PKP Cargo prodává speditérskou značku Čechofracht

Značka Čechofracht. Pramen: PKP Cargo IntenationalZnačka Čechofracht. Pramen: PKP Cargo Intenational

Téměř 70 let stará československá speditérská značka je na prodej.

Společnost PKP Cargo Internatonal nabídla k prodeji speditérskou značku Čechofracht, která vznikla jako název pro státem kontrolovaný podnik zahraničního obchodu v roce 1952. PKP Cargo nabízí textovou a grafickou podobu známky, samotná činnost firmy byla převedena v rámci reorganizace pod mateřskou společnost.

PKP Cargo prezentuje Čechofracht jako značku s „velmi bohatou historii a dodnes je světoznámým symbolem námořní plavby, letecké, silniční a železniční dopravy, spedice a zasilatelství nejen u nás, ale po celém světě“.

Státní podnik pro námořní dopravu Čechofracht vznikl v lednu 1952 a po svém založení disponoval první československou poválečnou lodí Republika. Do působnosti Čechofrachtu byla převedena veškerá činnost Československé akciové společnosti pro mezinárodní zasílatelství související s provozováním námořní plavby vlastními i najatými plavidly, nákupem a prodejem plavidel, najímáním lodního prostoru, zastupováním zahraničních námořních rejdařství, dopravních společností a další agenda. V roce 1958 došlo k rozšíření předmětu podnikání Čechofrachtu o mezinárodní zasílatelství.

Po ukončení aktivit v námořní dopravě v roce 1959 se Čechofracht věnoval zahraničnímu obchodu. Soustředil ve svých rukách veškerý československý export i import a jako jeden z prvních zavedl v tuzemsku kontejnerovou přepravu. Podnik se zaměřoval především na silniční, železniční a leteckou přepravu. Stal se například členem Mezinárodního sdružení letecké dopravy (IATA).

V roce 1991 došlo k transformaci na akciovou společnost. O čtyři roky později se společnost přestěhovala do nového terminálu v Praze-Hostivaři, čímž rozšířila služby o skladovou logistiku. Od roku 2010 je členem skupiny PKP Cargo International (tehdy AWT).

Indikativní nabídky na zakoupení ochranné známky Čechofracht mohou zájemci zasílat do 30. září.

Tagy Čechofracht PKP Cargo International
5 komentářů