Řízení letového provozu nakupovalo instruktážní služby bez soutěže, dostalo pokutu

Dispečerské pracoviště. Ilustrační foto. Autor: ŘLPDispečerské pracoviště. Ilustrační foto. Autor: ŘLP

Místo vypsání nadlimitní zakázky zadávalo Řízení letového provozu služby jen na základě objednávky.

Státní podnik Řízení letového provozu si vysloužil půlmilionovou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chybné zadávání veřejných zakázek. Pokuta se týká školících služeb v hodnotě přes 40 milionů korun zadaných v roce 2019. Oznámil to dnes ÚOHS. Pokutu uložil příkazem, přičemž ŘLP proti ní nepodalo odpor.

„Řízení letového provozu porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když v průběhu roku 2019 bez zadávacího řízení pouze prostřednictvím objednávek pořizovalo od řady dodavatelů služby spočívající v zajištění instruktorské činnosti pro následnou realizaci odborného výcviku personálu letových navigačních služeb,“ uvedl dnes ÚOHS. Podle něj mělo ŘLP zmíněné služby zadat jako veřejnou zakázku v nadlimitním režimu. Nestandardním postupem mohlo ovlivnit výběr dodavatele.

Úřad v příkazu konstatoval, že plnění poskytovaná jednotlivými dodavateli „měla věcnou, funkční, časovou i místní souvislost a tvořila tedy jednu nadlimitní veřejnou zakázku“.

Příkaz je prvním úkonem v přestupkových řízeních, v nichž je jednoznačný skutkový stav. Zadavatel má možnost podat proti příkazu do osmi dnů od doručení odpor. Pokud tak učiní, proběhne ve věci standardní prvostupňové správní řízení. V daném případě ŘLP pokutu zjevně akceptovalo, neboť odpor ve stanovené lhůtě nepodalo.

Tagy Řízení letového provozu řlp ÚOHS
6 komentářů