cargo

Pantery pro Bechyňku? Podle Škody nepotřebují žádné zásadní úpravy

RegioPanter pro Plzeňský kraj. Foto: České dráhyRegioPanter pro Plzeňský kraj. Foto: České dráhy

Deník Zdopravy.cz přináší pohled vedoucího oddělení Elektrické projekty plzeňské Škody Transportation Milana Šrámka na případné nasazení jednotek RegioPanter na trati

Deník Zdopravy.cz přináší pohled vedoucího oddělení Elektrické projekty plzeňské Škody Transportation Milana Šrámka na případné nasazení jednotek RegioPanter na trati Tábor – Bechyně pod napětím 1,5 kV. Podle Šrámka není nijak zásadním problémem upravit Pantery na třísystémové (1,5 kV, 3 kV a 25 kV). Mezitím se ale připravuje konverze Bechyňky na 25 kV. Článek přináší i aktuální informace o stavu zakázky Českých drah na novou generaci Panterů.

Škoda Transportation připravuje od srpna zahájení statických zkoušek prvních dokončených dvouvozových jednotek RegioPanter z nové série řady 650.2 pro České dráhy. Z kontraktu na padesát dvouvozových vlaků, podepsaného v březnu 2019, jsou čtyři prototypové soupravy určeny pro linku Plzeň – Karlovy Vary, dalších 27 bude určeno pro regionální dopravu v Plzeňském, Jihočeském kraji a na Vysočině. Zbývajících 19 jednotek může být objednáno v rámci opce.

Jednotky jsou vedle mobilní části zabezpečovače ETCS L2 BL3 či optimalizovaných podvozků vybaveny pro splnění aktuálně platných norem například i upravenou elektrickou výzbrojí. Testům na jednotkách samotných předcházelo několik stendových zkoušek, jejichž úkolem bylo prověřit spolupráci nových zařízení před typovými zkouškami. Jednou z nich byla mj. i zkouška napájení pohonu napětím 1,5 kV s pozitivním výsledkem. V případě potřeby zajištění provozu Panterů i na této soustavě, která je například na naší první elektrizované trati z Tábora do Bechyně, by se tak podařilo skloubit provoz moderními vozidly při zachování možnosti provozu historických vlaků, neboť zachování kulturně-společenské a turistické funkce této dráhy je jedním z požadavků místních samospráv.

Jednotky by k provozu i na soustavě 1,5 kV nepotřebovaly žádné zásadní úpravy, vícenáklad na několik odlišných vysokonapěťových komponentů a úpravu řídicích softwarů by pro tři až šest vlaků představoval v souhrnu sumu v řádu jednotek milionů Kč. Provozovatel by přitom těžil jak ze shodnosti náhradních dílů a jednotných obslužných a údržbových manuálů, tak i z možnosti provádět údržbu těchto vlaků v nově připravovaném depu ČD v Českých Budějovicích. Navíc v technických podmínkách vozidla uvádíme průjezd minimálních poloměrů oblouků 120 metrů (na dráze jsou oblouky až 127 metrů).

Zkoušky nových jednotek pro linku Plzeň – Karlovy Vary mají na ŽZO Cerhenice začít v listopadu.

Milan Šrámek

Tagy RegioPanter Škoda Transportation Top trať Tábor - Bechyně
82 komentářů