Přestanou vlaky přispívat na solární elektrárny? Plán na úlevu začnou řešit poslanci

Nákladní vlak ČD Cargo po výjezdu ze stanice Praha - Libeň. Foto: Jan SůraNákladní vlak ČD Cargo po výjezdu ze stanice Praha - Libeň. Foto: Jan Sůra

Poslanci Hospodářského výboru začnou tento týden řešit návrh, který počítá s odstraněním povinnosti železničních dopravců i dopravních podniků platit v

Poslanci Hospodářského výboru začnou tento týden řešit návrh, který počítá s odstraněním povinnosti železničních dopravců i dopravních podniků platit v ceně trakční elektřiny i příspěvek na obnovitelné zdroje. Ročně by tak mohli ušetřit kolem 300 milionů korun.

S návrhem přišlo na jaře sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz, které se inspirovalo podobnou úlevou v Německu.  Hlavní slovo bude mít Energetický regulační úřad (ERÚ).

Železniční dopravci tvrdí, že elektrické vlaky jsou ekologické, přesto jsou poplatkem  znevýhodněni oproti jiným, méně ekologickým druhům dopravy. Poplatek za obnovitelné zdroje energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny či bioplynky, tvoří zhruba 22 procent celkové ceny. Další peníze dostávají producenti elektřiny z obnovitelných zdrojů přímo ze státního rozpočtu.

Debata o změnách podmínek zatím koluje mezi úřady. Ministerstvo dopravy (MD) poslalo nejprve dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s žádostí o řešení problému. To mu odpovědělo, že to je záležitost ERÚ. Mluvčí ERÚ Michal Kebort upozornil, že objem objem podpory vyplácené podporovaným zdrojům energie je v zásadě pevný, ostatně stejně jako okruh adresátů povinnosti příspěvek na obnovitelné zdroje energie platit.

„Za předpokladu, že některé subjekty budou selektivně zproštěny povinnosti hradit tento příspěvek, bude nutné takový výpadek pokrýt jinými finančními prostředky, resp. poměrně tento příspěvek rozpočítat na ostatní poplatníky,“ dodal Kebort. Jinými slovy, pokud dostanou železniční dopravci úlevu, výpadek bude muset zaplatit někdo jiný.

A jiní spotřebitelé by to zřejmě být nemohli. „Příspěvek hrazený spotřebiteli je v současnosti omezen na 495 Kč za 1 MWh odebrané elektrické energie, přičemž tohoto stropu již bylo dosaženo,“ dodal Kebort. To by znamenalo, že peníze navíc by musel platit státní rozpočet. Podle něj navíc takové řešení nese potenciální rizika zakládání neodůvodněné nerovnosti mezi subjekty povinnými tento příspěvek platit. „Bude proto velmi záležet na objektivitě důvodů takového vyloučení drážních provozovatelů z výše uvedené povinnosti, aby případně zvolené řešení bylo systémové a právně obhajitelné,“ míní Kebort

ERÚ ve svém vyjádření uvedlo naději, že diskuze se „nebude omezovat jen na jednu cestu, ale že v konzultaci s vládou, především pak s dotčenými ministerstvy, bude podpořena snaha o hledání jiných, ze systémového pohledu vhodnějších nástrojů, které jsou již standardně zavedeny pro zajištění podpory ekologičtějších způsobů dopravy.“

Jednání hospodářského výboru je naplánované na čtvrtek 14. září.

Tagy ERÚ trakční energie Žesnad.cz
2 komentáře