ŘVC za 30 milionů zmodernizuje a rozšíří přístaviště v Litoměřicích

Budoucí podoba přístaviště osobní lodní dopravy v Litoměřicích. Pramen: ŘVCBudoucí podoba přístaviště osobní lodní dopravy v Litoměřicích. Pramen: ŘVC

Jednotlivé kóje až pro 14 malých rekreačních plavidel budou nově šikmé pro snadnější zaplutí k molu.

Přístaviště v Litoměřicích se v příštích měsících dočká modernizace a rozšíření. Investiční akce Ředitelství vodních cest (ŘVC) se týká starších úvazišť velkých osobních lodí i malých rekreačních plavidel, která byla postavena před přibližně 15 lety.

Zakázku v tendru získala Labská, strojní a stavební společnost s cenou 30,3 milionu korun, když předpokládaná cena byla 20 milionů. Podle mluvčího ŘVC Jana Bukovského byla výrazně zvýšená cena přijata vzhledem k prudce rostoucím cenám práce i materiálu (zejména železa) na stavebním trhu. „Pokud by ŘVC danou soutěž zrušilo a vypsalo novou, jistě by se aktuální navýšení cen významně promítlo, jak ukazují jiná výběrová řízení v resortu dopravy,“ uvedl Bukovský.

U pevného mola pro osobní lodní dopravu, které dnes slouží fakticky jen pro kabinové lodě s vysokou palubou, bude o 0,75 metru snížena jedna ze svou nástupních plošin, což umožní nástup a výstup cestujících i z menších výletních lodí. Molo projde designovou úpravou do obdobného stylu jako ostatní přístaviště na dolním Labi. Novinkou bude připojení osobních lodí na pitnou vodu a elektrickou energii.

Plovoucí molo pro malá plavidla bylo původně postaveno z malých plastových segmentů, ale jejich tvar, nosnost a stabilita se podle ŘVC ukázala jako nevhodná pro veřejný provoz. „Také se neosvědčilo kolmé uspořádání, kdy pro lodě je složité v podmínkách úzkého ramene Labe do přístaviště zaplout,“ doplnil Bukovský.

Molo tak bude nahrazeno novou ocelovou konstrukcí na železobetonových plovácích s dřevěnou palubou, užívanou na většině ostatních přístavišť. Jednotlivé kóje až pro 14 malých plavidel délky do 12 metrů budou šikmé pro snadnější zaplutí. „I toto molo bude nově vybaveno přípojkami lodí na elektrickou energii a pitnou vodu, standardně ovládanými přístavní kartou,“ dodal mluvčí.

Hotovo by mělo být v lednu 2022. Akce je součástí snahy ŘVC zkultivovat infrastrukturu na dolním Labi pro osobní lodě i malá rekreační plavidla. Vedle Litoměřic se to týká například Dolních Zálezel, Nučnic nebo Libotenic.

Situační výkres

Tagy Labe přístaviště přístaviště Litoměřice rekreační plavba ŘVC
1 komentář