Obchvat Kamene na silnici I/19 přes Vysočinu postaví Silnice Group a Váhostav

Obchvat obce Kámen na silnici I/19. Foto: ŘSDObchvat obce Kámen na silnici I/19. Foto: ŘSD

Sdružení firem Silnice Group a Váhostav vyhrálo zakázku na stavbu obchvatu obce Kámen na silnici I/19 mezi Táborem a Pelhřimovem.

Sdružení firem Silnice Group a Váhostav vyhrálo zakázku na stavbu obchvatu obce Kámen na silnici I/19 mezi Táborem a Pelhřimovem. Stavba ulehčí obci, kterou denně projede podle posledního sčítání dopravy přes sedm tisíc aut, z toho třetina nákladních.

Vítězství sdružení české a slovenské firmy vyplývá z informací na profilu zadavatele  a registru smluv. Za stavbu obchvatu nabídlo 155 milionů korun bez DPH, předpokládaná cena podle rozpočtu byla 196 milionů korun.

Silnice Group a Váhostav nabídly výrazně nižší cenu, než ostatní z 12 soutěžících. Druhá v pořadí podle ceny byla společnost Habau CZ, která za stavbu chtěla 169 milionů korun. Díky delší záruce ale byla druhá v pořadí nabídek společnost Alpine Bau. V soutěži byla většina velkých českých stavebních firem, ze zahraničních kromě Váhostavu ještě slovenský Doprastav.

Nový obchvat obce Kámen bude dlouhý 2,4 kilometru. Obchvat má vyřešit stávající nevhodné výškové a směrové poměry silnice napříč obcí včetně jejího zúžení. Odkloní silniční tranzitní dopravu z obce a bezprostřední blízkosti hradu Kámen. Úprava začíná 200 m za křižovatkou se silnicí II/128 do Pacova a končí zhruba 107 metrů za mostem přes Novodvorský potok v ose silnice I/19. Stavba zahrnuje přeložku silnice III. třídy a dalších komunikací k obsluze území, dva mostní objekty, objekty odvodnění, úpravu vodoteče, vyvolané přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy, rekultivace ploch a další související objekty. Stavba by měla být hotová v březnu roku 2020.

Tagy I/19 Obchvat Kamene ŘSD Silnice Group Váhostav
1 komentář