ŘSD

Opravy v České Kamenici. Foto: ŘSD

Tagy Česká Kamenice I/13 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
5 komentářů