egoe-plus
Cestovní ruch Infrastruktura Nákladní doprava Vodní doprava

Povodí Vltavy vybagruje Smíchovský přístav za 150 milionů

Autor: Jvs – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1868487
Smíchovský přístav. Autor: Jvs – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1868487

Státní podnik Povodí Vltavy se chce v prvním čtvrtletí příštího roku pustit na výrazné úpravy Smíchovského přístavu. Půjde o odtěžení nánosů a usazenin ze dna; podnik aktuálně hledá zhotovitelskou firmu. Odhadované náklady činí 150 milionů korun.

„Odtěžení sedimentů ze dna koryta toku v ochranném přístavu Praha-Smíchov vychází z povinností státního podniku Povodí Vltavy jako správce vodní části tohoto přístavu. Odtěžení je nutné proto, že usazené sedimenty nedovolují v plné míře využít kapacitu přístavu,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Cílem je zvýšení plavební hloubky, v dolní (severní) části přístavu na 2,1 metru a v horní (jižní) části přístavu na 1,8 metru. Nánosy se budou těžit pomocí plovoucích bagrů z vodní hladiny, odvážet je budou lodě.

Podle Roldána se to obejde bez nuceného přemístění kotvících plavidel. „Případná manipulace s kotvícími plavidly a zařízeními v přístavu může probíhat pouze na základě písemné dohody osoby oprávněné jednat jménem majitele tohoto plavidla a osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele akce,“ doplnil mluvčí.

Smíchovský přístav vznikl na přelomu 19. a 20. století oddělením Císařské louky od smíchovského břehu. Jde o veřejný přístav, který spravuje společnost České přístavy. Vedle nákladní dopravy slouží i rekreačním lodím a pro kotvení hausbotů.