Pražské MHD se nedaří přetlačit auta. I po zlevnění jízdenek podíl cest autem roste

Pražské metro. Autor: DPPPražské metro. Autor: DPP

Zlevnění pražské MHD nepřineslo očekávaný nárůst počtu cest veřejnou dopravou na úkor osobních vozidel. Podíl cest tramvají, autobusem či metrem

Zlevnění pražské MHD nepřineslo očekávaný nárůst počtu cest veřejnou dopravou na úkor osobních vozidel. Podíl cest tramvají, autobusem či metrem neroste, což nelze říci o individuální dopravě. Automobilů i jejich jízd přibývá. Ukazuje to každoročně vydávaná Ročenka dopravy, kterou sestavuje Technická správa komunikací. Podle ní dopravní výkon automobilů loni na území Prahy stoupl o 3,5 %, u veřejné dopravy výkon narostl o 2,5 %. V případě počtu přepravených cestujících dokonce došlo ve veřejné dopravě k mírnému poklesu.

Veřejná doprava ale v Praze stále vede v podílu všech uskutečněných cest (celkem 49 %), její podíl ale i přes zlevnění a posílení jízdních řádů neroste. Naopak aut po mírném poklesu v minulých letech už dva roky jezdí po městě stále více. Dosahují podílu 29 %. To je rozdíl například oproti Vídni, kde podíl cest autem stále klesá (loni na 27 procent).

„Ve srovnání s předchozím rokem se automobilová doprava na území Prahy v roce 2017, měřená dopravním výkonem na celé komunikační síti, zvýšila v průměru o 3,5 %. Každoroční nárůst automobilové dopravy zaznamenávaný na území hlavního města po roce 1990 se v letech 2008 až 2009 prakticky zastavil a po opětovném významnějším nárůstu v roce 2010 došlo mezi roky 2011 a 2015 víceméně ke stagnaci, kterou od roku 2016 opět vystřídal růst,“ konstatovali autoři ročenky.

Více roste automobilová doprava na takzvaném vnějším kordonu, tedy mimo centrum. Loni posílila o 4,5 %. V centru (podle ročenky území vymezené zhruba Petřínem na západě, Letnou na severu, Negrelliho viaduktem spolu s Riegrovými sady na východě a Vyšehradem na jihu) se doprava zvýšila o 2,3 %.

Počet registrovaných aut v Praze loni stoupl o necelých padesát tisíc na 844 tisíc, částečně je ale statistika ovlivněna i tím, že se v Praze často registrují auta na leasing, která pak jezdí úplně jinde. Na jedno auto připadá 1,5 obyvatele. „Toto číslo je jedno z největších v Evropě, čímž je v podstatě Praha znevýhodněna, protože je velký tlak na komunikační síť vozidlovou dopravou, takže je určitě snaha dobudovat hromadnou dopravu tak, aby atraktivita MHD přetáhla i z automobilů účastníky silničního provozu,“ řekl Vladimír Kadlec, ředitel Úseku dopravního inženýrství TSK. Průměrně jede v Praze každé auto obsazené 1,3 člověka.

Zajímavá data ukazuje i porovnání v delším čase. Ranní špička se přesunula postupně z času mezi 6 a 7 hodinou na dobu mezi osmou a devátou. Současně se snižují rozdíly mezi dopravní špičkou a sedlem, jinými slovy doprava je silná průběžně celý den. Mírně silnější provoz je ve středu, čtvrtek a pátek oproti pondělí a úterý, v porovnání s jinými roky stoupl také podíl ledna a února na celkovém provozu. To je důsledek mírnějších zim.

Statistika ukazuje i vytíženost jednotlivých komunikací: nejvíce aut jezdí po Barrandovském mostě – 142 tisíc denně. Nejvytíženějším tunelem byl pak loni Zlíchovský s 90 tisíci aut denně. Dejvický tunel v komplexu Blanka je těsně druhý.

Ve veřejné dopravě přitom loni počet cestujících statisticky mírně klesl: v rámci Pražské integrované dopravy na území Prahy z 1,278 miliardy cestujících na 1,261 miliardy cestujících. Podle náměstka ředitele organizace ROPID Martina Šubrta jsou ale čísla zkreslena uzavírkami některých stanic metra. „Jelikož roční údaje se přepočítávají různými koeficienty z denních údajů a v případě metra z dat ze sčítačů na vstupech do stanic, v roce 2017 měly na tyto výpočty zásadní vliv uzavírky a omezení stanic a vestibulů metra, například Muzeum, Palmovka, Anděl, Skalka,“ uvedl Šubrt. Statistiku tak táhne dolů právě metro, i když autobusy a tramvaje hlásí nárůst.

Dopravní výkon, tedy počet ujetých kilometrů, loni stoupl ze 181 na 185 milionů vozokilometrů. Největší nárůst zaznamenala příměstská doprava, především zapojením dalších vlaků do systému PID.

Tagy individuální versus hromadná doprava MHD PID praha Ročenka dopravy Praha
44 komentářů