LOT 3a leaderboard

Platnost technických prohlídek vozidel se prodlužuje o deset měsíců

Nakládka vozidel na autovlak. Autor: České dráhyNakládka vozidel na autovlak. Autor: České dráhy

Prodloužení platnosti se týká také průkazů profesní způsobilosti řidiče, licencí strojvedoucích nebo průkazů vůdců plavidel.

V sobotu vstoupí ve státech Evropské unie v platnost opatření, které prodlužuje platnost propadlých řidičských průkazů a technických kontrol o deset měsíců. Nová úprava se týká dokladů, které propadly (nebo propadnou) v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Evropské opatření Omnibus II navazuje na podobný eurounijní program Omnibus I pro období od 1. února do 31. srpna loňského roku. Deset měsíců si motoristé mohou připočítat od data propadnutí dokladu. Zpětná platnost k loňskému září se týká především propadlých řidičských průkazů, na které se dosud vztahoval šestiměsíční národní pardon; s takovými průkazy ale nebylo možné vyjet do zahraničí.

Pokud jde o technické kontroly, žádný národní pardon neexistoval, proto dosud platilo, že s propadlou TK se nesmí jezdit. Po 6. březnu ale lze bez nebezpečí pokuty vyjet s propadlou kontrolou a jezdit takto deset měsíců od data propadnutí.

„V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých oblastech dopravy u nás využívat,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Doplnil nicméně, že úřady i STK zůstávají otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a kontrolou projít. Ministerstvo to dokonce doporučuje. „Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně,“ sdělilo MD.

Prodloužení platnosti se týká vedle řidičských průkazů a pravidelných technických prohlídek také průkazů profesní způsobilosti řidiče, licencí strojvedoucích nebo průkazů vůdců plavidel. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Příklady životních situací podle ministerstva dopravy

· Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020. Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021.

· Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března 2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.

V silniční nákladní dopravě se Omnibus II týká i následujících nařízení:

1071/2009

· Prokázání finanční způsobilosti lze prodloužit až o 12 měsíců (běžně lze prodloužit až o 6 měsíců)

1072/2009

· Prodloužení platnosti eurolicencí a osvědčení řidičů (třetizemci) o 10 měsíců

1073/2009

· Prodloužení platnosti eurolicencí

· Povolovací řízení se prodlužuje na 3 a 6 měsíců (z 2 (pro sdělení stanoviska) a ze 4 (pro vydání povolení od podání žádosti) měsíců)

165/2014

· Ověření tachografu se musí provést do 10 měsíců od data, kdy mělo být provedeno

· Vydání karty při její obnově nebo náhradě do 2 měsíců od podání žádosti, řídit lze i bez ní

V železniční dopravě se týká:

směrnice 2007/59:

· Platnost licencí a osvědčení strojvedoucích, jež uplyne v referenčním období, lze prodloužit až o 10 měsíců; stejně tak lze prodloužit až o 10 měsíců lhůty pro pravidelné zdravotní prohlídky a přezkoušení odborné způsobilosti strojvedoucích;

směrnice 2016/798:

· Platnost osvědčení dopravce lze prodloužit až o 10 měsíců;

směrnice 2012/34/EU:

· Lhůta pro provedení pravidelných přezkumů finanční způsobilosti železničních podniků se prodlužuje až o 10 měsíců.

Ve vodní dopravě se týká:

Směrnice Rady 96/50/ES o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení kapitánů pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

· Vyžaduje, aby držitelé osvědčení velitele plavidla po dosažení věku 65 let v následujících třech měsících a následně každý rok absolvovali lékařskou prohlídku.

Směrnice EP a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby

· Kterou se mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES, omezuje dobu platnosti osvědčení Unie pro vnitrozemskou platbu.

 

Tagy prodloužení platnosti průkazů řidičské průkazy seznam Stanice technické kontroly STK
52 komentářů