Chybějící antikorozní nátěr. Praha reklamovala opravu lávek na železničním mostě

Železniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama ScheinheraaŽelezniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama Scheinheraa

Vady byly odstraněny v záruce na náklady zhotovitele

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr se před několika měsíci vydal na kontrolu zrekonstruovaných lávek na železničním mostě pod Vyšehradem. A podle svých slov objevil řadu závad, které vedly k reklamaci díla. Scheinherr to v pondělí uvedl na Facebooku.

„Při bližším zkoumání se mi to nějak nezdálo. Druhý den jsem oslovil experty na protikorozní ochranu z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří všechny detaily opravených lávek a hlavně kvalitu nátěru ještě jednou překontrolovali. Bohužel našli desítky vad,“ uvedl náměstek.

Odborníci z ČVUT podle něj například zjistili, že někde úplně chybí protikorozní nátěr, jinde byla vrstva moc slabá a konstrukce lávek by začala brzy rezavět. Problém prý byl i se šrouby, které drží dřevěné mostnice na podlaze. Byly podle náměstka z nekvalitního materiálu a ve vlhku nad vodou by začaly brzy korodovat.

Na dotaz deníku Zdopravy.cz náměstek potvrdil, že vady byly odstraněny v záruce na náklady zhotovitele. Tím byla společnost Strabag. Ta tvrdí, že v případě šroubů postupovala v případě opravy první (jižní) lávky v souladu s projektem. „Při první opravě byly použity pro uchycení dubových mostin pozinkované šrouby. Z naší iniciativy a na naše náklady jsme při opravě druhé lávky (severní) použili nerezové vratové šrouby, ačkoliv to projektová dokumentace nevyžadovala,“ uvedla mluvčí firmy Edita Novotná.

V případě nátěru firma nedostatky přiznává. „U nýtovaných konstrukcí tohoto typu je při provádění nástřiku takřka nemožné dosáhnout stoprocentního výsledku na všech částech konstrukce. Při provádění protikorozní ochrany se tak nátěr skutečně nedostal ve stoprocentní kvalitě do všech míst a štěrbin. Právě proto probíhají standardně technické prohlídky za účasti investora, zhotovitele i externích odborníků,“ doplnila Novotná.

„Kvalita dopravních staveb nesmí být jenom dobrá a splňující v minulosti nastavené standardy. Chci, aby byla za jakýchkoli okolností na jedničku dvakrát podtrženou. I proto jsme před pár měsíci na TSK Praha založili nové oddělení Kontroly kvality staveb,“ dodal Scheinherr.

Lávky na obou stranách železničního mostu byly kvůli havarijnímu stavu zavřeny koncem roku 2017. Opravy pak probíhaly po etapách v následujících dvou letech, první na řadě byla jižní lávka. Stavbaři se přitom museli vypořádat s řadou komplikací. Až třetinu železných prvků měnili za nové, kvůli lešení řešili nízkou únosnost zchátralého mostu, bylo třeba brát ohled na produktovody pod lávkami či zabránit spadu původní jedovaté barvy do řeky.

Oprava vyšla na zhruba 22 milionů korun bez DPH. Při jejím plánování se přitom negativně projevilo historické dvojvládí nad mostem, kdy původní konstrukce s tratí patří státu a o něco později zavěšené lávky jsou města. Most s tratí přitom nadále chátrá.

Železniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama ScheinheraaŽelezniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě. Pramen: FB Adama ScheinherraŽelezniční most pod Vyšehradem - jižní lávka během oprav. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční most pod Vyšehradem - jižní lávka během oprav. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční most pod Vyšehradem - jižní lávka během oprav. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční most pod Vyšehradem - severní lávka před opravou. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční most pod Vyšehradem. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Tagy Adam Scheinherr lávka pro pěší u Vyšehradského mostu Strabag
45 komentářů