ŘSD začíná s proměnou sjezdu na konci D10 u Turnova, bude nově obousměrný

Sjezd ze silnice I/10 v Ohrazenicích. Foto: Google Street ViewSjezd ze silnice I/10 v Ohrazenicích. Foto: Google Street View

Omezení kvůli stavbě potrvá do září.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začíná dnes s nenápadnou, ale pro řidiče užitečnou úpravou sjezdu ze silnice I/10 v Ohrazenicích u Turnova na konci dálnice D10. Sjezd do Ohrazeni bude nově obousměrný. Bude tak možné najet na komunikaci, která je současně i silnicí I/35, od Ohrazenic ve směru na Harrachov a Jičín.

Přípravné práce, jako je vytyčení obvodu staveniště a vykácení mimolesní zeleně, proběhlo již březnu. Zprovoznění stavby plánujeme v září 2023,“ uvedlo ŘSD na svých stránkách. Zakázku získala společnost Colas CZ.

Stavební úpravy zahrnují rozšíření vozovky sjezdu spolu s úpravou odvodnění, úpravu veřejného osvětlení u křižovatky v napojení na Nádražní ulici (krajskou silnici III. třídy). Součástí je také nová protihluková stěna vlevo sjezdu o délce 40 m a výšce 4 m. Dále pak souběžná „mobilní“ protihluková stěna mezi silnicí I/10 a místní cestou k zahrádkám o délce 112 m a výšce 2,5 m.

Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí, zejména CETINu a úprava místní komunikace – přístupové cesta jako vstupy na sousední pozemky zahrad. Proběhnou i vegetační úpravy, v neposlední řadě zhotovení vodorovného a svislého dopravního značení.

Během stavebních prací zde pro řidiče vznikne dopravní omezení. Silnice I/10 ve směru od dálnice D10 od Prahy bude zúžena do dvou jízdních pruhů ve směru na Turnov a Železný Brod. Samotný sjezd ze silnice I/10 do obce Ohrazenice bude uzavřen pro veškerou dopravu po celou dobu stavby. Dopravní omezení je plánováno na dvě etapy a v konečné fázi bude na silnici I/10 pouze 1 jízdní pruh pro průjezd silničních vozidel na dobu nezbytně nutnou pro pokládku asfaltových vrstev napojované komunikace.

Tagy D10 I/10 Ohrazenice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
20 komentářů