Projetí návěstidla prudce přibylo. Jde o pověst železnice, píše šéf SŽDC dopravcům

Návěstidlo, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNávěstidlo, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Českou železnici letos trápí zvýšený počet případů nedovoleného projetí návěstidla, které jízdu zakazuje. Do 28. května se tato chyba stala

Českou železnici letos trápí zvýšený počet případů nedovoleného projetí návěstidla, které jízdu zakazuje. Do 28. května se tato chyba stala celkem 57krát, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozích dvou let zhruba čtvrtinový nárůst.

Šéf Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda se proto rozhodl promluvit dopravcům do duše a rozeslal jim varovné psaní. „Nárůst těchto mimořádných událostí mne velice znepokojuje, jedná se o mimořádně závažné ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Současný trend může vést až ke snížení prestiže železniční dopravy, která je založena především na její bezpečnosti oproti ostatním přepravním modům,“ konstatuje v dopise Svoboda.

Připomíná, že jen letos bylo zraněno kvůli nedovolenému projetí návěstidla 17 lidí, dalším škodám a újmám na zdraví podle něj zabránila jen šťastná shoda okolností. Podle Svobody jde většina pochybení na vrub strojvedoucím, dopis proto vyzývá dopravce, aby se zaměřili na školení zaměstnanců a dodržování předpisů.

„V opačném případě bude SŽDC nucena, v součinnosti s příslušnými správními orgány, uplatnit další prostředky k bezpodmínečnému zabezpečení požadavků a podmínek vyplývajících ze zákona o dráhách k zajištění bezpečného provozování drážní dopravy,“ dodává manažer.

Podle Drážní inspekce může ale k větší bezpečnosti přispět i sama SŽDC. U jednoho z posledním došetřených případů (Bludov, 31. srpen 2017) inspekce konstatuje, že kromě selhání strojvedoucího k nehodě přispěl i faktor „absence technických prostředků zabezpečení, které by při pochybení (omylu nebo selhání) osoby řídící hnací drážní vozidlo aktivním zásahem do řízení vlaku zabránily nedovolené jízdě vlaku za hlavní návěstidlo, které zakazuje jízdu vlaku“.

Takovým systémem je ETCS, jehož zavádění je ve skluzu, navíc je velmi nákladné. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera navíc připomíná, že z řady stanic zmizela bez náhrady pojistka v podobě výpravčího, který by vlak vypravoval od nástupiště.

Tagy drážní inspekce návěstidlo SŽDC
53 komentářů