z prahy

Příjezd do Plzně od východu bez omezení, silničáři končí s opravou Rokycanské

I/26 na příjezdu do Plzně. Pramen: ŘSDI/26 na příjezdu do Plzně. Pramen: ŘSD

Podle ŘSD šlo o poslední letošní silniční opravu na území Plzně.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po čtyřech měsících završilo opravu silnice I/26 (Rokycanská) na příjezdu do Plzně od východu. „Nejpozději od pondělí dojde k úplnému zprovoznění opravovaného úseku,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Silničáři od července opravovali zhruba 3,2 kilometru dlouhý úsek silnice od mimoúrovňové křižovatky se silnicí 180 v Kyšicích až po ulici Hřbitovní v Plzni. Opravy se týkaly příjezdu do Plzně.

„V rámci stavebních prací došlo k výměně a zesílení konstrukce vozovky a bylo položeno nové asfaltové souvrství. Součástí stavby byla výměna odvodňovacích žlabů a silničních obrub. Vyměněno bylo také oplocení v bezprostřední blízkosti komunikace,“ sdělil Koloušek. Rekonstrukcí prošel i samostatný sjezd na větvi mimoúrovňové křižovatky s ulicí K Fořtovně.

Opravu silnice I/26 pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla společnost Eurovia, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 36,72 milionu korun bez DPH. Podle ŘSD šlo o poslední letošní silniční opravu na území Plzně.

Tagy I/26 Plzeň ŘSD
1 komentář