Obří zařízení elektráren poputuje po řekách a silnicích, vzducholoď vypadla

Nadrozměrný náklad na vodě. Autor: EVD - Sped.Nadrozměrný náklad na vodě. Autor: EVD - Sped.

Budoucí výstavba nových jaderných zdrojů elektřiny se neobejde bez vodní cesty. Ministerstvo dopravy už nyní řeší, jak na staveniště do

Budoucí výstavba nových jaderných zdrojů elektřiny se neobejde bez vodní cesty. Ministerstvo dopravy už nyní řeší, jak na staveniště do Dukovan a Temelína dostat nadrozměrné a supertěžké náklady, jako jsou tlakové nádoby reaktorů nebo parogenerátory. A úřady počítají právě s využitím Labe a Vltavy v kombinaci se silniční dopravou. Vyplývá to z dokumentu, který předkládá ministerstvo dopravy ve středu vládě, a který má deník Zdopravy.cz k dispozici.

„Byla posouzena možnost transportu po železnici s tím, že komponenty vyšší než 4,8 metru a širší než pět metrů jsou nepřepravitelné. Železnice však může vhodně sloužit pro přepravu komponent, které tyto rozměry nepřesahují,“ píší úředníci vládě. Ty největší články elektráren o šířce až devět metrů a výšce 7,5 metru ale urazí největší část trasy po vodě.

Ministerstvo vytipovalo tyto trasy:
Pro Dukovany – kombinovaná vodní a silniční trasa: Labe (Hamburk > Týnec nad Labem) a silniční trasa (Týnec nad Labem > Dukovany) – hmotnost až 750 tun (omezeno podélným sklonem silnic)

Pro Temelín – kombinovaná vodní a silniční trasa: Labe (Hamburk – Mělník) / Vltava (Mělník – Týn nad Vltavou) (s objížďkami vodních děl Slapy, Kamýk a Orlík po silnici) a silniční trasa (Týn nad Vltavou – Temelín) – hmotnost až 1086 tun (omezeno možností překládky u přehrady Orlík)

Maximální transportní rozměry by měly být závazné i pro dodavatele nových jaderných zdrojů. U Temelína je zajímavé, že se počítá s využitím řeky až do Týna nad Vltavou, tedy téměř k elektrárně. Jihočeská část Vltavy se přitom dnes využívá výhradně jako rekreační cesta, nikoliv nákladní. Transport by se měl uskutečnit nejdříve v listopadu 2029, už nyní je ale podle ministerstva třeba začít s přípravou tras a jejich vylepšením.

Řada z nich si totiž vyžádá zdlouhavé úřední procedury, například posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Jde třeba o zpevnění mostů, rozšíření silnic, výstavbu obchvatů obcí včetně Jihlavy, úpravy plavebních komor nebo říčních koryt.

Ministerstvo posuzovalo i nekonvenční způsoby dopravy, například vzducholodě nebo velkokapacitní letadla. Ty však požadavkům nevyhověly.

Tagy Dukovany lodě nadrozměrný náklad silniční doprava Temelín
1 komentář