Ochrana přírody vylámání dna Vltavy pod Kořenskem nebrání

Vltava pod komorou Kořensko. Pramen: Povodí VltavyVltava pod komorou Kořensko. Pramen: Povodí Vltavy

Plán Povodí Vltavy na prohloubení řeky pod plavební komorou Kořensko má z hlediska ochrany životního prostředí zelenou. Krajský úřad Jihočeského

Plán Povodí Vltavy na prohloubení řeky pod plavební komorou Kořensko má z hlediska ochrany životního prostředí zelenou. Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl, že projekt nemusí postoupit celé posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

„Nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,“ rozhodl úřad. Tím se příprava značně zjednodušuje.

Úsek Vltavy pod Kořenskem je na hranici vzdutí Orlické nádrže. Zároveň jde o zásadní úzké hrdlo na vltavské vodní cestě. Loni zde byl provoz už v červenci zastaven, čímž cesta téměř pozbyla smyslu a sezona na vodě fakticky skončila.

Povodí vidí jediné řešení v prohloubení dna až o 1,5 metru, zbudování násypu na levém břehu a několika příčných hrázek. Délka prohlubovaného úseku je přes 1,8 kilometru, šířka 20 metrů. Nánosy a měkký materiál odtěží bagry, na skálu bude třeba použít pneumatická kladiva; Povodí nevylučuje ani lokální odstřel.

Práce musejí probíhat mimo plavební sezonu, tedy jen od listopadu do konce března, protáhnou se tak až do roku 2020. První rýpnutí se očekává ještě letos v prosinci.

V dokumentaci EIA se mimo jiné píše, že v místě se zřejmě vyskytují vzácní mlži velevrub malířský, škeble rybničná nebo velevrub tupý. Tyto kolonie bude třeba obětovat, zpracovatelé záměru nicméně předpokládají, že sem ryby z Orlíku na svých žábrách rychle zanesou novou mlží omladinu.

Tagy EIA Kořensko Povodí Vltavy Vltava
1 komentář