Silničáři budou od dubna měnit svodidla na Pražském okruhu

Výměna svodidel, ilustrační foto. Pramen: ŘSDVýměna svodidel, ilustrační foto. Pramen: ŘSD

Zakázku získala společnost Doprastav, práce mají trvat 159 dní.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá výměnu svodidel na krajnicích na velkém Pražském okruhu mezi dálnicemi D1 a D7. Akce s názvem „oprava zádržného systému“ se nedotkne pouze tunelů a krátkých úseků mezi nimi.

Zakázku získala s cenou 95,67 milionu společnost Doprastav.  Práce mají trvat 159 kalendářních dní (nejkratší nabídnutá doba v tendru) a neobejdou se bez dopravních omezení.

„Jde o kompletní výměnu s důrazem na doplnění nevyhovujícího zádržného systému v místech portálů, mýtných bran, ekoduktů, nadjezdů, hlásek SOS a protihlukových stěn a výměnu nevyhovujících lanových svodidel na přejezdech středového dělícího pásu,“ doplnil mluvčí ŘSD Martin Buček.

Podle něj byla stávající svodidla v minulosti instalována v různých časových obdobích, a tedy i s různou úrovní pevnosti. Nová svodidla budou odpovídat stávajícím přísnějším normám.

Na výměně svodidel při krajnici se bude pracovat po kratších úsecích, dojde přitom k uzavírce zpevněné krajnice. Při úpravách svodidel na přejezdech středního dělícího pásu bude v místě zřízeno krátkodobé pracovní místo s příslušnou uzavírkou.

Předpokládaný termín zahájení prací je začátkem dubna, jako první přijde na řadu úsek mezi dálnicí D1 a Komořanským tunelem.

Z materiálu ŘSD

Je navržena kompletní výměna stávajících svodidel za nová ocelová svodidla s úrovní zadržení H2/W4. V místech překážek (portály, mýtné brány, ekodukty, nadjezdy a protihlukové stěny) byla pro návrh svodidel rozhodující vzdálenost překážky od líce svodidla. Při vzdálenosti menší než 1,3 metru budou ocelová svodidla nahrazena svodidly betonovými s úrovní zadržení H2 a výškou 1,2 metru. Na přejezdech středního dělícího pásu (SDP), osazených v současnosti jednoduchými lanovými svodidly, budou osazena svodidla lehce rozebíratelná s úrovní zadržení minimálně H2. Lanová svodidla budou demontována a otvory po sloupcích vyplněny asfaltovou směsí. Nová svodidla na přejezdech SDP budou přednostně napojována přímo na stávající ocelová svodidla, a to jeho stejným typem.

(V textu bylo původně jako vítěz uvedeno sdružení Metrostav + Kaska, šlo o chybu v tiskové zprávě ŘSD).

Tagy D0 Pražský okruh ŘSD svodidla
18 komentářů