Silničáři provedli v Brně zkušební odstřel před zahájením ražby tramvajového tunelu

Testovací odstřel skály pod Wilsonovým lesem v Brně. Pramen:: ŘSDTestovací odstřel skály pod Wilsonovým lesem v Brně. Pramen:: ŘSD

Se zahájením ostré ražby půl kilometru dlouhého tunelu se počítá v březnu

V rámci stavby velkého městského okruhu v Brně na Žabovřeské se v úterý poprvé použila výbušnina. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) provedlo pod Wilsonovým lesem zkušební odstřel skály a sledovalo otřesy půdy před ostrým startem ražby tramvajového tunelu.

„V nejbližších třech stavebních objektech jsme se souhlasem majitelů instalovali seismické čidlo, abychom změřili, jaký vliv budou mít odstřely při ražbě tunelu na zónu ovlivnění,“ uvedl šéf brněnského ŘSD David Fiala. Experti podle něj pracovali pouze s malým množstvím trhaviny a nyní budou zpracovávat modely chování hornin a vlivu na domy v ulicích Ludvíka Podéště, Preslova a Hroznová. Pod nimi povede půl kilometru dlouhý tramvajový tunel; se zahájením ostré ražby se počítá v březnu.

Testovací odstřel skály pod Wilsonovým lesem v Brně. Pramen:: ŘSDTestovací odstřel skály pod Wilsonovým lesem v Brně. Pramen:: ŘSDVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: BrnoVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: BrnoVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: BrnoTrasa II.etapy VMO ŽabovřeskáŽabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSDŽabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSDŽabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSD

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka ražené části bude 334 metrů, dalších 170 metrů bude přesypaných (a to především u severní portálu). Šířka tramvajové trati v tunelu bude sedm metrů, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu pak minimálně 1,43 metru.
Světlá výška v tunelu nad temenem kolejnice je navržena na šest metrů. Úniková štola z tunelu kolmo k Žabovřeské bude mít 50 metrů. Tramvaje budou moci tunelem projíždět rychlostí až 60 km/h.

Zhruba kilometrová stavba velkého městského okruhu na Žabovřeské je pro Brno strategická. Přeložení tramvajové tratě do tunelu pod Wilsonovým lesem umožní rozšířit stávající dvoupruhovou silnici na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci. Tramvajová výluka začala v polovině ledna a potrvá dva roky. Náklady na stavbu, která začala v prosinci, přesahují dvě miliardy korun.

Tagy brno I/42 VMO Žabovřeská ŘSD tramvajový tunel
5 komentářů