Povodí Vltavy postaví v Budějovicích čtvrtkilometrovou přístavní hranu

Vltava v Českých Budějovicích pod Jiráskovým jezem. Původní stav. Pramen: Povodí VltavyVltava v Českých Budějovicích pod Jiráskovým jezem. Původní stav. Pramen: Povodí Vltavy

Vltavská cesta v Budějovicích se změní. Vznikne nové přístaviště na pravém břehu.

Konec splavné vltavské vodní cesty v Českých Budějovicích bude od příštího roku pro vůdce malých a rekreačních plavidel mnohem přívětivější. Povodí Vltavy hodlá u náplavky pod Dlouhým mostem zbudovat novou přístavní hranu. Tendr chce vypsat ještě v září, stavební práce by měly skončit v srpnu příštího roku.

Půjde o výrazné rozšíření možností pro přistání nedaleko centra města. Současné přístaviště Lannova loděnice, které slouží od srpna 2010, kapacitně nedostačuje, kvůli čemuž zde vzniká napětí mezi velkými výletními loděmi a malými plavidly. Navíc je „nešikovně“ na levém břehu, odkud je to dál do centra.

Nová přístavní hrana vznikne na pravém břehu a bude 255 metrů dlouhá. Podle Povodí má mít „historický vzhled, kde obslužné molo plní zároveň funkci chodníku navazujícího na obou koncích na stávající vyhlídkovou pěšinu po hraně břehu řeky“.

Svah nad přístavní hranou má být částečně přírodní, tedy v podobě trávníku s vrbovými keři. Součástí svahu budou přístupové schody navazující na sousední parkoviště a pobytové rekreační schody, které budou obloženy dřevěnými fošnami určenými k sezení. Město zde do budoucna uvažuje o zbudování herních prvků, a to včetně umělého vltavského kanálu určeného k odpočinku a zábavě. Celý prostor se tím má výrazně proměnit.

Možná budoucí podoba vltavské náplavky pod Dlouhým mostem v ČB. Pramen: Město České Budějovice

Možná budoucí podoba vltavské náplavky pod Dlouhým mostem v ČB. Pramen: Město České Budějovice

V plánu Ředitelství vodních cest je i prodloužení celé vodní cesty až na Malši do samotného historického jádra města, což bude vyžadovat zbudování nové plavební komory na Jiráskově jezu.

Tagy Povodí Vltavy přístav České Budějovice seznam vltavská vodní cesta
4 komentáře