Nové omezení na silnici I/38. Začala oprava vytížené trasy podél automobilky

Silnice I/38 v katastru Kosmonos. Foto: ŘSDSilnice I/38 v katastru Kosmonos. Foto: ŘSD

Součástí opravy je i proměna křižovatky Pod Loretou na turbo-okružní.

Společnost Colas CZ zahájila v sobotu opravu silnice I/38 na rozhraní Kosmonos a Mladé Boleslavi. V Průmyslové ulici opraví oba jízdní pásy včetně okružních křižovatek u 13. brány automobilky Škoda Auto a Pod Loretou. Oprava vyjde na 25,59 milionu Kč, hotovo má být do 75 dnů.

„Vozovka v tomto vykazuje rozkolísanou únosnost. Byla zjištěna také proměnlivá a místy nedostatečná tloušťka hutněných asfaltových vrstev. To se projevuje i vývojem poruch povrchu vozovky. Ten vykazuje zejména mozaikové, příčné, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny, lokálně až síťové trhliny, ztrátu asfaltového tmelu až hloubkovou korozi, dále vysprávky, lokálně i výtluky, vyjetou kolej a místní poklesy u pokopů šachet,“ popsal důvody rekonstrukce Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

V rámci stavebních prací dojde k výměně krytu v celkové tloušťce 120 mm. Po odfrézování bude provedena kontrola povrchu a určena místa pro lokální opravu nebo případné sanace. Dojde také na pročištění příkopů odvodnění, opravu stávajících propustků (vtokových a výtokových částí), čištění a případnou výměnu stávajících uličních vpustí.

Omezení do režimu 1+1

Přestavěna bude stávající dvoupruhová okružní křižovatka Pod Loretou na turbo-okružní křižovatku. Cílem přestavby je provedení úpravy s minimalizací stavebních zásahů. V rámci přestavby okružní křižovatky je navrženo umístění ochranných ostrůvku pro chodce. Dojde tak k rozšíření silnice do stávajícího zeleného pásu a zároveň k zásahu do stávající gabionové zdi sloužící k ochraně stožárů vysokého napětí. Stávající gabionová zeď tak bude odstraněna a postavena nová s novou polohou, aby respektovala nově navržené hrany komunikace.

Součástí opravy je i přeložka veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu pro chodce, neboť vybudováním ochranných ostrůvků dojde i k posunutí stávajícího přechodu pro chodce do nové polohy.

Dopravně inženýrské opatření je plánované do několika etap, aby byl zajištěn odpovídající postup prací, propustnost komunikace a dopravní obslužnost v daném místě. Při opravách v jednom z jízdních pásů bude provoz v pracovním úseku převeden do pásu druhé s vedením dopravy v režimu 1+1. Okružní křižovatky budou omezovány postupně v návaznosti na práce v jízdních pásech.

Tagy Colas CZ I/38 Kosmonosy Mladá Boleslav Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
3 komentáře