dpp

Polovina lidí přiznává, že nezaplatí za parkování, pokud se v systému nevyzná

Parkovací automat v Olomouci. Foto: olomouc.euParkovací automat v Olomouci. Foto: olomouc.eu

Průzkum ukazuje, jaký způsob platby parkovného řidiči nesnáší a co je nejvíce stresuje.

Britské zastoupení automobilky Škoda Auto si nechalo mezi 2000 tamními řidiči udělat průzkum ohledně parkovacích návyků.

Na setkání České parkovací asociace ho prezentoval zástupce divize Škoda X Jan Edlman. Jednotlivé odpovědi Škoda roztřídila podle věku a pohlaví respondentů.

Z průzkumu vyplynulo, že téměř polovina respondentů (47 procent) někdy nezaplatila za parkování, protože byl konkrétní proces placení příliš složitý.

Pozoruhodné je, že nejčastěji to uváděla věková skupina 18–24 let, u které se obecně předpokládá, že má k moderním technologiím pozitivní vztah. Teprve v závěsu za mladými jsou senioři nad 55 let. Problémy s pochopením parkovacího systému přiznávají muži i ženy zhruba stejně.

Přes 30 procent Britů přiznalo, že někdy dostalo pokutu za nezaplacení parkování, převládají nejmladší řidiči. Obecně jsou tak starší řidiči zodpovědnější.

Další otázka zjišťovala, kolik času jsou lidé ochotni pochopení systému věnovat a kdy své úsilí vzdávají. Jde například o dobu hledání parkovacího automatu nebo instalace aplikace. Průměrná hranice je 6,9 minuty, nejčastěji lidé uváděli jako nejdelší dobu, kterou procesu věnovali 3–5 minut. Strávený čas přitom roste s věkem, trpělivost je větší u žen.

Jan Edlman poukázal na to, že například v Praze je tolerance parkovacího systému mezi zaparkováním a platbou nastavena na 3–5 minut. Ukazuje se však, že starším věkovým skupinám to nestačí. Skoro třetina starších 55 let totiž potřebuje více než deset minut.

Jaké způsoby jsou nejméně oblíbené

Výzkumníci se respondentů ptali také na to, jaký je jejich nejméně oblíbený způsob placení parkovného. Zde výsledky opět ovlivňoval věk. Mladí obecně nesnáší chození k parkovacím automatům, starší lidé zase parkovací aplikace ve smartphonech.

V celkových číslech je pro Brity nejhorší platit pomocí automatizovaného telefonního hovoru. To je starší forma platby, která se v Česku nikdy nepoužívala, v zahraničí na ni však ještě je možné narazit.

Na druhém místě neoblíbenosti jsou překvapivě mobilní aplikace, které vadí čtvrtině respondentů. Následují automaty s 18 procenty nepřátel. Osmi procentům lidí vadí placení u výběrčího, pět procent respondentů nerado posílá SMS.

Samotná platba za parkování je pro většinu řidičů velmi obtěžující, přirovnávají ji k návštěvě u zubaře.

Stres při parkování jim také často připomíná pocit, jako když přijdou pozdě do práce. Muže parkování stresuje podobně jako hádka. Ženy však toto přirovnání volí o poznání méně.

Starší průzkumy věnující se tomuto tématu například uváděly, že hledání parkovacího místa je v Německu druhý největší stres a průměrný Ital jím zase stráví v součtu půl roku života.

Tagy parkování Škoda Auto
81 komentářů