Šéf Drážního úřadu přišel o bezpečnostní prověrku. Představuje riziko, tvrdí NBÚ

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Foto: DÚČRŘeditel Drážního úřadu Jiří Kolář. Foto: DÚČR

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář, který je jedním ze zájemců o post člena představenstva Českých drah, přišel pravomocně o bezpečnostní

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář, který je jedním ze zájemců o post člena představenstva Českých drah, přišel pravomocně o bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Soudy daly pravomocně NBÚ za pravdu. Ministerstvo dopravy nevidí důvod, proč Koláře po ztrátě prověrky z funkce odvolat. Kolář s odebráním nesouhlasí a nevidí důvody, proč o ni měl přijít.

Ztráta bezpečnostní prověrky vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na který se Kolář obrátil, když žaloval neúspěšně NBÚ ve věci odejmutí prověrky. V rozsudku se uvádí, že o osvědčení na stupeň důvěrné Kolář přišel „z důvodu zjištění a osvědčení bezpečnostního rizika, spočívajícího v chování žalobce, které má vliv na jeho důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost a může ovlivnit jeho schopnost utajovat informace.“ Podkladem pro rozhodnutí byly mimo jiné zprávy příslušné zpravodajské služby, které Národní bezpečnostní úřad obdržel v rámci bezpečnostního řízení vedeného vůči jinému subjektu a které se týkaly i Koláře.

Vzhledem k utajovanému režimu řízení u NBÚ není veřejné, za co přesně Kolářovi prověrku vzali. „Jde o jednání, které má souvislost s profesním působením žalobce ve funkci generálního ředitele SŽDC, přitom šlo o úmyslné jednání, kterého se žalobce dopouštěl opakovaně,“ uvádí se v rozsudku. V něm se současně píše i o tom, že jak rizikové chování NBÚ vyhodnotil například změnu směrnice SŽDC pro výběrová řízení, které měly vést k omezení možného okruhu soutěžitelů nebo účast Koláře na jednáních v rámci zakázky na ejpovické tunely.

Mluvčí Drážního úřadu Martin Novák i ministerstvo dopravy ve svém stanovisku uvedli, že pro místo ředitele Drážního úřadu nebyl služebním zákonem stanoven požadavek na bezpečnostní prověrku a za celou dobu existence žádný ředitel prověrku neměl. „Pan Kolář si není vědom porušení, natož opakovaného, závěry NBÚ mu tedy nejsou zcela zřejmé,“ řekl Novák.

Kolář patří mezi zájemce, kteří chtějí proniknout do představenstva Českých drah, na volná místa aktuálně běží výběrové řízení.

Tagy Bezpečnostní prověrka Drážní úřad Jiří Kolář
55 komentářů