egoe-plus
Komerční sdělení

Pozvánka na konferenci Dopravní chování v datech

Konference doprava v datech
Konference doprava v datech

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Vás srdečně zve na konferenci Dopravní chování v datech, která se bude konat 31. října 2018 v sídle instituce na adrese Líšeňská 33a, Brno.

Řízení a plánování dopravy ve městě 21. století se neobejde bez znalosti chování účastníků dopravy. Znalost dopravního chování lze získat pouze skrze systematické měření a zjišťování prostorových, časových a dalších aspektů cestování. Cílem této konference je otevřít mezioborovou diskusi o datech o dopravním chování, jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy a dopravní poptávky.

Vítána je zvláště účast odborníků a specialistů dopravních úřadů, správců dopravní infrastruktury, koordinátorů dopravní obslužnosti, osobních dopravců, univerzit, nezávislých organizací, zájmových sdružení a soukromých konzultačních firem v oblasti dopravního plánování a řízení dopravy.

Oficiální část konference proběhne ve středu 31. října 2018. Program bude rozdělen do čtyř tematických bloků, které se věnují problematice:

  • Metodologie dopravních průzkumů
  • Aplikace dat z dopravních průzkumů
  • Metody zkoumání dopravního chování
  • Využití dat o dopravním chování

Konferenci bude předcházet doprovodný program v úterý 30. října 2018, zahrnující neoficiální zahájení konference, tematickou exkurzi a neformální společnou večeři v restauraci.

Máte-li zájem o účast na konferenci, registrujte se prosím do 15. října 2018 na stránkách konference www.dopravavdatech.cz, kde naleznete také podrobný program konference.

Konference se uskuteční pod záštitou JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje, a s podporou Ministerstva dopravy ČR.