dpp

ŘSD pustí veřejnost na dokončovaný úsek Žabovřeské, auta projedou do konce roku

Stavba I/42 VMO Žabovřeská. Foto: ŘSDStavba I/42 VMO Žabovřeská. Foto: ŘSD

K otevření úseku Velkého městského okruhu dojde na podzim.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevře veřejnosti během soboty jednu z největších dopravních staveb v Brně. Rok po otevření tramvajového tunelu představí posun ve stavbě části Velkého městského okruhu v Žabovřeské.

Lidé si budou moci stavbu projít naposledy před tím, než dojde letos na podzim k jejímu zprovoznění. Akce se uskuteční v sobotu 25. května od 9 do 17 hodin.

„Po roce od zprovoznění tramvajového tunelu se návštěvníci mohou podívat, jak stavba pokročila, a zároveň mají jedinečnou možnost projít se po střeše silniční galerie a po ploše budoucí relaxační zóny. Nové pěší trasy zpřístupní kapli sv. Antonína a sv. Barbory, jediný doklad někdejší osady Kamenný mlýn, a na několika místech se napojí na oblíbený Wilsonův les,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Trasa prohlídky vede po nezpevněném povrchu staveniště. „Nebude tedy umožněn vstup s kočárkem, kolem, na bruslích a se zvířaty. Návštěvníkům doporučujeme pevnou obuv,“ upozornil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Informační leták k prohlídce stavby VMO Žabovřeská. Foto: ŘSDTrasa II.etapy VMO Žabovřeská

Stavba VMO Žabovřeská patří k technologicky nejnáročnějším projektům ŘSD, což dokládá rozmanitost prací. „Pro ražbu tramvajového tunelu, byly nutné odstřely skály. K rozpojování skalního masivu bylo využito 11,3 tun trhaviny a celkově odtěženo 24 000 m³ horniny. Na stavbě se kromě těžké techniky vystřídali horolezci i potápěči. Aktuálně pokračujeme v budování levého jízdního pásu, protihlukových stěn, nábřežní zdi, chodníků, inženýrských sítí a dalších stavebních objektů,“ popsal postup prací Fiala.

Na staveniště mohou lidé vstoupit ze tří stran: směrem od zastávek Bráfova nebo Pisárky anebo od budovy Brněnských vodáren a kanalizací přes lávku pro pěší. Stejně tak mohou na kterémkoli tomto místě skončit. V okolí není možné zaparkovat, proto je ideální využít MHD.

Práce na stavbě začaly v prosinci 2020, hotovo bude letos na podzim. Zakázku za 2,475 miliardy korun získalo sdružení firem Eurovia CS, Hochtief a Subterra.

Tagy brno I/42 VMO Žabovřeská Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Velký městský okruh Brno VMO Brno
6 komentářů