Infrastruktura Silnice

„Priorita všech priorit“. ŘSD má důležité razítko pro spojení D1 a Štěrboholské radiály.

Trasa úseku 511 Pražského okruhu. Foto: ŘSD
Trasa úseku 511 Pražského okruhu. Foto: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic získalo souhlasné stanovisko EIA pro stavbu 511 Pražského okruhu, která má spojit dálnici D1 přes Štěrboholskou radiálou s dálnicemi D8, D10 a D11. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy. Nejoptimističtější scénáře mluví o zahájení stavby do tří let.

Stanovisko EIA je jedním z klíčových razítek, Ředitelství silnic a dálnic ale ještě nemá zdaleka jako investor vyhráno: musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení a také vyřešit výkup pozemků. „Je to stavba, která je prioritou všech priorit,“ říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dokončení části Pražského okruhu mezi brněnskou dálnicí a Štěrboholskou radiálou pomůže vedle obcí na východ od metropole i pražskému Spořilovu, přes který projíždějí kamiony k Jižní spojce, a už dlouhá léta tak silně zatěžují tamní ovzduší a dopravu.  Náklady na stavbu 12,5 kilometrů dlouhé spojky odhaduje ŘSD na 8,2 miliardy korun, další více než miliarda padne na výkupy pozemků.

V rámci stanoviska EIA ministerstvo uložilo 40 podmínek pro další zmírnění vlivů této části Pražského okruhu na životní prostředí. Za zásadní MŽP považuje hlavně opatření k uvedení stavby 511 a přeložky komunikace I/12 Běchovice – Úvaly do provozu ve stejném termínu a opatření k prověření pro životní prostředí lepšího řešení mimoúrovňové křižovatky Dubeč v blízkosti Běchovic, zejména pokud jde o zlepšení hlukové situace.

Další opatření směřují ke zlepšení vlivu na imisní situaci, zejména pokud jde o včasné výsadby dřevin ještě před zahájením výstavby, k ochraně vod a uloženo je rovněž pravidelné informování dotčených obcí a městských částí o postupu přípravy stavby, výstavbě i o zkušebním provozu. Kompletní text stanoviska je k dispozici na stránkách informačního systému EIA.

Poté, co Pražský okruh nedostal od Evropské komise možnost uplatnit výjimku z opakování procesu EIA, jsme této stavbě dali nejvyšší prioritu. Investor – Ředitelství silnic a dálnic – odevzdal dokumentaci EIA v dubnu a Ministerstvo životního prostředí, s přihlédnutím k tomu minimálnímu součtu správních lhůt a významu záměru, dodrželo slíbený termín a stanovisko vydalo ještě na podzim,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

ŘSD teď musí zapracovat podmínky stanoviska do dokumentace pro územní řízení, její projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o územní rozhodnutí. Paralelně bude probíhat příprava dokumentace pro stavební povolení a zahájení kroků pro majetkoprávní vypořádání ze strany hlavního města Prahy do doby vydání územního rozhodnutí.

Daří se nám ve spolupráci s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, jejím náměstkem Petrem Dolínkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic urychlovat přípravu stavby. Společný cíl máme do konce roku 2020 stavbu zahájit a o čtyři roky později mít 12,5 kilometru dlouhý úsek Pražského okruhu otevřený pro provoz,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě upozornilo, že díky přijaté velké novele stavebního zákona se nebude s vydáním stavebního povolení muset čekat na 100% dokončení majetkoprávní přípravy. Dostavbu Pražského okruhu může zdržet žaloba majitelů pozemků
Harmonogram příprav počítá s tím, že pokud vše půjde podle plánu, bude v roce 2020 vydáno stavební povolení, vybrán zhotovitel a může být stavba Pražského okruhu oficiálně zahájena. Rizikem pro celou dostavbu Pražského okruhu je fakt, že u Nejvyššího správního soudu leží žaloba majitelů pozemků pod budoucí dálnicí, městské části Praha – Dolní Chabry a spolku Chvalská, ve které napadají Zásady územního rozvoje hl. města Prahy vydané 11. 9. 2014 a požadují zrušení vymezení ploch a koridorů celé stavby okruhu.

„Je to další snaha majitelů dotčených pozemků a domů stavbu celého Pražského okruhu zcela zablokovat, abychom se s přípravami všech staveb vrátili skoro na začátek. Předmětná žaloba byla podána v poslední možný den tříleté lhůty. Ve svém důsledku to může znamenat odložení dostavby okruhu na neurčito. Existuje zde přeci jasný veřejný zájem okruh hlavního města dostavit a výrazně ulehčit život milionu obyvatel Prahy, stovkám tisíců návštěvníků metropole nebo odvést desetitisíce kamionů z širšího centra města na okraj,“ doplňuje Ťok.

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Roman Srp
Host
Roman Srp

By mě zajímalo, jestli po dostavbě této silnice konečně budou mít na magistrátě koule a omezí provoz skrz centrum….

Anebo budou zase plácat, že to neumí nikdo namodelovat a musí se počkat, jak to bude vypadat po delším měření..? jako s blankou? Jak to asi dopadne. Nová silnice = nová vozidla.

Desper
Host
Desper

Do tří let by mělo být postaveno a i to je o 10 let později než je třeba

mgr.pavel
Host
mgr.pavel

Ale nikoliv. Do tří let můžou začít stavět. V tom optimistickém případě..

mgr.pavel
Host
mgr.pavel

„Priorita všech priorit“ shání po dlouhatánské roky různá povolení, aby se vůbec mohla začít stavět. O výběrovém řízení na zhotovitele a očekávaném odvolávání v něm raději pomlčím.

Jak toto lze slušně komentovat? Snad jen tím vtipem „ještě pět razítek, a začneme stavět“ 🙁