LOT 3a leaderboard

Praha prověří možnost zakrytí budoucí Radlické radiály, zadá studii

Rozvadovská spojka. Pramen: Aktron/Wikimedia Commons.Rozvadovská spojka. Pramen: Aktron/Wikimedia Commons.

Město Praha přehodnotí podobu budoucí Radlické radiály, která má být na západě města pokračováním takzvané Rozvadovské spojky dokončené před 40

Město Praha přehodnotí podobu budoucí Radlické radiály, která má být na západě města pokračováním takzvané Rozvadovské spojky dokončené před 40 lety. Městská rada dnes schválila vypsání veřejné zakázky na technickou studii, ze které má vzejít nová podoba budoucí spojky vnějšího a vnitřního okruhu.

Studie se má zaměřit na úsek mezi mimoúrovňovou křižovatkou Bucharova, kde dnes Rozvadovská spojka provizorně končí, a mimoúrovňovou křižovatkou u stanice metra Nové Butovice. Bude řešit především možnosti zakrytí radiály a možnost jejího vedení bez uvažované estakády, tedy její umístění na úroveň terénu. Tím by se musela změnit i podoba mimoúrovňové křižovatky s Řeporyjskou ulicí.

„Studie bude pracovat s požadavky místních občanských iniciativ a zároveň zohlední snahu hlavního města Prahy, které chce koncepčně a moderně řešit okolí dopravních staveb podobně jako tomu bude například u nové podoby Městského okruhu. Významné dopravní uzly nemusí ve městě způsobovat nepropustné krátery. Studie ukáže, jak se k tomuto výsledku dostaneme. Původní varianta nebyla projednatelná. Svou podobou a funkčností zapadala do 90. let a zvedla se proti ní vlna nevole ze strany místních. Tímto celému projektu dáváme novou šanci,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Ze studie má vzejít několik variant, které nebudou bránit urbanistickému rozvoji místa“. Zhruba 5,5 kilometru dlouhá Radlická radiála má podle původního projektu zahrnovat pět mimoúrovňových křižovatek a tři tunely, polovina trasy má podle dřívějších plánů vést pod zemí. Původní odhad nákladů byl 14 miliard korun, zvažované úpravy by však stavbu prodražily. Projekt je v územním řízení, které se ale kvůli námitkám stále protahuje.

Tagy Hlavní město Praha Radlická radiála Rozvadovská spojka Top
50 komentářů