Ostrava opraví ulici Přemyslovců v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, přibudou cyklopruhy a sníží se rychlost

Ulice Přemyslovců v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kterou čeká rekonstrukce. Zdroj: OstravaUlice Přemyslovců v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kterou čeká rekonstrukce. Zdroj: Ostrava

Rekonstrukce ulice počítá i s novým řešením zeleně a s prvky modrozelené infrastruktury.

Rozsáhlou rekonstrukcí projde ostravská ulice Přemyslovců v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Týkat se bude stávající kanalizace a vodovodu, navazovat budou práce na pozemní komunikaci a proměna celé lokality. Zahájení je plánováno na 20. března, hotovo by mělo být zhruba za rok a půl, tedy 30. září příštího roku. Rekonstruovat se bude i severní část ulice 1. máje. Náklady na stavbu vodovodu a kanalizace činí necelých 105 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem je firma Staspo.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace budou zahájeny v ulici 1. máje, konkrétně v úseku od ulice 28. října po ulici Martinskou. V tomto uvedeném úseku si práce vyžádají úplnou uzavírku jízdního pruhu ve směru na Vítkovice. Délka uzavírky bude 135 metrů. Tato fáze bude ukončena po téměř dvou měsících, 14. května tohoto roku.

Deset úseků i celkové uzavírky

Bezprostředně na zmíněnou fázi prací naváže rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců. I zde dojde po dobu stavebních prací k úpravám dopravního režimu, a to formou uzavírek jednotlivých pracovních úseků. Těchto úseků bude celkem deset a práce začne od kruhového objezdu, který se nachází na ulici Novoveská. V celkem pěti etapách se bude rekonstruovat pravý jízdní pruh ve směru k ulici 28. října, následovat bude obdobných pět etap v opačném jízdním pruhu, kdy jednotlivé fáze budou realizovány od ulice 28. října směrem k ulici Novoveská.

Všech těchto deset etap bude mít stejný dopravní režim, kdy v daném pracovním úseku bude celková uzavírka pro individuální automobilovou dopravu, vjezd či průjezd bude povolen v kyvadlovém režimu pouze integrovanému záchrannému systému, rezidentům a podnikatelům po nezbytné předchozí domluvě se stavbou a městské hromadné dopravě, která zůstane po celou dobu stavby v plném provozu, pouze dojde k drobným přesunům zastávek. Obslužnost obchodů, vstupy do nemovitostí a Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky budou po celou dobu stavby bez omezení, s krátkodobou výjimkou při dopojování přípojek, kdy o těchto skutečnostech bude stavba vždy dopředu informovat danou nemovitost. Detailní časový harmonogram všech etap naleznou zájemci na webu města.

Lokalita, ve které se nachází rekonstruovaná ulice.Zdroj: Google Maps

Lokalita, ve které se nachází rekonstruovaná ulice.
Zdroj: Google Maps

Na stavbu vodovodu a kanalizace naváže rekonstrukce povrchů ulice Přemyslovců. Časový harmonogram prací bude postupně blíže specifikován. Úprava uspořádání dopravy počítá se snížením povolené rychlosti na 30 km/h, a to v úseku od Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky po Mariánské náměstí. Zklidnění umožní bezpečný pohyb cyklistů v hlavním dopravním prostoru, od úřadu po ulici Novoveskou pak vzniknou samostatné cyklopruhy v obou směrech. Nová parkovací místa jsou situována do úseku domů s obchodním parterem. Autobusová zastávka Korunní bude přesunuta blíže k Úřadu městského obvodu a zastávky budou plně bezbariérové. Rekonstrukce ulice samozřejmě počítá i s novým řešením zeleně a s prvky modrozelené infrastruktury.

Tagy Mariánské Hory a Hulváky ostrava Přemyslovců
2 komentáře