Proměna silnic okolo závodu Škody Auto v Kvasinách pokračuje. Přibyla velká okružní křižovatka

Nová okružní křižovatka na silnici I/14. Foto: Královéhradecký krajNová okružní křižovatka na silnici I/14. Foto: Královéhradecký kraj

Příští rok mají začít okolo automobilky stavby za 650 milionů korun.

Královéhradecký kraj zprovoznil novou okružní křižovatku na silnici I/14 v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny. Investice za 31 milionů korun je jedním z projektů z několikamiliardového balíčku na zlepšení dopravní infrastruktury kolem závodu Škody Auto v Kvasinách.

Nová křižovatka umožní mimo jiné i napojení plánované komunikace do nové průmyslové zóny Solnice-jih. Stavba probíhala za plného provozu na silnici I/14. Zhotovitelem byla společnost M-Silnice.

„Nová okružní křižovatka je významným milníkem pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury budoucí průmyslové zóny Solnice-jih. Investicemi nejen do četných dopravních staveb, ale i dobře nastavené spolupráci se samosprávami obcí a vedením automobilky se nám společně daří plnit usnesení vlády projektu na podporu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Křižovatku tvoří pět paprsků s jedním jízdním pruhem o průměru 48 metrů. Hlavními rameny jsou silnice směrem na Solnici a Rychnov nad Kněžnou, napojení plánované komunikace do průmyslové zóny Solnice-jih, účelová komunikace směrem na Litohrady a příjezdová cesta k budoucí výrobní hale.

Okružní křižovatka je nově osvětlena. Stavbaři vybudovali propustky a dopojení dešťové kanalizace. Součástí projektu je přeložka cyklostezky mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou včetně zábradlí. Vznikla přeložka vodovodního řadu, optického kabelu, došlo k napojení účelové komunikace k fotovoltaické elektrárně.

Další akce příští rok

Motoristé již užívají v rámci investic spojených s automobilkou první část obchvatu Opočna, obchvat Domašína, komunikaci Spy – Krčín nebo rekonstruovaný podjezd pod železniční tratí v Krčíně. Celkem stát přislíbil investice za šest miliard korun, z toho 3,5 do dopravy. Další peníze mají jít na stavbu zóny, nájemních bytů, posílení kapacit policie, na školství či na projekty obcí Kvasiny a Solnice.

Další investice mají pokračovat příští rok. Pro vybudování technické a dopravní infrastruktury pro budoucí průmyslovou zónu Solnice-jih je již vydáno všech sedm stavebních povolení. Stavět se začne příští rok. Odhad celkových nákladů na stavební práce je ve výši 650 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic od jara 2021 staví tříkilometrový obchvat Doudleb nad Orlicí a připravuje stavby obchvatů Častolovic a Rychnova nad Kněžnou.

Nová okružní křižovatka na silnici I/14. Foto: Královéhradecký krajNová okružní křižovatka na silnici I/14. Foto: Královéhradecký krajNová okružní křižovatka na silnici I/14. Foto: Královéhradecký kraj
Tagy I/14 Královéhradecký kraj Kvasiny M-Silnice Škoda Auto Solnice
7 komentářů