Obchvat Rakovníka má pravomocné povolení

Vizualizace obchvatu Rakovníka. Foto: MetroprojektVizualizace obchvatu Rakovníka. Foto: Metroprojekt

O stavbě se mluví několik let.

Středočeský kraj má pravomocné stavební povolení pro část obchvatu Rakovníka. Dlouho plánovaná stavba zůstává i nadále jen na papíře, s plány se ale brzy bude moci seznámit veřejnost.

Posun v přípravě oznámilo město na svých stránkách. Jde konkrétně o takzvanou trasu B3. Další potřebné stavební povolení pro vodní díla nabylo právní moci již v březnu 2020, a jeho platnost byla v roce 2022 prodloužena. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace provádění stavby/pro výběr zhotovitele. A v současné době se dokončuje majetkoprávní vypořádání,“ uvedlo město.

Část obchvatu o délce 1,85 kilometru je severně od města. Stavba obchvatu bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy ze silnic II/229 (ulice Lišanská) a II/237 (ul. Luženská) směřujících do centra města Rakovníka. Součástí úprav je také zřízení sjezdů pro dopravní připojení stávajících nemovitostí a objektů, ale také plánovaných budoucích záměrů.

Veřejné představení bude ve čtvrtek 23. 2. v 17:00  Kulturním centru v Rakovníku. Zúčastní se jej projektanti z Metroprojektu a zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Trasa obchvatu Rakovníka. Foto: Metroprojekt

Trasa obchvatu Rakovníka. Foto: Metroprojekt

Obchvat Rakovníka budou tvořit tři části: již dokončená B2 a plánované úseky B1 a B3. Pro část B1 pokračuje příprava dokumentace pro stavební povolení. Detailní informace o obchvatu jsou na stránkách města.

O obchvatu se mluví roky. V roce 2017 například Středočeský kraj vydal prohlášení, že hotovo bude do čtyř let. Tehdy byly odhadované náklady 348 milionů korun.

Tagy obchvat Rakovníka Rakovník Středočeský kraj
5 komentářů