cargo

Políček Kapschi. Předseda ÚOHS zvrátil zrušení velkého mýtného tendru

Mýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan SůraMýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Ministerstvo dopravy si v administrativní tahanici s Kapschem o osud velkého mýtného tendru připsalo důležitý bod. Předseda Úřadu pro ochranu

Ministerstvo dopravy si v administrativní tahanici s Kapschem o osud velkého mýtného tendru připsalo důležitý bod. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj vrátil znovu do hry výběrové řízení na provozovatele mýtného systému, které v květnu zrušili jeho podřízení. Rafaj zrušil prvoinstanční rozhodnutí a věc vrátil k novému projednání. Vyhověl tak rozkladu ministerstva dopravy. Stále však platí předběžné opatření, které zakazuje ministerstvu uzavřít smlouvu s vítězem.

Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení v prvním stupni byla netransparentnost při předávání části zadávací dokumentace na přepisovatelných datových nosičích (tzv. flash discích), jejichž obsah nebyl zajištěn proti případné změně a nebylo možno takové změny obsahu ani zpětně přezkoumat.

Podle Rafaje ale nebyly „dostatečně zohledněny některé významné okolnosti případu.“ Úřad podle něj v první instanci nezvážil skutečnost, že obsahem sporné části zadávací dokumentace byly informace o stávajícím mýtném systému, jejichž autorem byl sám navrhovatel, tedy Kapsch.

„Podstatnou součástí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je totiž tvrzení újmy ze strany navrhovatele, avšak v daném případě netransparentnost předání této části zadávací dokumentace rozporoval sám její autor, tedy navrhovatel. Naopak žádný z dalších účastníků zadávacího řízení způsob ani obsah této části dokumentace nerozporoval. Navíc navrhovatel výslovně ve svém návrhu neuvedl, v čem měla spočívat újma na jeho právech,“ píše předseda ÚOHS.

Podle něj byly sice první závěry ohledně pochybností o transparentnosti technického řešení předání části zadávací dokumentace správné, zároveň je třeba v úvahách dostatečně posoudit skutečné provedení změn části zadávací dokumentace. Předseda odmítl i druhou část námitek Kapsche, která se týkala nejasně stanoveného rozsahu zpoplatněné sítě. Všichni uchazeči prý měli stejné podmínky.

Stát hledal pomocí tendru provozovatele mýtného systému na deset let od roku 2020. Vítězem tendru vyhlásil ministr dopravy Dan Ťok už v dubnu konsorcium Czech Toll/Sky Toll, které přišlo s nejnižší cenou (10,8 miliardy). Následně ale ÚOHS soutěž na popud Kapsche zrušil, proti čemuž podalo ministerstvo rozklad k předsedovi úřadu.

Vedle konsorcia Czech Toll (spolu se slovenskou Sky Toll) a Kapsche soutěžily i německá T-Systems International, která je součástí telekomunikační společnosti Deutsche Telekom, maďarský výběrčí mýta National Toll Payment Services, který nabídku podal s partnerskou i-Cell Mobilsoft a tuzemským výrobcem dopravních systémů Eltodo.

„Společnost CzechToll rozhodnutí vítá. Současný systém na výběr mýta je technologicky i morálně zastaralý a naší nabídkou ve férovém tendru jsme dokázali, že jeho provoz, realizovaný společností Kapsch, je drahý. Věříme, že je čas na změnu dodavatele, a jsme připraveni provozovat kvalitnější a technologicky vyspělý mýtný systém za řádově méně peněz,“ reagoval na dnešní rozhodnutí ÚOHS mluvčí společnosti CzechToll Miroslav Beneš.

Vyjádření společnosti Kapsch

„Překvapilo nás to, zvláště v kontextu jen několik týdnů starého rozhodnutí ÚOHS ve věci dostavby dálnice D35, kde za obdobné ale podstatně menší změny v zadávací dokumentaci celou zakázku zrušil. Na druhou stranu vítáme, že se antimonopolní úřad v obnoveném správním řízení dostane k prozkoumání dalších ještě nevypořádaných námitek, které podle našeho názoru představují ještě zásadnější důvody ke zrušení nevydařeného mýtného tendru. S ohledem na stále platné předběžné opatření zakazující ministerstvu dopravy podepsat smlouvu s vítězem a v kontextu rychle se krátícího času, chceme deklarovat naši připravenost hledat spolu se státem zákonné varianty řešení komplikované situace. Tím může být jak rychlý přechod provozování mýta na stát, přičemž ministerstvo má na stole stále platnou nabídku na odkup naší firmy, tak i uspořádání otevřeného tendru na provoz stávajícího státního systému, který by nezabral více než rok,“ uvedl Karel Feix, generální ředitel společnosti Kapsch.

Tagy dálnice kapsch Ministerstvo dopravy mýto ÚOHS
1 komentář