cargo

Ostrava vymění most přes Ostravici, počítá s plamennými chrliči

Nový most přes Ostravici. Vizualizace: Roman KouckýNový most přes Ostravici. Vizualizace: Roman Koucký

Most má být jednou z nových dominant města.

Ostrava má mít jednu z nových architektonických dominant města v podobě nového mostu přes Ostravici od architekta Romana Kouckého. Nahradit má dva stávající mosty ve špatném stavu, které spojují oblast Nové Karoliny v Moravské Ostravě se Slezskou Ostravou.

Nový most má město přijít na zhruba 200 milionů korun. Pro město má být klíčovým prvkem k propojení nově budované čtvrti Karolina a budoucího multifunkčního areálu Ostravské univerzity. Architektonická kancelář Romana Kouckého vyhrála soutěž na přípravu mostu, kterou organizoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Koucký je autorem například Trojského mostu v Praze či Mariánského mostu v Ústí nad Labem.

Koucký svůj návrh vysvětluje i tím, že most spojuje části Ostravy, které mají každá jiný charakter. „Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou. Jakou by vzepjaté zvíře ze znaků obou měst stálo každé na svém břehu, položilo svou sílu na břeh protější a spolu tak překlenuly řeku,“ popsal svůj návrh.

Hotovo v roce 2025

Most bude mít dvoupruhovou vozovku, na konzolách po stranách jsou dva chodníky s kombinovaným provozem chodců a cyklistů. Na obou březích má most stejnou nadmořskou výšku a nejvyšší bod mostovky je uprostřed mostu. Projekt má být hotový do roku 2023, kompletně hotovo má být v roce 2025.

Stávající dva mosty jsou v majetku kraje, město se s ním dohodlo na tom, že investorem nového bude radnice za přispění kraje. „Předložený návrh tak již nyní reflektuje připravované i realizované infrastrukturní projekty města a je definován v širším rozsahu než prostou rekonstrukcí stávajícího mostu, např. vazbou na nábřeží, cyklostezky či prodloužení ulice Pivovarské, resp. nově plánovanou ulici ‘Univerzitní‘,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Nový most bude vstupem do území od Frýdecké silnice, ze Slezské Ostravy a má být postaven na místě stávajících a dožilých konstrukcí předpjatých betonových mostů ze sedmdesátých let minulého století. Most bude užší a kratší a stane se symbolem přeměny periférie v město.

Bezúdržbový most s motivy koníka a kamzíka

Podle Kouckého se tvar mostu zdá na první pohled asymetrický, vychází ale ze své staticky symetrické konstrukce. Most nesou dva příhradové spojité nosníky o výrazně nestejných rozpětích (70 a 10 m), které jsou symetrické přes diagonálu mostu. Hlavní nosníky jsou v místě podepření pilířem, vždy 10 m od opěry, zajištěny proti vybočení rámem překračujícím chodník a kotveným do pilíře. Konstrukce tak vytváří dvě výrazné brány/věže, vždy na příslušném břehu. Tyto body jsou věnovány městským znakům s výraznými motivy „koníka a kamzíka“. Brány budou doplněny výtvarnými díly na pilířích obou nábřeží a vysokými stožáry. Dvě velké vlajky vlající z břehových pilířů nad oběma hlavními nosníky, dodávají mostu pohyb a živost.

Most bude ocelový, což má i připomínat hutní průmysl v Ostravě. Ocelová konstrukce je navržena z patinující oceli jako bezúdržbová. Požadavku životnosti odpovídá i návrh konstrukčních detailů. Mostovka je železobetonová s živičným povrchem. Na chodnících jsou aglomerované plastové desky bílé barvy kladené s minimálními mezerami. Vzhledem k městskému charakteru mostu nejsou na mostě svodidla. Optické prodloužení mostu zajišťují zúžené opěry, na kterých pokračují ocelové konzoly chodníků. Most tak vypadá dlouhý celkem 100 m.

Zvláštností nového mostu má být i plynové potrubí. To bude rozvádět plyn k jednotlivým sochařsky pojatým hořákům/chrličům. Ty budou chrlit ‘věčné ohně‘ na vnější straně zábradlí. Mají připomínat průmyslovou zónu Ostravy 19. století. Kompletně je projekt popsán na stránkách města.

Stávající most přes Ostravici. Foto: Ostrava.czNový most přes Ostravici. Vizualizace: Roman KouckýNový most přes Ostravici. Vizualizace: Roman KouckýNový most přes Ostravici. Vizualizace: Roman KouckýNový most přes Ostravici. Vizualizace: Roman KouckýNový most přes Ostravici. Vizualizace: Roman Koucký
Tagy most přes Ostravici ostrava Roman Koucký seznam
40 komentářů