LOT 3a leaderboard

ŘSD otevře po opravě úsek silnice I/27 jižně od Plzně

Oprava silnice I/27. Pramen: ŘSDOprava silnice I/27. Pramen: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic zároveň už více než rok staví přeložku silnice I/27 v úseku Šlovice – Přeštice.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámilo, že nejpozději v pondělí bude opět plně zprovozněn úsek silnice I/27 Horní Lukavice – Přeštice. Kvůli rekonstrukci byla silnice ve směru od Přeštic na Plzeň uzavřena. Objížďka vedla přes Dolní Lukavici.

„Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy, kdy místem projede více než 16 tisíc vozidel denně, se jednalo o nejbezpečnější možné řešení. Dokončením stavebních prací tak končí i nutnost využívat objízdnou trasu a doprava bude opět vedena po hlavním tahu,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Stavebními úpravami prošel téměř dva kilometry dlouhý úsek od napojení budované přeložky Šlovice – Přeštice na silnici I/27 až po křižovatku s místními komunikacemi Průmyslová a Na Chmelnicích v Přešticích.

„Během opravy došlo k odfrézování starého asfaltové souvrství vozovky. Provedeny byly lokální opravy, byly strženy krajnice, pročištěny příkopy a opraveny hospodářské sjezdy. Následně byla provedena pokládka nové podkladní, ložní a obrusné vrstvy vozovky,“ doplnil Koloušek. Opravu provedla společnost Silnice Klatovy.

Ředitelství silnic a dálnic zároveň už více než rok staví přeložku silnice I/27 v úseku Šlovice – Přeštice. Šest kilometrů nové silnice, která se změní na čtyřpruh, staví sdružení firem IMOS a Váhostav. Součástí stavby je i obchvat Horní Lukavice.

Tagy I/27 ŘSD seznam
Žádné komentáře