cargo

Pardubický krajský úřad zahájil územní řízení na část úseku D35 u Litomyšle

Vizualizace D35 u LitomyšleVizualizace D35 u Litomyšle

Krajský úřad v Pardubicích zahájil územní řízení na úsek dálnice D35 Litomyšl –⁠ Janov, 1. etapa. Některým lidem, spolkům a

Krajský úřad v Pardubicích zahájil územní řízení na úsek dálnice D35 Litomyšl –⁠ Janov, 1. etapa. Některým lidem, spolkům a obcím z okolí v této části dlouhodobě vadí zvolená trasa, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ji chce vést středem koridoru, který schválilo město Litomyšl. Před rozhodnutím se uskuteční také veřejné ústní projednání, vyplývá to z dokumentu na úřední desce Pardubického kraje.

Úsek čtyřpruhové dálnice měří 5 310 metrů, jeho součástí budou čtyři dálniční mosty a tři nadjezdy. Bude také nutné přeložit části některých silnic a místních komunikací.

Jedna z předchozích variant zvažovala vedení silnice nikoli po náspech, ale v zářezu. Zastupitelstvo Litomyšle před dvěma lety o jeden hlas doporučilo původní variantu. Lidé z obcí Strakov či Janov se s tím ale nesmířili. Veřejné projednání se uskuteční 23. června ve 13:30 ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli.

ŘSD před časem přislíbilo, že začne podle připomínek připravovat návrhy na úpravu dálnice, například na výstavbu valů, protihlukových stěn, hustší osázení zelení a bude uvažovat o úpravě výškového profilu trasy. Změny by měly pomoci snížit hlučnost a další nepříjemné vlivy dálnice na okolí.

ŘSD žádá o územní rozhodnutí platné pět let. Důvodem je velký rozsah liniové stavby, časově náročné zpracování projektové dokumentace a komplikované projednávání stavby s úřady i vlastníky pozemků.

Platné územní rozhodnutí zatím nemá předchozí úsek D35 Džbánov –⁠ Litomyšl. Přišly proti němu námitky, o odvolání bude rozhodovat krajský úřad.

D35 Litomyšl - Janov

D35 Litomyšl – Janov

ČTK

Tagy D35 D35 Litomyšl - Janov Pardubický kraj
15 komentářů