LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

„Priorita všech priorit“. ŘSD má důležité razítko pro spojení D1 a Štěrboholské radiály.

Trasa úseku 511 Pražského okruhu. Foto: ŘSDTrasa úseku 511 Pražského okruhu. Foto: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic získalo souhlasné stanovisko EIA pro stavbu 511 Pražského okruhu, která má spojit dálnici D1 přes Štěrboholskou

Ředitelství silnic a dálnic získalo souhlasné stanovisko EIA pro stavbu 511 Pražského okruhu, která má spojit dálnici D1 přes Štěrboholskou radiálou s dálnicemi D8, D10 a D11. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy. Nejoptimističtější scénáře mluví o zahájení stavby do tří let.

Stanovisko EIA je jedním z klíčových razítek, Ředitelství silnic a dálnic ale ještě nemá zdaleka jako investor vyhráno: musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení a také vyřešit výkup pozemků. „Je to stavba, která je prioritou všech priorit,“ říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dokončení části Pražského okruhu mezi brněnskou dálnicí a Štěrboholskou radiálou pomůže vedle obcí na východ od metropole i pražskému Spořilovu, přes který projíždějí kamiony k Jižní spojce, a už dlouhá léta tak silně zatěžují tamní ovzduší a dopravu.  Náklady na stavbu 12,5 kilometrů dlouhé spojky odhaduje ŘSD na 8,2 miliardy korun, další více než miliarda padne na výkupy pozemků.

V rámci stanoviska EIA ministerstvo uložilo 40 podmínek pro další zmírnění vlivů této části Pražského okruhu na životní prostředí. Za zásadní MŽP považuje hlavně opatření k uvedení stavby 511 a přeložky komunikace I/12 Běchovice – Úvaly do provozu ve stejném termínu a opatření k prověření pro životní prostředí lepšího řešení mimoúrovňové křižovatky Dubeč v blízkosti Běchovic, zejména pokud jde o zlepšení hlukové situace.

Další opatření směřují ke zlepšení vlivu na imisní situaci, zejména pokud jde o včasné výsadby dřevin ještě před zahájením výstavby, k ochraně vod a uloženo je rovněž pravidelné informování dotčených obcí a městských částí o postupu přípravy stavby, výstavbě i o zkušebním provozu. Kompletní text stanoviska je k dispozici na stránkách informačního systému EIA.

Poté, co Pražský okruh nedostal od Evropské komise možnost uplatnit výjimku z opakování procesu EIA, jsme této stavbě dali nejvyšší prioritu. Investor – Ředitelství silnic a dálnic – odevzdal dokumentaci EIA v dubnu a Ministerstvo životního prostředí, s přihlédnutím k tomu minimálnímu součtu správních lhůt a významu záměru, dodrželo slíbený termín a stanovisko vydalo ještě na podzim,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

ŘSD teď musí zapracovat podmínky stanoviska do dokumentace pro územní řízení, její projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o územní rozhodnutí. Paralelně bude probíhat příprava dokumentace pro stavební povolení a zahájení kroků pro majetkoprávní vypořádání ze strany hlavního města Prahy do doby vydání územního rozhodnutí.

Daří se nám ve spolupráci s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, jejím náměstkem Petrem Dolínkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic urychlovat přípravu stavby. Společný cíl máme do konce roku 2020 stavbu zahájit a o čtyři roky později mít 12,5 kilometru dlouhý úsek Pražského okruhu otevřený pro provoz,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě upozornilo, že díky přijaté velké novele stavebního zákona se nebude s vydáním stavebního povolení muset čekat na 100% dokončení majetkoprávní přípravy. Dostavbu Pražského okruhu může zdržet žaloba majitelů pozemků
Harmonogram příprav počítá s tím, že pokud vše půjde podle plánu, bude v roce 2020 vydáno stavební povolení, vybrán zhotovitel a může být stavba Pražského okruhu oficiálně zahájena. Rizikem pro celou dostavbu Pražského okruhu je fakt, že u Nejvyššího správního soudu leží žaloba majitelů pozemků pod budoucí dálnicí, městské části Praha – Dolní Chabry a spolku Chvalská, ve které napadají Zásady územního rozvoje hl. města Prahy vydané 11. 9. 2014 a požadují zrušení vymezení ploch a koridorů celé stavby okruhu.

„Je to další snaha majitelů dotčených pozemků a domů stavbu celého Pražského okruhu zcela zablokovat, abychom se s přípravami všech staveb vrátili skoro na začátek. Předmětná žaloba byla podána v poslední možný den tříleté lhůty. Ve svém důsledku to může znamenat odložení dostavby okruhu na neurčito. Existuje zde přeci jasný veřejný zájem okruh hlavního města dostavit a výrazně ulehčit život milionu obyvatel Prahy, stovkám tisíců návštěvníků metropole nebo odvést desetitisíce kamionů z širšího centra města na okraj,“ doplňuje Ťok.

Tagy EIA Ministerstvo dopravy Ministerstvo životního prostředí Pražský okruh ŘSD SOKP 511
4 komentáře