Přestupků přibylo, nejčastěji jde o rychlost. Nejvíc pirátů je na severu, nejméně v Praze

Dopravní nehoda, ilustrační foto. Autor: Policie ČRDopravní nehoda, ilustrační foto. Autor: Policie ČR

Počet bodovaných přestupků a trestných činů na silnicích loni vzrostl na 395 tisíc, když předloni činil 380 tisíc. Vůbec nejčastějším

Počet bodovaných přestupků a trestných činů na silnicích loni vzrostl na 395 tisíc, když předloni činil 380 tisíc. Vůbec nejčastějším přestupkem bylo loni překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h, ale více než o 5 km/h. Takového přestupku se dopustila třetina všech bodovaných řidičů, což je více než 130 tisíc případů. Vyplývá to z analýzy Centra dopravního výzkumu, kterou zveřejnilo ministerstvo dopravy.

Druhým přestupkem z hlediska četnosti bylo porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu. Tuto povinnost policisté a úřady potrestali v 17 procentech případů, což je 66 tisíc bodovaných přestupků. Třetím nejčastějším prohřeškem je pak držení mobilního telefonu při řízení. Takových případů bylo 13 procent ze všech bodovaných, v absolutních číslech pak 51 tisíc případů.

Body za přestupky. Pramen: MDČR

Body za přestupky po krajích.
Pramen: MDČR

Čtvrtým bodovaným přestupkem bylo překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více a pátým přestupkem překročení rychlosti o více než 10 km/h, ale méně než 30 km/h mimo obec. Následuje nedání přednosti v jízdě, výraznější překročení rychlosti, nezastavení na červenou nebo na pokyn „Stůj!“, ohrožení pod vlivem návykové látky nebo řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění.

Aktuálně je v registru řidičů 6,8 milionů lidí, z toho alespoň nějaký bod má 7 procent z nich, tedy zhruba každý 14. řidič (480 tisíc). Ze statistik plyne, že lepšími a ukázněnějšími řidiči jsou ženy. Ačkoliv podíl žen – řidiček na celkové řidičské populaci byl v roce 2018 asi 45 % (40 % v roce 2007), podíl bodovaných žen – řidiček je jen 18,8 % (mezi bodovanými) a podíl 12bodových pouhých 7,6 % (mezi 12bodovými).

Dvanáct bodů má na kontě dohromady skoro 40 tisíc řidičů, tedy přes 8 procent všech bodovaných řidičů. Nejvíce silničních pirátů v přepočtu na počet řidičů je v Ústeckém kraji, nejméně v Praze.

Tagy body přestupky
4 komentáře