„Rejnok“ přes řeku Moravu v Olomouci má už tramvajové koleje, otevře se za půl roku

Nový most přes řeku Moravu v Olomouci. Foto: Olomouc.euNový most přes řeku Moravu v Olomouci. Foto: Olomouc.eu

Nový most je součástí protipovodňových opatření. Kvůli nim nejezdí tramvaje v části Masarykovy třídy dva roky.

V Olomouci pokročily práce na novém mostě přes řeku Moravu, který získal přezdívku Rejnok. Kvůli němu je už od března loňského roku uzavřen tramvajový provoz na Masarykově třídě.

Nový most je součástí protipovodňových opatření Povodí Moravy. V závěru roku se již na mostě objevily koleje. V lednu začnou stavaři rozebírat dočasné úvraťové obratiště tramvají u vrchního soudu.

O posunu prací informovalo město v tiskové zprávě. Došlo ke spuštění mostu a jeho umístění do finální polohy. V průběhu listopadu a prosince následovala betonáž a izolace mostovky i římsy a definitivní přepojení inženýrských sítí. Proběhla kompletní příprava tak, aby na obě poloviny mostu mohli nastoupit kolejáři. „V současnosti jsou položené koleje na návodní i povodní části mostu a připravujeme stavbu tramvajového tělesa na obou předpolích mostu, tedy směrem k vlakovému nádraží i směrem k Žižkovu náměstí. Od ledna proto začneme demontovat tramvajové obratiště u vrchního soudu,“ popisuje generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

„Nový most vede ve vyšší úrovni, aby zvládal převést větší povodňové průtoky, proto bude potřeba celý prostor před napojením na most z obou stran vymodelovat. Na závěr dojde k propojení náplavky, která vytvoří nové atraktivní místo pro obyvatele Olomouce s přístupem k vodě tak, jak to známe například z pražské náplavky,“ říká Gargulák. Termín otevření mostu pro dopravu je naplánovaný na červenec 2022.

Pravobřežní náplavka získává jasné tvary, probíhají práce na obkladech nábřežní zdi. Tu kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě. Postup prací i nadále komplikují dopady koronavirové krize a nedostatek některých druhů stavebních materiálů na trhu, například kamenných obkladů. Obklady jsou klíčové pro dokončení celé náplavky. Práce probíhají i v dalších částech vznikající protipovodňové ochrany Olomouce. Na levém břehu řeky Moravy je již dokončený železobetonový trámec na mikropilotách a betonový základ pro obložení levobřežních zdí. To bude dle požadavků památkové péče tvořené částečně z původních pískovcových kamenů.

Tagy Olomouc Povodí Moravy
2 komentáře