NTM koupilo pozemky od drah za 32 milionů, železniční muzeum chce budovat po vzoru Kjóta

Železniční muzeum v Kjótu. By Rsa - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48640338Železniční muzeum v Kjótu. By Rsa - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48640338

NTM už má všechny potřebné pozemky pro zbudování "národního" železničního muzea na Masarykově nádraží.

Národní technické muzeum (NTM) už má všechny potřebné pozemky pro zbudování léta plánovaného velkého železniční muzea v areálu Masarykova nádraží. Aktuálně koupilo pozemky od Českých drah za 32 milionů korun. Smlouva se objevila ve veřejném registru.

„Nyní zveřejněnou smlouvou o nákupu pozemků v katastru Nové Město jsou konečně zceleny potřebné pozemky pro vybudování nového Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea tak, jak byl původní záměr Ing. Karla Zeithammera – emeritního ředitele železničního muzea NTM – již v roce 2000,“ sdělil deníku Zdopravy.cz ředitel NTM Karel Ksandr.

V současnosti pokračuje příprava zpracováním podkladů (detailní obsahová náplň, parametry stavby) pro přípravu zadávací dokumentace pro výběr projektanta a následně zhotovitele stavby. Podle aktuálního harmonogramu pracuje muzeum s termínem zahájení stavby nejdříve v roce 2024 a s termínem dokončení v roce 2028. Odhadované náklady na celý projekt včetně expozice a restaurování exponátů činí 1,68 miliardy korun. Tento výdaj už loni schválila vláda.

Železniční muzeum v Kjótu se otevřelo v roce 2016. By Rsa - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48640338Budoucí podoba železničního muzea na Masarykově nádraží. Pramen: NTMBudoucí podoba železničního muzea na Masarykově nádraží. Pramen: NTMBudoucí podoba železničního muzea na Masarykově nádraží. Pramen: NTMBudoucí podoba železničního muzea na Masarykově nádraží. Pramen: NTMBudoucí podoba železničního muzea na Masarykově nádraží. Pramen: NTMBudoucí podoba železničního muzea na Masarykově nádraží. Pramen: NTM

„Věřím, že akci během následujících osmi let úspěšně dokončíme a v Praze vznikne jedno z nejvýznamnějších světových muzeí. Naší významnou inspirací je nové železniční muzeum ve městě Kjóto v Japonsku, které bylo otevřeno v roce 2016 a myslím, že zcela překonalo evropská železniční muzea,“ dodal Ksandr. Za přípravou nového železničního muzea stojí především šéf železničních sbírek NTM Michal Novotný, jehož působení si Ksandr pochvaluje.

Jak postupuje příprava „národního“ železničního muzea:

2000 – usnesení Vlády ČR č. 1147/2000 ze dne 15. 11. 2000 – na vybudování Železničního muzea Národního technického muzea

2002 – smlouva o předání objektů býv. DKV Praha Masarykovo nádraží (zápis do KN 2003)
Průběžně až doposud – precizace obsahové náplně (libreto, scénář) Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea

2004 – stavební uzávěra uvalená na pozemky a budovy areálu budoucího Železničního muzea NTM hlavním městem Prahou

2008 – stavebně technický a stavebně historický průzkum areálu budoucího Železničního muzea NTM

2010 až 2011 – generální rekonstrukce krovů a střešní krytiny areálu budoucího Železničního muzea NTM

2012 – sejmutí stavební uzávěry z areálu budoucího Železničního muzea NTM hlavním městem Prahou

2014 – rozšíření expozičního a edukačního programu dle vzoru muzeí v Norimberku a Mylhuzách o obor elektrotechniky s novým názvem „Muzeum železnice a elektrotechniky Národního technického muzea“

2015 – usnesení Vlády ČR č. 266/2015 ze dne 15. 4. 2015 o zařazení Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea do Státní kulturní politiky na roky 2015 až 2025

2018 – duben 2018 – Muzeum železnice a elektrotechniky Národního technického muzea vloženo do vládního programového prohlášení nové Vlády ČR

2018 – dokončení architektonické studie architektkou Mariánou Remlovou

2019 – usnesení Vlády ČR č. 53/2019 ze dne 21. 1. 2019 na zajištění finančních prostředků v rámci programu „Péče o národní kulturní dědictví I“, a to v celkové výši 1.680.000.000,- Kč pro Muzeum železnice a elektrotechniky Národního technického muzea s termínem dokončení v roce 2028.

2020 – kupní smlouva mezi NTM a ČD na scelení pozemků pro výstavbu MŽE o pozemky a objekty, které nebyly převedeny v roce 2002 z důvodu záboru staveniště pro mosty Nového spojení. Předáno ze strany ČD k zápisu na katastr 7. 8. 2020.

2020 až 2023 – realizace průzkumných, archeologických a projektových prací, včetně získávání úředních povolení pro vlastní realizaci + výběr zhotovitele stavby a expozice Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea.

2024 – předpokládaný termín zahájení vlastní stavby

2028 – předpokládaný termín slavnostního otevření Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea 28. 9. 2028 ke 120 výročí vzniku Národního technického muzea

Tagy České dráhy Masarykovo nádraží NTM Top Železniční muzeum
55 komentářů